תקנון בית הספר

       

לינק למסמך (להורדה) 

לינק לקובץ pdf תקנון למניעת הטרדה מינית – עברית – עמל

 

מסמך זה נבחן ומתעדכן כל הזמן בהתאם להערות והארות שמתקבלות מהורים , תלמידים וחברי צוות. 

עדכון אחרון : 24/08/23

התקנון יועבר לכלל באי בית הספר בתחילת כל שנת לימודים.

וכל אחד מהצוות, תלמידים והורים יחתום כי קרא את התקנון.

בנוסף יועבר שיעור חינוך על התקנון פעמיים בשנה על מנת שנבחן ונשפר כל העת.

תקנון הרב תחומי אלון- עמל א' רמלה, תשפ"ד

 

אנו, קהילת בית הספר,  מקבלים את כל הבאים בשערינו בברכת:

 

"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" (ישעיהו מ"א ו')

 

אנו מחויבים לכבוד האדם, לטיפוח אחריות אישית, לחשיבה חקרנית, 

למצוינות ולמחויבות חברתית וסביבתית.

 

הקדמה

    התקנון המובא כאן הינו פרי עבודה, שנעשתה במהלך השנים בשיתוף פעולה בין הנהלת בית הספר ומוריו לבין נציגי מועצת התלמידים ועד ההורים.

    מסמך זה  אינו תורה מסיני, והוא ניתן לחידוש חשיבה, תיקון טעות סופר, או דיון מעמיק בנושא. כל הערה, הארה שיש על הכתוב במסמך זה, תתקבל בשמחה ותדון בזמנה. אולם כל עוד לא בוצע תיקון האמור בחוזר זה הוא המחייב עד לשינוי במידה ויהיה.
מטרת התקנון היא לקבוע ולהסדיר נהלים הקשורים בשגרת היומיום בבית-הספר כדוגמת: נהלי מבחנים ונהלי קביעת ציונים. הזכויות והחובות לא נועדו להכביד, אלא -ליצור הבנה ושיתוף תוך יצירת אקלים חינוכי, בטוח ומיטבי. 

בית הספר קיים למען התלמידים ולקידומם. לאור זאת נדרשים התלמידים למלא את תפקידיהם הלימודיים, התרבותיים והחברתיים בבית-הספר.

כל אחד מאיתנו נדרש לעזור ליצירת אווירה נעימה בבית-הספר, לנהוג בכבוד הדדי ולמלא אחר ההוראות והתקנות, ובכך להבטיח לעצמנו איכות גבוהה של יחסי אנוש בין מורים לתלמידים ולהורים ובין תלמידים לבין עצמם.

הוראות תקנון זה תואמות את חוקי מדינת ישראל, חוק זכויות התלמיד והנחיות משרד החינוך על פי חוזרי מנכ"ל.

 

התקנון מחייב את התלמידים, ההורים,  ואת צוות בית הספר.
אי ידיעת הכתוב בתקנון בית-הספר אינה פותרת מאחריות.

 

נהלים ואורחות חיים 

 

ביה"ס מעצם מהותו הוא מקום של חינוך ולמידה.

 

שני הדברים גם יחד יכולים להיעשות באווירה נעימה תוך שיתוף פעולה בין כל באי ביה"ס ליצירת אקלים לימודי נעים ונוח.

 

אנו מאמינים בדיאלוג ובתפיסת האחר כבעל אישיות ייחודית לו ומוצאים שיש מקום לסובלנות והידברות מכבדת ומכובדת בין התלמידים, המורים והעובדים. מסמך זה נכתב כחלק מהתפיסה שמכבדת את הזולת.

 

אנו מקדמים ערכים התורמים להפיכת המקום נעים ומזמין לכולנו. הבית  שלנו הוא בית חינוך. חשוב לנו שכל הבאים בשערי בית החינוך ירגישו מוגנים ובטוחים.

 

במסמך שלפניכם מרוכזים נהלים ואורחות חיים שמטרתם  ליצור מכנה משותף הידוע לתלמידים, מורים, הורים המאפשר מערך הפעלה תקין ונעים.

 

 לכל באי ביה"ס חובות וזכויות וכשם שתידרשו את זכויותיכם תדעו למלא גם את חובותיכם.

 

 לימודים בתנאים אלו של שיתוף פעולה והבנה יגרמו לכולנו שהות נעימה יותר, הצלחה גדולה יותר בכל מערכות ביה"ס ובאווירה נעימה.

 

שקיפות והעברת מידע- מעבר לשיחות אישיות ,צוות בית הספר עובד במערכת משו"ב ומעדכן  אירועים וציונים של תלמידים. באחריות התלמיד והוריו לעקוב ולהתעדכן בנתונים של התלמיד ובהודעות המופיעות במערכת.

המשו"ב פתוח לצפייה מאובטחת של התלמיד והוריו 24/7.

 

הערה חשובה: 

הבסיס לחינוך בבית הספר הוא שותפות, ברגע שהתלמיד והוריו רושמים את הילד לבית ספרנו הם למעשה הופכים אותנו לשותפים בחינוך הילד ובעלי סמכות ומרות על התלמיד.

