רב לוח תשפ"ד

10 20/11/2023 מליאה צוות מתמטיקה ולשון בעקבות לוחמים 
         
         
13 18/12/2023 מליאה- חוסן – תרפיה באומנות    
14 25/12/2023      
15 01/01/2024      
  08/01/2024 מליאה    
16 15/01/2024      
18 22/01/2024 מרתון שיחות אישיות סיום מחצית שלי וברק שבוע של סיום מחצית וט"ו בשבט
19 29/01/2024 מליאה    
         
         
22 19/02/2024 מליאה    
23 26/02/2024      
24 04/03/2024      
25 11/03/2024 מליאה    
26 18/03/2024      
27 01/04/2024 ישיבות פדגוגיות ציפי פדגוגיות י'+צו אחוד(2)+ בגרות ספרות/תנ"ך+ ערב מסע יב'
28 08/04/2024 יום הורים רבע ג'   יום הורים רבע ג' 
  תאריך יום בשבוע ספירת ימי לימוד אירוע כיתות אחריות    
  27/08/23 א'            
  28/08/23 ב'           מקרא:
  29/08/23 ג'   מפגש עם מורים חדשים/ צוות ניהול       ארועים
  30/08/23 ד'   יום היערכות תשפ"ג       חגים
  31/08/23 ה'   יום חופשי לפני חזרה ללימודים       מבחנים
  01/09/23 ו'           מתכונות בגרויות
  02/09/23 ש   שבת       טקסים
  03/09/23 א' 1 פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד       פתיחה
  04/09/23 ב' 2          
  05/09/23 ג' 3 מבחן 0 באנגלית        
1 06/09/23 ד' 4          
  07/09/23 ה' 5          
  08/09/23 ו'            
  09/09/23 ש   שבת        
  10/09/23 א' 6 פעילות 8:30-13:00 ODT שכבת י איציק    
  11/09/23 ב' 7 ערב – אסיפת הורים ובחירת יו"ר        
  11/09/23 ב' 7 מבחן 0 בביולוגיה   אופיר    
  12/09/23 ג' 8          
2 13/09/23 ד' 9          
  14/09/23 ה' 10 תחרות קישוט כיתה בית ספרית ושולחן חג כלל בית הספר חגי    
  15/09/23 ו'   חופשה ראש השנה        
  16/09/23 ש   שבת        
  17/09/23 א'   חופשה ראש השנה        
  18/09/23 ב' 11          
3 19/09/23 ג' 12          
  20/09/23 ד' 13          
  21/09/23 ה' 14 הגשת גליונות/ מצגת הכרות – מחנכים כלל בית ספר מתניה    
  21/09/23 ה' 14 מבחן 0 במתמטיקה י'4,י5,י6 צוות מתמטיקה    
  22/09/23 ו'            
  23/09/23 ש   שבת        
  24/09/23 א'   חופשה – ערב כיפור        
  25/09/23 ב'   חופשה – כיפור        
4 26/09/23 ג' 15 חופשה גשר        
  27/09/23 ד' 16 חופשה גשר        
  28/09/23 ה' 17 חופשה גשר        
  29/09/23 ו'   חופשה – ערב סוכות        
  30/09/23 ש   שבת        
  01/10/23 א'   חופשה – סוכות        
  02/10/23 ב'   חופשה – סוכות        
5 03/10/23 ג'   חופשה – סוכות        
  04/10/23 ד'   חופשה – סוכות        
  05/10/23 ה'   חופשה – סוכות        
  06/10/23 ו'   חופשה – סוכות        
  07/10/23 ש   שבת        
  08/10/23 א' 18 חופשה – אסרו חג        
  09/10/23 ב' 19 פעילות גיבוש 6 שנתית        
6 10/10/23 ג' 20 הגשת מועמדים למועצת תלמידים כלל בית הספר חגי    
  10/10/23 ג' 20 יום שדה י1 י1 אדיר    
  11/10/23 ד' 21 מבחן 1 באנגלית שכבת י' קופל גיא    
  12/10/23 ה' 22 בחירות מועצת תלמידים כלל בית הספר חגי    
  12/10/23 ה' 22 סיום רפלקציה מורים מקצועיים גליונות/ מצגת הכרות כלל בית הספר מתניה    
  13/10/23 ו'            
  14/10/23 ש   שבת        
  15/10/23 א' 23          
  16/10/23 ב' 24   שכבת י' חגי ועדי    
  17/10/23 ג' 25   שכבת י' דותן ושירן    
  18/10/23 ד' 26   י2 אדיר    
  19/10/23 ה' 27 מבחן 1 במתמטיקה שכבת י' צוות מתמטיקה    
  20/10/23 ו'            
  21/10/23 ש   שבת        
  22/10/23 א' 28          
8 23/10/23 ב' 29          
  24/10/23 ג' 30 יום שדה י3 שכבת י' אדיר    
  25/10/23 ד' 31          
  26/10/23 ה' 32 טקס יום הזכרון ליצחק רבין כל בית ספר חגי    
  26/10/23 ה' 32 מבחן מס 1 הסטוריה שכבה י' נאמן מור    
  27/10/23 ו'   סיום הזנת ציונים לקראת ישיבות פדגוגיות והערות יום הורים כלל בית ספר כלל מורים    
