תעודת בגרות חברתית

    

"מטרת החינוך צריכה להיות :

פרטים המצטיינים בעצמאות, במחשבה ובמעשה,

ואשר יחד עם זאת יראו בשירות למען הכלל

את משימת חייהם העיקרית" (אלברט איינשטיין)