 

פרק ראשון:

זכויותיו של התלמיד 

 • ללמוד בסביבה מוגנת ובטוחה ולהצליח בלימודים. 
 • לקבל  יחס של כבוד, שוויון והגינות מצד הנהלת בית הספר, מוריו, עובדיו וחבריו.
 • להביע כל דעה בפני אנשי סגל בית הספר, ובלבד שהיא נאמרת בנימוס ובדרך ארץ, ואינה חורגת מן המותר בחוקי מדינת ישראל.
 • להתארגן במועצת תלמידים ולהציע הצעות לסגל בית הספר.
 • להעלות השגות ותלונות בנושאים שונים בפני מורה מקצועי, מחנך הכתה, יועצת השכבה, רכז השכבה והנהלת בית הספר, ובלבד שהדברים יובאו בנימוס ובדרך ארץ, ולפי סדר היררכי.
 • להיות מיודע בדבר מהות עבירת משמעת המיוחסת לו ולקבל הזדמנות להסביר את התנהגותו. הבירור בנושא לא יעשה במהלך השיעור, לא בפרוזדורים או בפני תלמידים אחרים.
 • לקבל  סיוע ממוריו, במסגרת אפשרותם ובהתאם ללוח הזמנים שלהם.
 • לחיסיון מוחלט של ציוניו של הישגיו ושל הערכותיו מפני תלמידי בית הספר ומפני כל גורם שאינו מורשה לכך.
 • לחסיון מוחלט על מצבו הרגשי-נפשי, נטילת תרופות ועוד.
 • לשוחח עם כל אחד מבעלי התפקידים בבית הספר בתנאי שבעל התפקיד פנוי לשיחה, ובלבד שהבקשה לשיחה לא תופנה במהלך השיעור. רצוי לתאם את הפגישה מראש. ולפי סדר היררכי.
 • לקבל הסבר מפורט והנחיות מדויקות לצורך הכנת עבודות ומטלות. 
 • לקבל כל זכות המופיעה בתקנון בית הספר.

 

פרק שני:

חובותיו של התלמיד 

 

כללי התנהגות בבית הספר 

ובפעילויות מחוץ לבית הספר

 

בבית-הספר תהיה אפס סובלנות להתנהגות אלימה מכל סוג שהוא.
במקרה של  גילויי אלימות יינקטו צעדים משמעתיים חמורים על פי הנחיות משרד החינוך, המפורטות בחוזר מנכ"ל מחודש מאי 2020, המחייבות את מערכת החינוך. מצ"ב החוזר 

 

כמו כן יעורבו, במידת הצורך, גורמי חוץ שונים כגון: מפקחת בית-הספר, אגף  הרווחה בעירייה, אגף החינוך בעירייה ומשטרת ישראל. 
חובת התלמיד לנהוג בנימוס ובכבוד כלפי כל אדם, וזאת כדי לממש את זכותם של תלמידים אחרים  ללמוד בסביבה מוגנת ובטוחה ולהצליח בלימודים. 

 • חובתו של התלמיד למלא כל הוראה הכתובה בתקנון זה.
 • פרטי כל אירוע חריג ודרך הטיפול בתלמיד יתועדו בתיקו האישי של התלמיד וכן יתועדו ב"הערות מעקב" ב- משו"ב.
 • ענישה : בית הספר כמוסד חינוכי, יעניש את העוברים על התקנון ועל נורמות ההתנהגות הנהוגות בבית הספר. הענישה תוחלט ע"י הצוות החינוכי בהתאם לחומרת המעשה (לדוג' :  עונש על איחורים יהיה שעות ביציאה, עונש על התנהגות לא ראויה יהיה שיחה עם התלמיד ואם צריך גם יוזמנו הורים ..) תלמיד שלא יבצע את עונשו יושעה ! 

בביה"ס נקבעו 5 גבולות בל יעבור בית ספריים, בכל מקרה של מעבר על אחד מגבולות אלו יושעה התלמיד ( מספר ימי ההשעיה יקבעו על ידי הצוות החינוכי) :

 

 1.   אי קבלת מרות

האחריות על ניהול שיעור ובית הספר היא על צוות ביה"ס. 

יש להישמע להוראות הצוות החינוכי (ובכלל זה הסייעות, המתרגלות, תומכי הוראה והצוות המינהלי), לרבות להוראת יציאה מהכיתה. ניתן לערער על הוראת הצוות אך ורק לאחר ביצועה. במקרה של אי קבלת מרות יזומנו הוריו של התלמיד.

עונש שניתן ע"י בית הספר חייב להתבצע. קבלת מרות בית הספר היא בסיס לחינוך הילדים, בלעדיה לא ניתן לחנך ולא ניתן לקיים מערכת יחסים תקינה. 

 1.     טוהר הבחינות:

שמירה על טוהר הבחינות הינה ערך עליון בבית ספרנו. יש לנהוג עפ"י נספח טוהר הבחינות שיתלה בכל כיתה. אי שמירת טוהר הבחינות תוביל לפסילה מיידית של המבחן/הבוחן.

 1.     אלימות:

מקרים של אלימות פיזית ומילולית יטופלו בחומרה.

בכל מקרה של אלימות רשאים הנפגע והוריו לגשת לתחנת המשטרה להגשת תלונה. 

חזרת תלמיד מושעה תתאפשר רק לאחר פגישה עם הוריו.

חל איסור מוחלט על צילום/הקלטת איש צוות / תלמיד ללא ידיעתו. בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו. עצם הצילום הוא עבירה שתגרור השעיה. 

הפצת תמונה/סרטון של המצולם ללא הסכמה מראש זו עבירה פלילית שתדווח למשטרה. 

 1.     עישון:

עישון אסור בכל רחבי ביה"ס. ילד שייתפס יושעה ויוחזר ללימודים לאחר ביצוע עונש חינוכי.

 1.     תלבושת
 • התלבושת הינה התנאי היחיד לכניסה לבית הספר. לא תתאפשר שהות של תלמיד ללא תלבושת בבית הספר. 

 

יש להגיע עם תלבושת ביה"ס(חולצה חלקה עם סמל) לכל פעילות בית ספרית.

הגדרה:

בקיץ וגם בחורף על התלמיד.ה להיות עם חולצת תלבושת עליו.ה.

לשם הבהרה ההנחיה היא שעל התלמיד בהגיעו לבית הספר להיות עם חולצת תלבושת עם סמל תקני של בית ספרנו.