  28/10/23 ש   שבת        
  29/10/23 א' 33 ישיבות פדגוגיות י1 + י3 שכבה י איציק    
9 30/10/23 ב' 34 מבחן 1 הגבר מגמה שכבה י' מורי מגמות, גאוגרפיה    
9 30/10/23 ב' 34 ישיבות פדגוגיות י2 שכבה י איציק    
  31/10/23 ג' 35 יום בחירות מקומיות שבתון כולם      
  31/10/23 ג' 35 ישיבות פדגוגיות י4 + י5 + י6 שכבה י איציק    
  01/11/23 ד' 36 יום שדה י4 שכבה י אדיר    
  02/11/23 ה' 37          
  03/11/23 ו'            
  04/11/23 ש   שבת        
  05/11/23 א' 38          
  06/11/23 ב' 39 מבחן מס 1 פיסיקה-כימיה-ביולוגיה י4,י5,י6 מתן,מזל,אופיר    
10 07/11/23 ג' 40          
  08/11/23 ד' 41 יום שדה י5 י5 אדיר    
  09/11/23 ה' 42          
  10/11/23 ו'            
  11/11/23 ש   שבת        
  12/11/23 א' 43          
  13/11/23 ב' 44 חג הסיגד כלל בית הספר      
  13/11/23 ב' 44 יום הורים רבעון א שכבה י מחנכים    
11 14/11/23 ג' 45 סיום רבע א'        
  14/11/23 ג' 45          
  15/11/23 ד' 46          
  16/11/23 ה' 47          
  17/11/23 ו'            
  18/11/23 ש   שבת        
  19/11/23 א' 48          
  20/11/23 ב' 49          
  21/11/23 ג' 50          
12 22/11/23 ד' 51          
  23/11/23 ה' 52          
  24/11/23 ו'            
  25/11/23 ש   שבת        
  26/11/23 א' 53          
  20/11/23 ב' 49          
  28/11/23 ג' 55          
  29/11/23 ד' 56          
  30/11/23 ה' 57 יום ההוקרה לפצועי צה"ל כלל השכבות ברק    
  01/12/23 ו'            
  02/12/23 ש   שבת        
  03/12/23 א' 58          
  04/12/23 ב' 59          
  05/12/23 ג' 60 מבחן מס 1 הסטוריה שכבה י' נאמן מור    
14 06/12/23 ד' 61 יום המחנך כלל בית ספר      
  07/12/23 ה' 62 מירוץ הלפיד וטקס הדלקת משואות כלל בית ספר ברק    
  08/12/23 ו'            
  09/12/23 ש   שבת        
  10/12/23 א'   חופשה – חנוכה        
  11/12/23 ב'   חופשה – חנוכה        
15 12/12/23 ג'   חופשה – חנוכה        
  13/12/23 ד'   חופשה – חנוכה        
  14/12/23 ה'   חופשה – חנוכה        
  15/12/23 ו'   חופשה – חנוכה        
  16/12/23 ש   שבת        
  17/12/23 א' 63          
  18/12/23 ב' 64          
  19/12/23 ג' 65 מבחן באנגלית שכבת י' קופל גיא    
  20/12/23 ד' 66 יום שדה י'5 9-13 י5      
16 21/12/23 ה' 67 מבחן במתמטיקה שכבת י' צוות מתמטיקה    
  22/12/23 ו'            
  23/12/23 ש   שבת        
  24/12/23 א' 68          
  25/12/23 ב' 69 מבחן מגמה שכבה י' מורי מגמות, גאוגרפיה    
17 26/12/23 ג' 70 עזרה ראשונה מ 8:30-13:00 שכבה י' איציק    
  27/12/23 ד' 71 עזרה ראשונה מ 8:30-13:00 שכבה י' איציק    
  28/12/23 ה' 72 הצגה ב11 אשכול הפיס שכבה י'      
  29/12/23 ו'            
  30/12/23 ש   שבת        
  31/12/23 א' 73          
  01/01/24 ב' 74 מבחן מס 1 פיסיקה-כימיה-ביולוגיה/מבחן 1 מדה"ט י4,י5,י6 מתן,מזל,אופיר,לורי    
  02/01/24 ג' 75          
17.1.1900 03/01/24 ד' 76 מבחן 1 בתנך שכבה י' נעימי חנה    
  04/01/24 ה' 77          
  05/01/24 ו'            
  06/01/24 ש'   שבת        
  07/01/24 א' 78          
  08/01/24 ב' 79 מבחן 1 בספרות שכבה י' נעימי חנה    
  09/01/24 ג' 80 הצגה – החבר'ה הטובעים ב 10:15 שכבה י' איציק    
17.1.1900 10/01/24 ד' 81          
  11/01/24 ה' 82          
  12/01/24 ו'   סיום הזנת ציונים מחצית א כלל בית ספר      
  13/01/24 ש   שבת        
  14/01/24 א' 83          
  15/01/24 ב' 84 מבחן בהיסטוריה כל הכיתות מור    
  16/01/24 ג' 85 ישיבות מצומצמות        
  17/01/24 ד' 86 ישיבות מצומצמות        
  18/01/24 ה' 87 יום ספורט כל הכיתות דותן    
  19/01/24 ו'            
  20/01/24 ש   שבת        
  21/01/24 א' 88          
  22/01/24 ב' 89 נשף חורף שכבה י תלמידים!    
