ציון נכשל בחינוך גופני

קטע מחוזר מנכ"ל

המציין מה תלמיד עם ציון נכשל בחנ"ג

אמור לעשות בכדי לתקן ציון