לא משנה איזה עליונית התלמיד לובש מעל כל עוד מתחת לכל השכבות יש לו חולצת תלבושת תקנית.

 

ענישה:

תלמיד ללא חולצת תלבושת עליו לא יורשה להיכנס לכיתה. במידה ויימצא שהתלמיד ללא תלבושת ישב ליד חדר המנהל עד להבאת חולצת תלבושת עבורו ע"י משפחתו.

בנוסף תירשם הערת הפרעה והערת תלבושת לתלמיד במשו"ב.

 

אכיפה:

תורני שער יבדקו תלבושת בשער.

מנהלים תורנים יבדקו מדגמים תלמידים.

אני מנחה שכל מורה בזמן כניסה לשיעור יוודא מול התלמידים שאכן יש להם תלבושת וגם ידגום תלמיד אחד או שניים שיראה את התלבושת.

 

הבהרה : 

לא משנה מה לובשים מעל, סמל בית ספר חייב להיות נגלה או מתחת ללבוש. 

תלמיד/ה שימצאו ללא סמל בית ספר עליהם ישלחו לביתם. 

 • חל איסור להגיע עם גופיות וחולצות בטן. 

– חל איסור מוחלט להגיע עם כפכפים.(נעל/סנדל סגורים בלבד).

– אין להגיע בג'ינס עם קרעים.

 

אופנים חשמליים 

 לא תתאפשר כניסה עם אופניים חשמליים לבית הספר. ניתן יהיה לנעול לגדר ליד הבוטקה של השומר, ובאחריות התלמיד בלבד. הבהרה: ע"פ חוק, נסיעה על אופניים חשמליים/ קורקינט מותר מגיל 16 ומעלה ועם קסדה בלבד ! 

 

  שותפות הורים בבית הספר

 אנו רואים בהורים שותפים למעשה החינוכי, המשרת את היקר להם מכל – ילדיהם. עם זאת ולשם הסדר הטוב יש להקפיד על מספר כללים:

א. הורה רשאי להיכנס לבית הספר רק אם הוזמן לפגישה עם הצוות של בית הספר. 

ב. כל אלימות בטח שפיסית אך גם מילולית כלפי איש חינוך תטופל בחומרה מול הגורמים המפקחים ממשה"ח, מהעירייה, וגם משטרה בעת הצורך. . 

ג. יש לשמור על תרבות דיבור בכל שיחה עם גורמי ביה"ס. הורה שירים קולו על איש צוות, במהלך פגישה/ שיחה / הודעה . השיחה תופסק ולא יינתן מענה בנדון עד להתנצלות. 

ד. כפי שנרשם עוד בתחילת התקנון, ברגע שרשמתם את ילדכם לבית ספרנו, נתתם לנו מנדט לחנך את ילדכם ולשם כך הרשות להעיר, להאיר ולהעניש את התלמיד ע"פ הנהוג בבית ספרנו. הילדים הם שלכם, אך כל עוד הילד הינו תלמיד בבית הספר עליו להשמע ולקיים את הוראות הצוות החינוכי.

הודעות ביה"ס

 

ביה"ס מפרסם הודעותיו באמצעות  אתר האינטרנט של ביה"ס והמשו"ב.  

 

יש לבדוק מדי יום הודעות באתר האינטרנט .המידע יכלול גם הודעות על שינוי זמן תחילת יום הלימודים.

 

הודעה שפורסמה באתר האינטרנט כמוה כמסירת הודעה לתלמיד אישית .האחריות לקבלת המידע היא של התלמיד והוריו.

 

יציאה מבית הספר במהלך היום 

חל איסור יציאה מבית הספר במהלך היום ( שלא לצורך שיעורי חנ"ג ופעילויות חוץ ) .

תלמיד עם סיבה מיוחדת, שצריך לצאת משטח בית הספר, יודיעו הוריו על כך מראש למחנך הכיתה, שירשום עבורו אישור לשומר. 

תלמיד/ה היוצאים ללא אישור, האחריות על שלומם היא עליהם ועל הוריהם. 

יש להצטייד במזון ושתיה לאורך כל היום. 

לרשות תלמידי בית הספר עומדים המזנון הוותיק הגובל בשער בית הספר. מכונות שתיה ומבחר  סלטים וכריכים  בריאים וראויים. וקולרים של תמי 4. ( שקנינו במיוחד עם אפשרות מילוי בקבוקים ) 

 

 חדר הצוות

 

חדר המורים הוא מקום מנוחת הצוות  בין שיעור לשיעור. גם המורה זקוק להפסקה.

 

אין להיכנס לחדר הצוות לשיחה עם מורה. במצב חריג יבקש התלמיד מאחד המורים לקרוא למורה עמו הוא מעוניין לדבר. או לחלופין ישלח הודעה למורה. 

 

 

התנהלות תקינה בשיעור

 

זכותו של כל תלמיד ללמוד ללא הפרעות .המורה אחראי לכל המתרחש בכיתה. התלמיד ישמע להוראות המורה ויבצען.

 

רשאי מורה לבקש מתלמיד מפריע לצאת מהכיתה. התלמיד יענה מיידית לבקשת המורה. במידה ולתלמיד יש השגות בנושא ,תתקיים שיחת הבהרה לאחר השיעור. אי ביצוע הנחיית המורה תוביל להשעיית התלמיד עד לבירור הנושא.

 

בחיים אל תהיה צודק תהיה חכם !

גם אם המורה טעה, הוא המנהל של השיעור, במידה וניתנה לך הוראה , קודם בצע אותה ורק אחר כך תלין עליה ! 

 

הבאת ציוד לשיעור

 

על מנת לקיים שיעור כהלכתו נדרש ציוד ספציפי לכל שיעור ושיעור. הבאת הציוד הנדרש כמוה ככרטיס כניסה לשיעור והצהרת כוונות על רצינות התלמיד ורצונו ללמוד.

