חודש האור

חודש האור

בחג החנוכה המוטיב של האור הוא מוטיב דומיננטי וחשוב ביותר. בכל יום אנו מוסיפים נר נוסף והולכים ומרחיבים את ההארה החיובית לעולם שסביבנו . הדלקת הנרות מתבצעת דווקא בתקופה החשוכה ביותר בשנה, הזמן שהאור באופן טבעי הוא מועט ואנחנו באותו הזמן מדליקים את האור, מדליקים את הנרות,...