20 23/01/24 ג' 90 90 ימי לימודים – מחצית שנת הלימודים תשפ"ד        
  24/01/24 ד' 91          
  25/01/24 ה' 92 טו בשבט        
  25/01/24 ה' 92 טיול אמצע מורים כלל בית ספר שירן    
  26/01/24 ו'            
  27/01/24 ש   שבת        
  28/01/24 א' 93          
  29/01/24 ב' 94          
21 30/01/24 ג' 95 מופע מוזיקלי – הכי ישראלי כלל בית הספר חגי    
  31/01/24 ד' 96          
  01/02/24 ה' 97 יום שדה י1 י1 אדיר    
  02/02/24 ו'            
  03/02/24 ש   שבת        
  04/02/24 א' 98          
  05/02/24 ב' 99          
  06/02/24 ג' 100 מבחן מס 3 הסטוריה שכבה י' נאמן מור    
22 07/02/24 ד' 101 יום שדה י2 י2 אדיר    
  08/02/24 ה' 102 חלוקת תעודות מחצית א'        
  09/02/24 ו'            
  10/02/24 ש   שבת        
  11/02/24 א' 103          
  12/02/24 ב' 104 מבחן 3 מגמה שכבה י' מורי מגמות, גאוגרפיה    
  13/02/24 ג' 105          
  14/02/24 ד' 106 יום חשיפה לפורים כלל בית הספר חגי    
23 15/02/24 ה' 107 יום שדה י3 י3 אדיר    
23 16/02/24 ו'            
  17/02/24 ש   שבת        
  18/02/24 א' 108          
24 19/02/24 ב' 109          
  20/02/24 ג' 110 מבחן 3 במתמטיקה שכבת י' צוות מתמטיקה    
  21/02/24 ד' 111 יום שדה י4 י4 אדיר    
  22/02/24 ה' 112 יום הבריאות והכושר גופני כלל השכבות דותן ושירן    
  23/02/24 ו'            
  24/02/24 ש'   שבת        
  25/02/24 א' 113          
  26/02/24 ב' 114          
  27/02/24 ג' 115 מבחן 3 באנגלית שכבת י' קופל גיא    
  28/02/24 ד' 116 יום שדה י5 י5 אדיר    
  29/02/24 ה' 117          
  01/03/24 ו'            
  02/03/24 ש'   שבת        
  03/03/24 א' 118          
  04/03/24 ב' 119 מבחן מס 3 לשון שכבה י' שורץ עדי    
  05/03/24 ג' 120 שמור למסע י' שכבה י אדיר    
26 06/03/24 ד' 121 שמור למסע י' שכבה י אדיר    
  07/03/24 ה' 122 שמור למסע י' שכבה י אדיר    
  08/03/24 ו'            
  09/03/24 ש'   שבת        
  10/03/24 א' 123          
27 11/03/24 ב' 124          
  12/03/24 ג' 125          
  13/03/24 ד' 126 יום שדה י6 י6 אדיר    
  14/03/24 ה' 127 יום ה Π הבינלאומי – פיזיקה כל השכבות מריאנה    
  15/03/24 ו'            
  16/03/24 ש'   שבת        
  17/03/24 א' 128          
  18/03/24 ב' 129 מבחן מס 3 פיסיקה-כימיה-ביולוגיה י4,י5,י6 מתן,מזל,אופיר    
28 19/03/24 ג' 130 יום המעשים הטובים כלל בית הספר עדי    
  20/03/24 ד' 131 הפנינג פורים כלל בית ספר חגי    
  21/03/24 ה' 132 צום תענית אסתר        
  22/03/24 ו'   סיום הזנת ציונים לקראת ישיבות פדגוגיות והערות יום הורים כלל בית ספר כלל מורים    
  23/03/24 ש'   שבת        
  24/03/24 א'   חופשה – פורים        
  25/03/24 ב'   חופשה – פורים        
  26/03/24 ג' 133          
29 27/03/24 ד' 134 חילוץ והצלה שכבה י' איציק    
  28/03/24 ה' 135 חילוץ והצלה שכבה י' איציק    
  29/03/24 ו'   סיום רבע ג' תשפ"ד        
  30/03/24 ש'   שבת        
  31/03/24 א' 136 ישיבות פדגוגיות י1 + י3 שכבה י איציק    
  01/04/24 ב' 137 ישיבות פדגוגיות י4 + י5 + י6 שכבה י איציק    
  02/04/24 ג' 138 ישיבות פדגוגיות י2 שכבה י איציק    
  03/04/24 ד' 139 מבחן 2 בתנך שכבה י' נעימי חנה    
  04/04/24 ה' 140          
  05/04/24 ו'            
  06/04/24 ש'   שבת        
  07/04/24 א' 141          
  08/04/24 ב' 142 תחרות כתיבה יוצרת כלל בית הספר סמדר וחגי    
  08/04/24 ב' 142 מבחן 2 בספרות שכבה י' נעימי חנה    