על התלמיד להגיע לשיעור מצויד בציוד אותו הגדיר המורה.

ללא הציוד הנדרש לא יורשה התלמיד להיכנס לשיעור.

בפעם הראשונה ידבר המורה עם התלמיד.

אחר כך יתן לו דף עבודה לביצוע בספריה או במקום חלופי.

לאחר יידוע ההורים וווידוא שהסיבה לאי הבאת הציוד אינה כלכלית, לא יורשה התלמיד להיכנס לשיעור ללא הציוד הנדרש. 

 

התנהגות

 

 יש להקפיד על סגנון דיבור הולם במסגרת החינוכית לאורך שעות ההמצאות בביה"ס( ולצורך העניין גם מחוץ לבית הספר ) . פניה לא מכבדת, לא תענה בשום צורה.

 אלימות מילולית תגרום לנקיטת צעדי משמעת הכוללים השעיה מיידית, זימון הורים, מניעת כניסה לשיעורים ועוד.

 

אלימות פיזית תגרור אחריה השעיה מיידית מהלימודים, לעד 10 ימים במהלכם תתכנס ועדת פרט אשר תדון בהמשך לימודיו של התלמיד הפוגע בבית -הספר.

 

שמירה על ציוד ,סדר וניקיון

 

יש לשמור על ניקיון ביה"ס הן בכיתה והן בחצר. רכוש ביה"ס נועד לשימושך – אנא שמור עליו. כל פגיעה ברכוש בית הספר באחריות הפוגע. תלמיד שיבצע מעשה של וונדליזם:

 1. יושעה מלימודיו ליומיים .
 2. תבוצע שיחת שימוע עם הוריו. 
 3. התלמיד יתחייב לביצוע משימות לתועלת בית הספר ( המכסה תקבע בהתאם לחומרת המעשה) ומינימום של 5 שעות. 
 4. התלמיד והוריו ישלמו את עלות הנזק. 

 

רכושו האישי של התלמיד הוא באחריותו הבלעדית. אין להשאיר חפצים אישיים ללא השגחה. לביה"ס אין אחריות על חפצים אישיים יקרי ערך.

 

רישומי התנהגות

 

 רישום התנהגות בביה"ס נעשה בצורה ממוחשבת. כל מורה מדווח במשו"ב. רישומי התנהגות של תלמיד הכוללים: איחורים, חיסורים, הפרעות, אי הכנת שיעורי בית, חוסר בציוד לימודי.

 

לנתונים אלו השפעה משמעותית לקביעת ציון ההתנהגות של תלמיד בסיום מחצית וציון התנהגות  בתעודה . כמו כן, יש לרישומי ההתנהגות השפעה על קביעת הציון במקצוע במסגרת "תלמידאות" שמשקלו 20% מהציון במקצוע.

 

טלפונים ניידים

 

 יש לוודא בתחילת השיעור כי מכשיר הטלפון נמצא בתיק. תלמיד שישתמש במהלך שיעור במכשיר נייד, יקבל הערת אזהרה אחת  מהמורה. בפעם השניה יוחרם הנייד עד לסוף השיעור. 

יש מורים הדורשים הפקדת הנייד בתחילת כל שיעור בשולחן המורה, יש להישמע להוראה זו. 

כחלק מהחדשנות הפדגוגית ייתכן כי יותר שימוש בחלק מהשיעורים בניידים ברשותו ובפיקוחו של המורה. 

 

במבחנים – כל שימוש בטלפון נייד/ שעון חכם בזמן מבחן יגרור פסילת המבחן באופן מיידי ללא אפשרות ערר. 

 

נוכחות, היעדרות ואיחורים

 כחלק משותפות במערכת יחסים מכבדת יש להודיע למחנך הכיתה / מורה על כל היעדרות.

היעדרות תלמיד משיעור מונעת מהתלמיד להיות שותף לנעשה ולנלמד בכיתה. היעדרות זו מחייבת השלמת חומר לימודי.

 היעדרות – כל היעדרות משעור נרשמת ללא קשר אם הסיבה מוצדקת אם לאו.

תלמיד שנעדר עשרים אחוז מזמן לימודי מקצוע במשך שנה. משרד החינוך ובית הספר רשאי לא להכיר בלימודי מקצוע זה ולא לאשר לתלמיד להיבחן בו בבחינת הבגרות.

 • כל מורה יציין בסילבוס של מקצועו את השיטה לפיה יורד ציון בהערכת המורה על אי נוכחות סדירה בשיעורים, לרבות בשיעורי חנ"ג. 

תלמיד שלא נעדר כלל וגיליון האירועים "נקי" יזכה לבונוס של 5 נקודות

מקצוע חינוך גופני אינו נכלל בשיטת המנות ולמקצוע זה חישוב ייחודי.

נסיעות לחו"ל

 בהוראת משרד החינוך אין נסיעות לחו"ל על חשבון ימי לימודים.

    במקרים חריגים, הנהלת בית הספר תפנה את ההורים למפקח, לצורך קבלת אישור לנסיעה.

 

בימי צום, ישוחררו  המורים והתלמידים הצמים בשעה 13:45.

 

 

איחורים

נוהל איחורים 

 1. תלמיד לא יכנס לכיתה אחרי המורה לאורך כל שעות היום.
    תלמיד שאיחר מעל 10 דקות, לא יורשה להיכנס לשיעור הנוכחי בלבד. עם הצלצול
    יורשה להיכנס לשיעור הבא.
    
 2. כל תלמיד שיאחר, יתבקש לשבת במבואת המשרדים לקראת ביצוע משימות ומטלות בית
                ספריות למאחרים.  
 3. תלמידים שיש להם סיבה מוצדקת לאיחור, יודיעו למורה המלמד בטרם עת על איחורם. ויביאו אישור          או יאשרו את האיחור מול מחנך הכיתה.            

