תחרות סייבר ארצית

הסבר קבוצות פיתוח קרב ראשון התייעצות עם מנחה
קרב נגד בית ספר אחר המשך אחרי הניצחון ניצחונות של נברת בית הספר עלינו לשלב הגמר