  09/04/24 ג' 143          
31 10/04/24 ד' 144          
  11/04/24 ה' 145          
  12/04/24 ו'            
  13/04/24 ש'   שבת        
  14/04/24 א'   חופשה – לפני פסח        
  15/04/24 ב'   חופשה – לפני פסח        
  16/04/24 ג'   חופשה – לפני פסח        
32 17/04/24 ד'   חופשה – לפני פסח        
  18/04/24 ה'   חופשה – לפני פסח        
  19/04/24 ו'   חופשה – לפני פסח        
  20/04/24 ש'   שבת        
  21/04/24 א'   חופשה – לפני פסח        
  22/04/24 ב'   חופשה – פסח        
33 23/04/24 ג'   חופשה – פסח        
  24/04/24 ד'   חופשה – פסח        
  25/04/24 ה'   חופשה – פסח        
  26/04/24 ו'   חופשה – פסח        
  27/04/24 ש'   שבת        
  28/04/24 א'   חופשה – פסח        
  29/04/24 ב' 146 חופשה – פסח        
34 30/04/24 ג' 147          
  01/05/24 ד' 148          
  02/05/24 ה' 149 סדנה גשר שכבה י איציק וחגי    
  03/05/24 ו'            
  04/05/24 ש'   שבת        
  05/05/24 א' 150          
  06/05/24 ב' 151 מבחן מס 4 פיסיקה-כימיה-ביולוגיה/מבחן 2 מדה"ט י4,י5,י6 מתן,מזל,אופיר, לורי סמדגה    
  06/05/24 ב' 151 יום השואה        
35 07/05/24 ג' 152 סדנה גשר שכבה י איציק וחגי    
  08/05/24 ד' 153          
  09/05/24 ה' 154          
  10/05/24 ו'            
  11/05/24 ש'   שבת        
  12/05/24 א' 155          
  13/05/24 ב' 156 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל        
36 14/05/24 ג'   חופשה – יום העצמאות        
  15/05/24 ד' 157 סדנת חינוך פיננסי שכבת י' איציק ואופיר    
  16/05/24 ה' 158 מבחן 4 באנגלית שכבת י' קופל גיא    
  17/05/24 ו'            
  18/05/24 ש'   שבת        
  19/05/24 א' 159          
  20/05/24 ב' 160          
  21/05/24 ג' 161 מבחן מס 4 בהסטוריה שכבה י מור נאמן    
  22/05/24 ד' 162 סדנת חינוך פיננסי שכבת י' איציק ואופיר    
  23/05/24 ה' 163 מבחן 4 במתמטיקה שכבת י' צוות מתמטיקה    
  24/05/24 ו'            
  25/05/24 ש'   שבת        
  26/05/24 א'   חופשה – ל"ג בעומר        
  27/05/24 ב' 164          
  28/05/24 ג' 165 סרט- פנתר לבן 10:15 אשכול הפיס שכבה י' איציק    
  29/05/24 ד' 166 סדנת חינוך פיננסי שכבת י' איציק ואופיר    
  30/05/24 ה' 167 כנס הערכה חלופית תוצרים שכבה י' איציק ואופיר    
  31/05/24 ו'            
  01/06/24 ש'   שבת        
  02/06/24 א' 168          
  03/06/24 ב' 169 מבחן 4 הגבר מגמה שכבה י' מורי מגמות, גאוגרפיה    
  04/06/24 ג' 170          
  05/06/24 ד' 171 יום ירושלים        
38 06/06/24 ה' 172 סיום הזנת ציוני מחצית ב' שנתי        
  07/06/24 ו'            
  08/06/24 ש'   שבת        
  09/06/24 א' 173          
  10/06/24 ב' 174 יריד קהילתי בלבן כלל בית ספר חגי    
39 11/06/24 ג'   חופשה – שבועות        
  12/06/24 ד'   חופשה – שבועות        
  13/06/24 ה' 175          
  14/06/24 ו'            
  15/06/24 ש'   שבת        
  16/06/24 א' 176          
  17/06/24 ב' 177          
40 18/06/24 ג' 178          
  19/06/24 ד' 179 ארוחת צוות מחנכים מחנכים ברק    
  20/06/24 ה' 180 סיום שנת הלימודים כלל בית הספר כלל בית הספר    
  20/06/24 ה' 180 ארוחת צוות ניהול צוות ניהול ברק    
  21/06/24 ו'            
  22/06/24 ש'   שבת        
  23/06/24 א'            
  24/06/24 ב'            
41 25/06/24 ג'            
  26/06/24 ד'            
  27/06/24 ה'            
  28/06/24 ו'            