 

מבחנים

 

לוח מבחנים מתפרסם בתחילת כל שנה"ל, ומביא לידיעת התלמידים תאריכי מבחנים כפי שנקבעו ע"י הנהלת ביה"ס.

 

*          כל  המבחנים יערכו במועד שנקבע.

 

*           במידה ויעלה צורך לשנות תאריך. המחנך יפעל מול ההנהלה של ביה"ס ובידה בלבד  הסמכות לשנות מועד מבחן. אישור או דחיית הבקשה יובאו לידיעת התלמידים ע"י המחנך.

 

*         החומר למבחן יימסר לתלמידים עד שבוע לפני המבחן.

 

*         מחויבת סימולציה לפני כל בחינה ברבון

 

*           התלמיד זכאי לקבל את טופסי המבחן מוקלדים בצורה קריאה.

 

*           המורה יבדוק את המבחן ויחזיר אותו לתלמידים בצורה מתוקנת עד שלושה שבועות ממועד קיום
            הבחינה. 

 

*           תלמידים שלהם זכאות להתאמת דרכי היבחנות חייבים להיבחן עפ"י ההתאמה שניתנה להם.

 

*           לא עשה כן התלמיד מבחירתו לא יהיה זכאי למבחן עפ"י ההתאמה במבחנים הבאים (כולל מתכונת ובגרות).

נוהל הבחנות בית ספרי 

בכל מקצוע ייערך, אחת לרביע :
מבחן אחד לפחות ( ע"פ לוח מבחנים ) ,
לפחות שני  אירועי הערכה נוספים במחצית , לתיקוף הציון בתעודה (בוחן/עבודה / הגשה/ הערכה חלופית וכו' ) .

תלמיד שלא מגיע למבחן מחויב בהצגת אישור מחלה / או אישור אחר, אותו יציג למורה המקצועי ולמחנך הכיתה. 

כל תלמיד שלא מגיע לבחינה מחויב להגיש את המבחן כעבודת בית שמשקלה במשוב הוא עד  10% ,למורה, בשיעור הראשון שבו הוא נפגש עם המורה לאחר ההיעדרות.
במידה והתלמיד לא יגיש את המבחן כעבודת בית , יקבל  0 במבחן.
שאר התלמידים יכולים  להגיש תיקון מבחן שמשקלו במשוב עד 10% לאחר קבלת המבחן הבדוק חזרה. 

 

מבחני מתכונת ובגרות 

 

 • בחינות המתכונת והבגרות יפורסמו בלוח המבחנים הבית ספרי. 
 • לקראת הבחינות תינתן חופשה בת יום אחד לקראת כל בחינה ( למעט אנגלית ) , רשאי ( ואף כדאי ) שהמורה במקצוע הבחינה יזמן תלמידיו ליום מרתון או למידה לקראת הבחינה. 
 • ביום הבחינה לא יערכו לימודים סדירים. 
 • התייצבות לבחינות אלו בתלבושת בית הספר.
 • בעת הגעת התלמיד לבחינת הבגרות יירשם אצל תורן ההנהלה בכניסה לספרייה וימלא את שאלון ההצהרה לשמירה על טוהר הבחינות.

עדכון חשוב מאוד :

ע"פ הוראת משה"ח החל משנה"ל תשפ"ב, לא יוכל להכנס תלמיד מאחר לבחינת הבגרות לאחר שחולק טופס הבחינה. על כן יש להגיע חצי שעה לפני תחילת הבחינה לבית הספר !

 

טוהר בחינות 

 טוהר בחינות הינו ביטוי לכבוד ואחריות.

 

חריגה בטוהר בחינות היא: העזרות בחברים בכתב או בע"פ בזמן בחינה. (יודגש כי החריגה היא גם למקבל החומר וגם מוסר החומר). המצאות חומר אסור לשימוש בידי התלמיד בין אם השתמש בו בין אם לא דוגמת פתקים , מחברת לימוד, שימוש בנייד  וכד'.

 

תלמיד שחרג מטוהר בחינות :

 

 •                                          מבחנו יפסל.
 •                                          ציונו יהיה 0.
 •                                          לא יהיה רשאי להיבחן במועד השלמה.
 •                                          ציון ההתנהגות יפגע.
 •                                         תמנע זכאות התלמיד להצטיינות בלימודים, גם אם זכאי לאור ממוצע ציוניו.  

 

 

 

בחנים

 

 הבחנים נועדו לאפשר למורה לבדוק את ידע התלמיד בנקודת זמן מסוימת. 

 

הבוחן יכלול חומר לימודי של עד שלושה שיעורים אחרונים.

 

 מורה ימסור תוצאות הבוחן תוך שבועיים.

 

ערעור על ציון 

זכותו של התלמיד לערער על הציון שניתן לו בבחינה .

 

התלמיד המערער יפנה למורה המלמד ויבקש לבדוק את מבחנו בשנית. נבדק המבחן והתלמיד מבקש להמשיך לערער,  עליו לפנות לרכז המקצוע ולערער באמצעות טופס ערעור, תוך הצגת נימוקים בכתב.

 

הציון הסופי יהיה הציון שייקבע על ידי רכז המקצוע על סמך הבדיקה הנוספת.

 

 

נוהל קביעת ציון 

 

 המורה קובע את המשקל האחוזי של כל ציון לתעודה.

 

ציון המקצוע בתעודה הוא ממוצע הציונים במשקלם .

 

"תלמידאות"– מרכיב משמעותי בשקלול הציון הוא הערכת המורה את התלמיד.

