תלמידים יקרים, רוחו המיוחדת של בית ספרינו באה לידי ביטוי בתוכניות התנדבות רבות שנבנו עבורכם. בכל שנה עשרות מתלמידינו משולבים במקומות התנדבות רבים ברחבי העיר רמלה במסגרת פרויקט 'מחויבות אישית' לכיתות י' והמסלול היוקרתי 'בגרות חברתית' בשכבות יא'- יב', וממשיכים את המסורת בכינונה של קהילה בית ספרית המעודדת ערבות ועזרה הדדית, שותפות קהילתית וסולידאריות חברתית.מתנדבי בית הספר מהווים מקור לגאווה ולכבוד ותורמים לתהליך צמיחה, העצמה וחיזוק העיר כולה. זכרו, חוסנו של בית הספר ניכר לא רק בהישגים הלימודיים אלא ביכולתה של קהילת בית הספר לדאוג לכלל החברים בה וכמובן לחברה לה היא שייכת. אנו קוראים לכם ליטול חלק במערך המתנדבים מתוך אמונה כי ההתנדבות הינה מפגש אנושי וערכי ששני הצדדים יוצאים נשכרים ממנו.

אני כאן כדי לסייע, לתמוך ולכוונכם

עדי שורץ חגג- רכזת מחויבות אישית ובגרות חברתית

 

מחויבות אישית

 

תעודת בגרות חברתית