  29/06/24 ש'   שבת        
  30/06/24 א'            
  01/07/24 ב'            
42 02/07/24 ג'            
  03/07/24 ד'            
  04/07/24 ה'            
  05/07/24 ו'            
  06/07/24 ש'   שבת        
  07/07/24 א'            
  08/07/24 ב'            
43 09/07/24 ג'            
  10/07/24 ד'            
  11/07/24 ה'            
  12/07/24 ו'            
  13/07/24 ש'   שבת        
  14/07/24 א'            
  15/07/24 ב'            
44 16/07/24 ג'            
  17/07/24 ד'            
  18/07/24 ה'            
  19/07/24 ו'            
  20/07/24 ש'   שבת        
  21/07/24 א'            
  22/07/24 ב'            
45 23/07/24 ג'            
  24/07/24 ד'            
  25/07/24 ה'            
  26/07/24 ו'            
  27/07/24 ש'   שבת        
  28/07/24 א'            
  29/07/24 ב'            
  30/07/24 ג'            
  31/07/24 ד'            
  01/08/24 ה'            
  02/08/24 ו'            
  03/08/24 ש'   שבת        
  04/08/24 א'            
  05/08/24 ב'            
  06/08/24 ג'            
  07/08/24 ד'            
  08/08/24 ה'            
  09/08/24 ו'            
  10/08/24 ש'   שבת        
  11/08/24 א'            
  12/08/24 ב'            
  13/08/24 ג'            
  14/08/24 ד'            
  15/08/24 ה'            
  16/08/24 ו'            
  17/08/24 ש'   שבת        
  18/08/24 א'            
  19/08/24 ב'            
  20/08/24 ג'            
  21/08/24 ד'            
  22/08/24 ה'            
  23/08/24 ו'            
  24/08/24 ש'   שבת        
  25/08/24 א'            
  26/08/24 ב'            
  27/08/24 ג'            
  28/08/24 ד'            
  29/08/24 ה'            
  30/08/24 ו'            
  תאריך יום בשבוע ספירת ימי לימוד אירוע כיתות אחריות    
  27/08/23 א'            
  28/08/23 ב'            
  29/08/23 ג'   מפגש עם מורים חדשים/ צוות ניהול       מקרא:
  30/08/23 ד'   יום היערכות תשפ"ג       ארועים
  31/08/23 ה'   יום חופשי לפני חזרה ללימודים       חגים
  01/09/23 ו'           מבחנים
  02/09/23 ש   שבת       מתכונות בגרויות
  03/09/23 א' 1 פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד       טקסים
  04/09/23 ב' 2         פתיחה
  05/09/23 ג' 3          
1 06/09/23 ד' 4          
  07/09/23 ה' 5          
  08/09/23 ו'            
  09/09/23 ש   שבת        
  10/09/23 א' 6          
  11/09/23 ב' 7 ערב – אסיפת הורים ובחירת יו"ר        
  12/09/23 ג' 8          
2 13/09/23 ד' 9          
  14/09/23 ה' 10 תחרות קישוט כיתה בית ספרית ושולחן חג כלל בית הספר חגי    
  15/09/23 ו'   חופשה ראש השנה        
  16/09/23 ש   שבת        
  17/09/23 א'   חופשה ראש השנה        
  18/09/23 ב' 11 שמור לגדנ"ע שכבה יא בר    
3 19/09/23 ג' 12 שמור לגדנ"ע שכבה יא בר    
  20/09/23 ד' 13 שמור לגדנ"ע שכבה יא בר    
  21/09/23 ה' 14 שמור לגדנ"ע שכבה יא בר    
  21/09/23 ה' 14 הגשת גליונות/ מצגת הכרות – מחנכים כלל בית ספר מתניה    
  22/09/23 ו'            
  23/09/23 ש   שבת        
  24/09/23 א'   חופשה – ערב כיפור        
  25/09/23 ב'   חופשה – כיפור        
4 26/09/23 ג' 15 חופשה גשר        
  27/09/23 ד' 16 חופשה גשר        
  28/09/23 ה' 17 חופשה גשר        
  29/09/23 ו'   חופשה – ערב סוכות        
  30/09/23 ש   שבת        
  01/10/23 א'   חופשה – סוכות        