 

הערכה זו ניתנת כציון שמשקלו 20% ומביאה לידי ביטוי את הערכת המורה : להשקעה והתמדה, התנהגות התלמיד בשעורים והתייחסותו למקצוע הנלמד.  בציון זה יבואו לידי ביטוי אירועי התנהגות  כגון: אי הכנת שיעורי בית , הקשבה , למידה פעילה , איחורים וכדומה (על ציון זה לא ניתן לערער).

 

פירוט הציונים יינתן לכל תלמיד ביום ההורים בסיום רבעון א' ו-ג' והשקלול ביניהם יבוא לידי ביטוי בציון התעודה.

 

תלמיד שלא נבחן מכל סיבה שהיא – ידווח המורה על ציון 0 עד ביצוע מועד השלמה. לא נבחן התלמיד, ישתקלל הציון 0 עם שאר הציונים.

 

הערכת התנהגות בתעודה – הערכת התנהגות בתעודה נקבעת על ידי המועצה הפדגוגית על סמך התנהגותו ותפקודו של התלמיד,  בכל המערך הלימודי והחברתי בבית הספר.  

 

ציון שנתי בתעודה

 

 הציון השנתי הוא בד"כ הממוצע בין שני הסמסטרים למעט מקרים בהם מספר המבחנים בסמסטר א' וב' אינו זהה.  

 

 בחינת מתכונת – בכל אחד ממקצועות הלימוד מתקיימת בחינת מתכונת אחת. מלבד אנגלית ומתמטיקה, בהם יערכו שתי בחינות.  כל תלמיד חייב להיבחן בבחינה זו. אין מועד השלמה למתכונת (בדומה לבחינת בגרות).

 

מטרת הבחינה היא ליצור מבחן דומה לבחינת הבגרות: אורך המבחן, מבנה המבחן ודרך בדיקתו.

 

תלמיד שלא נבחן בחינת מתכונת ציונו בבחינה יהיה 0.

 

תלמיד שמבחנו נפסל בשל אי טוהר בחינות , יירשם הדבר בהערה. 

 

 

ציון שנתי לבגרות ( ציון "הגשה")

 

 ביה"ס מדווח למשרד החינוך  את ציונו השנתי של התלמיד, המביא לידי ביטוי השקעתו והישגיו לאורך כל תקופת לימוד המקצוע .

 

כל תלמיד הנבחן בחינת בגרות חייב לקבל ציון שנתי.

 

תלמיד שנעדר 20% ומעלה מזמן לימודי המקצוע רשאי להיבחן בבחינת בגרות אך ציון ההגשה יהיה 01.

 

 הציון נקבע בין המורה המלמד לבין מנהל ביה"ס וסגנית המנהל לפדגוגיה. 

 

ציון ההגשה ישוקלל ע"פ הרשום בסילבוס של המקצוע. 

 

ציונים אלו יוכנסו למשו"ב בלשונית "בגרות"   .

 

ניתן לערער על ציון ההגשה לבגרות.

 

הערעור ימולא בקובץ דוקס שיישלח ע"י רכז המקצוע בצורה מקוונת. 

 

בבדיקת הערעור ניתן: לשמור על הציון הקיים, להוסיף או לגרוע ממנו.

 

 עם קבלת תוצאות הבגרות חובת התלמיד לבדוק שציוניו השנתיים המופיעים בדו"ח משרד החינוך זהים לאלו שפורסמו ע"י ביה"ס.

 

 

קביעת רמות הלימוד של התלמיד בקבוצות אנגלית ומתמטיקה

 

ביה"ס הוא הקובע את רמת לימודי התלמיד באנגלית ומתמטיקה.

 

ההחלטה תתבסס על יכולתו של התלמיד והישגיו הלימודיים כשטובת התלמיד והצלחתו הלימודית והרגשית לנגד עיני מקבלי ההחלטה .

 

ביה"ס יידע את התלמיד והוריו בימי הורים בתעודה או בעת פניית ההורים על מצבו הלימודי של התלמיד והשיקולים שהביאו לקבלת החלטה, שבה ימשיך התלמיד במקצוע.

 

 תלמידי י'- במחצית  כיתה י' ובסיומה ימיין ביה"ס את התלמידים לרמות השונות עפ"י הצלחתם הלימודית ועפ"י שיקול דעתה של המועצה הפדגוגית.

 

נוהל מועד ב'

 

 1.   מועד ב' אחד למחצית מלבד תלמידים ביא' ויב' , שמגבירים מקצוע מדעי ויתוארך מועד נוסף למקצוע זה.
 2. כל אחד יכול לבחינה במועד ב'
 3. לא ניתן לגשת ליור מבחן אחד באותו יום.
 4. מורה מקצועי יחייב תלמיד , שנעדר או נכשל לגשת למועד ב'.
 5. הציון הגבוה מבין שני המועדים, קובע!!!.
 6. מי, שנרשם ולא הגיע , מבלי להודיע דבר, נחסם להגשה במועד ב' במחצית הבאה.
 7. תלמיד שלא ניגש לשני המועדים 'א' וב' ציונו יהיה 0, אלא אם יש לו סיבה מאושרת.
 8. מועד ב', יקבע בתוך רב הלוח.
 9. לכל מבחן יכתוב המורה שני מבחנים למועד א' ומועד ב'
 10. תלמיד, שנעדר יוכל לגשת למבחן ממנו נעדר.
 11. תלמיד שרוצה לשפר יוכל לגשת למבחן השני במחצית(ולא המבחן שנערך ברבעון הראשון של המחצית).
 12. תלמיד שנתפס מעתיק ציונו יהיה 0.
 13. תלמיד שנתפס מעתיק במועד א', תימנע ממנו אפשרות לגשת למועד ב'.

