המשפחות השכולות

כמעט בערב שבועות זכינו להקים בית כנסת בבית ספרנו

   תודה לאל שזיכה אותנו להיות ברגע הזה … כמעט בערב שבועות זכינו להקים בית כנסת בבית ספרנו. אנחנו לא בית ספר דתי, אבל אנחנו בית ספר מאמין, בית ספר שמאמין בחיים, בית ספר שמאמין בילדים שלנו, בית ספר שמאמין שצריך להאמין. ולא משנה מאיזו דת אתה, ואל מי אתה מתפלל, העיקר שתתפלל...