  02/10/23 ב'   חופשה – סוכות        
5 03/10/23 ג'   חופשה – סוכות        
  04/10/23 ד'   חופשה – סוכות        
  05/10/23 ה'   חופשה – סוכות        
  06/10/23 ו'   חופשה – סוכות        
  07/10/23 ש   שבת        
  08/10/23 א' 18 חופשה – אסרו חג        
  09/10/23 ב' 19 הגשת מועמדים למועצת תלמידים כלל בית הספר חגי    
  09/10/23 ב' 19 הרצאה להורים בזום לשכת גיוס שכבה יא' בר    
  09/10/23 ב' 19 מבחן 1 באנגלית שכבה יא' קופל גיא    
6 10/10/23 ג' 20 סיור ביו חקר – מגמת ביולוגיה שכבה יא' אופיר    
  11/10/23 ד' 21          
  12/10/23 ה' 22 בחירות מועצת תלמידים כלל בית הספר חגי    
  12/10/23 ה' 22 בוחן בלשון להערכת רבעון 1 שכבה יא' שורץ עדי    
  13/10/23 ו'            
  14/10/23 ש   שבת        
  15/10/23 א' 23 הרצאה לשכת גיוס ב 10:15 שכבה יא' בר    
  16/10/23 ב' 24 מבחן 1 במתמטיקה שכבה יא' צוות מתמטיקה    
  17/10/23 ג' 25          
  18/10/23 ד' 26          
  19/10/23 ה' 27 מבחן 1 הסטוריה שכבה יא' נאמן מור    
  20/10/23 ו'            
  21/10/23 ש   שבת        
  22/10/23 א' 28          
8 23/10/23 ב' 29          
  24/10/23 ג' 30 מבחן מס 1 הגבר טכנולוגי /ג"ג שכבה יא' מורי הגבר טכנולוגי/ג"ג    
  25/10/23 ד' 31          
  26/10/23 ה' 32 טקס יום הזכרון ליצחק רבין כל בית ספר חגי    
  27/10/23 ו'   סיום הזנת ציונים לקראת ישיבות פדגוגיות והערות יום הורים כלל בית ספר כלל מורים    
  28/10/23 ש   שבת        
  29/10/23 א' 33          
9 30/10/23 ב' 34 ישיבות פדגוגיות יא2 שכבה יא בר    
  30/10/23 ב' 34 סדנה לקראת צו ראשון – משרד הבטחון שכבה יא חגי    
  31/10/23 ג' 35 יום בחירות מקומיות שבתון כולם      
  01/11/23 ד' 36 מבחן 1 ספרות/תנך שכבה יא' נעמי חנה    
  01/11/23 ד' 36 ישיבות פדגוגיות יא4 + יא5 + יא6 שכבה יא בר    
  02/11/23 ה' 37 ישיבות פדגוגיות יא1 + יא3 שכבה יא בר    
  02/11/23 ה' 37 מבחן מס 2 הסטוריה יא'4-יא'5-יא'6 נאמן מור    
  03/11/23 ו'            
  04/11/23 ש   שבת        
  05/11/23 א' 38 סדנת איגי שכבה יא חגי    
  06/11/23 ב' 39          
10 07/11/23 ג' 40 מבחן 1 כימיה-ביולוגיה-פיסיקה יא4-יא5-יא6 מזל,אופיר,מריאנה    
  08/11/23 ד' 41 סדנא לקראת צו ראשון – שלושה סבבים (8:30-13:45) שכבת יא חגי + בר    
  09/11/23 ה' 42          
  10/11/23 ו'            
  11/11/23 ש   שבת        
  12/11/23 א' 43 מבחן 1 בלשון שכבה יא' שורץ עדי    
  13/11/23 ב' 44 חג הסיגד כלל בית הספר      
  13/11/23 ב' 44 יום הורים רבעון א שכבה יא מחנכים    
11 14/11/23 ג' 45 סיום רבע א'        
  15/11/23 ד' 46          
  16/11/23 ה' 47          
  17/11/23 ו'            
  18/11/23 ש   שבת        
  19/11/23 א' 48          
  20/11/23 ב' 49          
  21/11/23 ג' 50          
12 22/11/23 ד' 51          
  23/11/23 ה' 52 טיול מגמת תיירות – י', י"א, י"ב כל השכבות אדיר + איציק    
  24/11/23 ו'            
  25/11/23 ש   שבת        
  26/11/23 א' 53          
  20/11/23 ב' 49 אולימפיאדת מתמטיקה כלל בית ספר שלי עידן    
  28/11/23 ג' 55 פעילות גיבוש מועצת תלמידים כלל השכבות חגי    
  29/11/23 ד' 56          
  30/11/23 ה' 57 יום ההוקרה לפצועי צה"ל כלל השכבות ברק    
  01/12/23 ו'            
  02/12/23 ש   שבת        
  03/12/23 א' 58          
  04/12/23 ב' 59 מבחן 2 באנגלית שכבה יא' קופל גיא    
  05/12/23 ג' 60 צו אחוד – סבב 1 שכבת יא חגי + בר    
14 06/12/23 ד' 61 יום המחנך כלל בית ספר      