 

נוהל מעברי בין מגמות מדעי וקבוצות לימוד

כל המעברים יבוצעו רק במחצית הראשונה של כיתה י', מלבד מקרים חריגים שיעלו לועדה הפדגוגית.
בכיתות י"א י"ב אין אופציה למעבר מגמה טכנולוגית.

 • מורה שרוצה להעביר תלמיד/ה. 

מורה שרוצה להעביר תלמיד לקבוצת לימוד אחרת (מגמה/מדעי/אנגלית/מתמטיקה) יוודא ראשית כי הוא עשה כל שביכולתו על מנת לעזור לתלמיד/ה להישאר במגמה ולהצליח בה. אם כלו כל הקיצים ואין אפשרות אחרות, תתאפשר העברת קבוצת לימוד  אם מוצו השלבים הבאים:

שלב א'– שיחה של המורה המקצועי עם התלמיד/ה לשיקוף המצב והדלקת נורה אדומה בנוגע להישגיו. בנוסף שיחת טלפון ליידוע הורה התלמיד/ה ויידוע המחנך, כולל תיעוד במשוב.
שלב ב'- הקצבת זמן לשיפור התנהלות/ציוני התלמיד/ה (לפחות 3 שבועות). אם מדובר בציון מבחן- יש לתת לתלמיד הזדמנות לשיפור הציון במועד ב', במידה והתלמיד עובר את המבחן (מעל 60), יוכל להישאר בקב' הלימוד. במידה ונכשל, רשאי המורה לפנות לרכז המקצוע בבקשה להוצאתו.
הכל כמובן בכפוף ליידוע והסכמת רכזת/ מורת המגמה שאליה יעבור.
שלב ג' –תלמיד/ה שעבר מחויב  להשלים את החומר שפספס בקבוצת הלימוד אליה הועבר, ולהיבחן עליו בתיאום עם המורה המלמד.
 

 • תלמיד שרוצה לעבור מגמה/ קבוצת לימוד

שלב א'- התלמיד יקבע שיחה עם מחנכת הכיתה ועם מורת המגמה שבה הוא נמצא. בשיחה עליו להסביר מדוע הוא רוצה לעבור, תיעוד הבקשה במשוב.
מורת המגמה חייבת לאשר את המעבר בהתאם להישגיו במגמה.

שלב ב'- תקבע שיחה עם מורת המגמה שאליה התלמיד/ה רוצה לעבור. בשיחה יוסברו לתלמיד/ה דרישות המגמה ויינתן לו שבוע ניסיון להיכנס בשיעורי המגמה. על אחריות התלמיד להשלים את כל החומר הנלמד והמטלות שהיו עד לנקודת המעבר. במידה ותהיה התאמה והסכמה של התלמיד ומורת המגמה יתאפשר המעבר. 

 

לאחר רבעון ראשון , לא יתאפשרו מעברים בין מגמות ומקצועות מדעיים. 

בשכבה י' תלמיד/ה בבחירה מדעית , יישאר במקצוע ויסיים עם יחידת לימוד מדעי אחת (חובה לקבלת תעודת בגרות).

בשכבה יא, מורה המגמה יקח אחריות על התלמיד , כך שיסיים עם מקצוע מוגבר במגמה.

 

נוהל מעבר כיתה 

 

תלמיד המתחיל לימודיו בביה"ס ישובץ בכיתת לימוד עפ"י מסלול לימודיו ושיקולי הצוות החינוכי בהתאם לחוות דעת הצוות המקצועי בחטיבה. 

 

יבקש תלמיד לעבור כיתה – יגיש בקשה למחנך שידון בכך עם מנהל/ת השכבה ויועצת השכבה.

 

פניות למעבר כיתה יהיו עד סוף מחצית א'.

 

בית הספר שומר על זכותו להעביר תלמיד לכיתה אחרת בהתאם להחלטת מועצה פדגוגית או החלטת הנהלה.

 

 

 

 

עליית כיתה – תנאי מעבר

עלייה לכיתה גבוהה יותר תקבע ע"י המועצה הפדגוגית ועל בסיס נתוני התלמיד והתנהגותו.

 

תנאים לעליית כיתה

 • התלמיד השלים חובותיו ב"מחויבות אישית" / "מעורבות חברתית". 

דרך ארץ קדמה לתורה.

 1. השלמת בחינות מעבר, במידה ונקבעו וצוינו בתעודת סיום שנה, ע"י המועצה הפדגוגית.
  לרבות חנ"ג , מחויבות אישית. 
 • תלמיד שלא ישלים את תנאי המעבר שלו לא יוכל לעלות כיתה עד להשלמות חובותיו. 

 

 

שיעורי חנ"ג

 

 שיעור החנ"ג הוא מקצוע חובה .על מנת לקבל תעודת בגרות חייב תלמיד בציון חיובי במקצוע (מעל ל-55).

 

תלבושת חנ"ג – הופעה לשיעור חייבת להיות בתלבושת בית הספר. התלבושת כוללת:

 

בקיץ: מכנסיים עד לברך, חולצת ביה"ס, נעלי התעמלות.

 

בחורף: אימונית (טרנינג).לצבע אימונית אין משמעות. (הופעה באימונית לשיעור רגיל כמוה כהופעה ללא תלבושת אחידה).

 

 השתתפות – על התלמיד להשתתף באופן סדיר ופעיל במהלך כל השיעורים.

 

 בטיחות – במקצוע החנ"ג עלולות לקרות תאונות ועל כך נדרש התלמיד במשמעת אישית גבוהה וקבלת הנחיות המורה לכל אורך השיעורים. 

 

מטעמי בטיחות – אין להתעמל עם עגילים או פירסינג לסוגיו השונים בכל אחד מאברי הגוף.

 

תלמיד שיופיע עם פירסינג לא יוכל להשתתף ותירשם לו היעדרות.