14 06/12/23 ד' 61 מיני מתכונת הסטוריה/ספרות שכבה יא' חנה,מור    
  07/12/23 ה' 62 מירוץ הלפיד וטקס הדלקת משואות כלל בית ספר ברק    
  08/12/23 ו'            
  09/12/23 ש   שבת        
  10/12/23 א'   חופשה – חנוכה        
  11/12/23 ב'   חופשה – חנוכה        
15 12/12/23 ג'   חופשה – חנוכה        
  13/12/23 ד'   חופשה – חנוכה        
  14/12/23 ה'   חופשה – חנוכה        
  15/12/23 ו'   חופשה – חנוכה        
  16/12/23 ש   שבת        
  17/12/23 א' 63 מבחן 1 – מגמות שכבה יא מורי הגבר/טכנולוגי    
  18/12/23 ב' 64          
  19/12/23 ג' 65          
  20/12/23 ד' 66          
16 21/12/23 ה' 67 מבחן 1 – מקצוע מדעי שכבה יא' אופיר/מזל/מריאנה    
  22/12/23 ו'            
  23/12/23 ש   שבת        
  24/12/23 א' 68 מבחן בגיאוגרפיה יא2 יא2 מאיר    
  25/12/23 ב' 69          
17 26/12/23 ג' 70          
  27/12/23 ד' 71 סדנא לקראת יום המאה – שלושה סבבים (8:30-13:45) שכבת יא חגי + בר    
  28/12/23 ה' 72 מבחן 2 – היסטוריה יא4,5,6 מור    
  29/12/23 ו'            
  30/12/23 ש   שבת        
  31/12/23 א' 73          
  01/01/24 ב' 74          
  02/01/24 ג' 75          
17.1.1900 03/01/24 ד' 76          
  04/01/24 ה' 77 מבחן 2- ספרות יא1,2,3 חנה/עינת    
  05/01/24 ו'            
  06/01/24 ש'   שבת        
  07/01/24 א' 78          
  08/01/24 ב' 79 מבחן 2 – אנגלית שכבת יא גיא קופל    
  09/01/24 ג' 80          
17.1.1900 10/01/24 ד' 81          
  11/01/24 ה' 82 מבחן 2 – מתמטיקה שכבת יא שלי עידן    
  12/01/24 ו'            
  13/01/24 ש   שבת        
  14/01/24 א' 83          
  15/01/24 ב' 84          
  16/01/24 ג' 85          
  17/01/24 ד' 86          
  18/01/24 ה' 87 מבחן 1 – היסטוריה יא1,2,3 מור נאמן    
  19/01/24 ו'            
  20/01/24 ש   שבת        
  21/01/24 א' 88          
  22/01/24 ב' 89 מבחן 2 – מגמות שכבת יא מורי מגמות/טכנולוגי    
20 23/01/24 ג' 90          
  24/01/24 ד' 91 סדנת מיניות תאיר שכבה יא בר    
  25/01/24 ה' 92 טיול אמצע מורים כלל בית ספר שירן    
  25/01/24 ה'   מבחן 2 – עברית יא 2 עדי/רינת    
  26/01/24 ו'            
  27/01/24 ש   שבת        
  28/01/24 א' 93          
  29/01/24 ב' 94 מבחן 2 – עברית יא 1,3,4,5,6 עדי שוורץ    
21 30/01/24 ג' 95 מופע מוזיקלי – הכי ישראלי כלל בית הספר חגי    
  31/01/24 ד' 96 סדנת מיניות תאיר שכבה יא בר    
  01/02/24 ה' 97 מבחן 2 – מקצוע מדעי שכבה יא אופיר/מזל/מריאנה    
  02/02/24 ו'            
  03/02/24 ש   שבת        
  04/02/24 א' 98 מועד ב' – לשון שכבה יא עדי    
  05/02/24 ב' 99 הצגה – נגזר לחיים שכבה יא' בר    
  06/02/24 ג' 100 מבחן 3 – היסטוריה/ספרות שכבה יא מור/חנה    
22 07/02/24 ד' 101 סדנת מיניות תאיר שכבה יא בר    
  08/02/24 ה' 102 חלוקת תעודות כלל בית הספר      
  09/02/24 ו'            
  10/02/24 ש   שבת        
  11/02/24 א' 103          
  12/02/24 ב' 104 מבחן 3 – אנגלית שכבה יא גיא קופל    
  13/02/24 ג' 105          
  14/02/24 ד' 106 יום חשיפה לפורים כלל בית הספר חגי    
23 15/02/24 ה' 107 מבחן 3 – מתמטיקה שכבה יא' שלי עדין    
23 16/02/24 ו'            
  17/02/24 ש   שבת        
  18/02/24 א' 108          
24 19/02/24 ב' 109          
  20/02/24 ג' 110 הצגה – ואם כולם היו קופצים מהגג שכבה יא' בר    
  20/02/24 ג' 110          
  21/02/24 ד' 111          