 

 ציוני חנ"ג – ציון החנ"ג מתבסס: 60% מהציון על הופעה מסודרת בתלבושת ספורט ועשיית הנדרש.

 

40% – הישגים לימודיים.

 

בציון י"ב ייכלל ציון מבחן כושר.

 

תלמיד שציונו בחנ"ג נחסם עקב היעדרויות חייב בקורס קיץ בתשלום להשלמת חומר הלימוד.

 

לא יוכל התלמיד להשתתף במערכת השוטפת אם לא ביצע קורס קיץ.

 

 

 

פעילות חברתית

 

ביה"ס כגורם מחנך רואה בפעילות החברתית חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.

 

השתתפות בפעילות חברתית היא חובה והיעדרות ממנה היא כמו היעדרות ממערכת הלימוד הסדירה.

היעדרות שאינה מוצדקת מאפשרת לביה"ס מניעת זכויות תלמיד כגון: אי-קבלת תעודת הצטיינות, השתתפות בפעילות חברתית אחרת ,השתתפות בשיעור תגבור לימודי, זכות להיבחן באותו שבוע ועד הורדת ציון התנהגות.

 

תלמידי י"ב שייעדרו מפעילויות חינוכיות לרבות טקסים, תבדק ואף תשלל זכאותם לתעודת הסיום של בית הספר עד להשלמה. 

 

 תלמיד שלא משתתף בפעילות (ולא מפאת מחלה)חייב בהופעה לביה"ס וביצוע מטלות לימודיות שיינתנו ע"י מורי ביה"ס.

 

ביה"ס שומר לעצמו הזכות למנוע מתלמיד לקחת חלק בפעילות חברתית בין בביה"ס והן מחוץ לו במידה ויש חשש כי ברמת התנהגותו יהווה בעיה.

 

הצטיינות לימודית

 

הצטיינות לימודית תינתן בהתאם לסולם הערכה לימודי הנע בין 90-100.

ההצטיינות תינתן בתנאים שלהלן:

 • התנהגות טובה מאוד.
 • אין הערת מנות, היעדרויות (מעל 45 במחצית) או איחורים (מעל 6 במחצית) רבים לא מוצדקות.
 • אין הערת משמעת ו / תלבושת ו / או שקידה ו / או טוהר הבחינות.
 • כל הציונים הינם חיוביים.
 • התלמיד השלים את כל חובותיו כדוגמת, מחויבות אישית.

 

 • הצטיינות יתרה

בין 95-100- חישוב הממוצע יערך על פי יחידות הלימוד . כאשר כל ההחלטות הינן בכפוף  להחלטות ושיקול הדעת של המועצות הפדגוגיות וחוזרי מנכ"ל. בכיתות ייחודיות יופעל שיקול דעת של המועצה הפדגוגית.

נספח א'

נוהל מעבר כיתה / מגמה  

      כללי :

 נטיית ביה"ס היא שלא לאשר מעברים בין כיתות, אלא מתן כלים לילדים להתמודדות עם התחלות.

יש חשיבות רבה שהילד בתיכון יבין שהחיים אינם תמיד תכנית כבקשתך, ולפעמים צריך לקבל "לא" כתשובה.

 סדר הפעולות במקרה של רצון לעבור:

 1. הגשת בקשה מסודרת ליועצת/רכזת השכבה עם נימוקים למעבר.
 2. תיערך שיחה של רכזת/יועצת עם התלמיד/ה.

3.. תתקיים ישיבה במהלך חופשת סוכות על כלל התלמידים ותינתן תשובה לתלמיד/ה במהלך החופשה. במידה ויוחלט על מעבר התלמיד יתחיל לימודיו בכיתה/ מגמה החדשה מיד לאחר סוכות.

הערה:

עד למתן התשובה, על התלמיד להישאר בכיתה אליה שובץ. תלמיד שיעשה דין לעצמו בקשתו לא תידון.

              נספח ב' – למידה מרחוק 

 

תקנון ללמידה מרחוק – קריית החינוך אלון

 1. הכנה לפני השיעור – יש להגיע מוכנים עם הציוד לשיעור ולדאוג להטעין את המחשב/טלפון לקראת השיעור.
 2. התנהלות בשיעור – בזמן השיעור התלמיד צריך לשבת ליד שולחן בפינה שקטה ככל הניתן, עם מצלמה דלוקה המצלמת את פני התלמיד. תלמיד שלא ידליק את המצלמה ולא ייראה במהלך השיעור – תיחשב לו היעדרות והמורה יוכל להוציא אותו מהשיעור הוירטואלי.
 3. ייצוגיות – יש להתלבש בצורה מכבדת.
 4. התנהגות – בזמן הלמידה, התלמיד צריך להתמקד בתוכן השיעור, ולא לעסוק בדברים נוספים. הפרעה למהלך השיעור תטופל באופן דומה לבעיית משמעת בשיעור רגיל.
 5. כבוד למורים ולתלמידים – במרחב הוירטואלי, כמו בכיתה, יש לכבד את המורה ואת תלמידי הכיתה.
 6. איחורים – יש לעלות בזמן לשיעור המקוון. דין איחור לשיעור מקוון, כדין איחור לשיעור רגיל.
 7. היעדרויות – בשיעורים המקוונים יש חובת השתתפות מלאה. חיסורים יטופלו באופן דומה לחיסור משיעור רגיל.

 

נספח ג' -זכאות ל-12 שנ"ל 

 

תעודת 12 שנ"ל 

 

                                                                              

תם ולא נשלם תהליך כתיבת התקנון , ברור שלא הכל מושלם ולעולם לא יהיה, ועל כן נמשיך לנסות ולעשות לטובת יצירת שגרת לימודים ראויה ומכובדת לשם הענקת :

חינוך מאהבה…עם גבולות …בשביל הצמיחה !!!