  22/02/24 ה' 112 מבחן 2 – היסטוריה יא 1,2,3 מור נאמן    
  23/02/24 ו'            
  24/02/24 ש'   שבת        
  25/02/24 א' 113          
  26/02/24 ב' 114 מתכונת 1 מתמטיקה יא1,2,3 שלי עידן    
  27/02/24 ג' 115          
  28/02/24 ד' 116          
  29/02/24 ה' 117          
  01/03/24 ו'            
  02/03/24 ש'   שבת        
  03/03/24 א' 118 מתכונת 2 – ספרות יא1,2,3 חנה/עינת    
  04/03/24 ב' 119          
  05/03/24 ג' 120          
26 06/03/24 ד' 121          
  07/03/24 ה' 122 מתכונת 2 – מתמטיקה יא1,2,3 צוות מתמטיקה    
  08/03/24 ו'            
  09/03/24 ש'   שבת        
  10/03/24 א' 123          
27 11/03/24 ב' 124 מתכונת 1 – אנגלית שכבת יא צוות אנגלית    
  12/03/24 ג'   מתכונת היסטוריה יא 4,5,6 מור נאמן   שכבה יא
  13/03/24 ד' 126 בגרות במתמטיקה יא1, יא3 שלי    
  14/03/24 ה' 127 בגרות במתמטיקה יא1, יא3 שלי    
  14/03/24 ה' 127 יום ה Π הבינלאומי – פיזיקה כל השכבות מריאנה    
  15/03/24 ו'            
  16/03/24 ש'   שבת        
  17/03/24 א' 128 מתכונת ספרות יא 1,2,3 חנה    
  18/03/24 ב' 129 בגרות באנגלית יא1,יא2,יא3,יא שאלון A גיא   מיני מתכונת הגבר מגמה
  19/03/24 ג' 130 בגרות באנגלית יא1,יא2,יא3,יא שאלון A גיא    
28 19/03/24 ג' 130 יום המעשים הטובים כלל בית הספר עדי    
  20/03/24 ד' 131 הפנינג פורים כלל בית ספר חגי    
  21/03/24 ה' 132 צום תענית אסתר        
  22/03/24 ו'   סיום הזנת ציונים לקראת ישיבות פדגוגיות והערות יום הורים כלל בית ספר כלל מורים    
  23/03/24 ש'   שבת        
  24/03/24 א'   חופשה – פורים        
  25/03/24 ב'   חופשה – פורים        
  26/03/24 ג' 133 בגרות בספרות יא1, יא2, יא3 חנה   מתכונת 1 אנגלית
29 27/03/24 ד' 134 ישיבות פדגוגיות יא4 + יא5 + יא6 שכבה יא בר    
  28/03/24 ה' 135 ישיבות פדגוגיות יא1 + יא3 שכבה יא בר    
  29/03/24 ו'   סיום רבע ג' תשפ"ד        
  30/03/24 ש'            
  31/03/24 א' 136 מתכונתהיסטוריה יא 4,5,6 מור נאמן    
  01/04/24 ב' 137 צו אחוד – סבב 2 שכבת יא חגי + בר    
  02/04/24 ג' 138 ישיבות פדגוגיות יא2 שכבה יא בר    
  03/04/24 ד' 139          
  04/04/24 ה' 140 בגרות בהיסטוריה יא4, יא5, יא6 מור   מתכונת 2 מתמטיקה
  05/04/24 ו'            
  06/04/24 ש'   שבת        
  07/04/24 א' 141          
  08/04/24 ב' 142 יום הורים רבעון ג שכבה יא מחנכים    
  08/04/24 ב'   מבחן 3 – מגמות שכבה יא מורי מגמה טכנולוגית    
  08/04/24 ב' 142 תחרות כתיבה יוצרת כלל בית הספר סמדר וחגי    
  09/04/24 ג' 143          
31 10/04/24 ד' 144          
  11/04/24 ה' 145 מתכונת לשון שכבה יא שורץ עדי    
  12/04/24 ו'            
  13/04/24 ש'   שבת        
  14/04/24 א'   חופשה – לפני פסח        
  15/04/24 ב'   חופשה – לפני פסח        
  16/04/24 ג'   חופשה – לפני פסח        
32 17/04/24 ד'   חופשה – לפני פסח        
  18/04/24 ה'   חופשה – לפני פסח        
  19/04/24 ו'   חופשה – לפני פסח        
  20/04/24 ש'   שבת        
  21/04/24 א'   חופשה – לפני פסח        
  22/04/24 ב'   חופשה – פסח        
33 23/04/24 ג'   חופשה – פסח        
  24/04/24 ד'   חופשה – פסח        
  25/04/24 ה'   חופשה – פסח        
  26/04/24 ו'   חופשה – פסח        
  27/04/24 ש'   שבת        
  28/04/24 א'   חופשה – פסח        
  29/04/24 ב' 146 חופשה – פסח        
34 30/04/24 ג' 147          
  01/05/24 ד' 148 בגרות במדעי המחשב/מינהל וכלכלה שכבה יא בוריס/רחל סרור    
  02/05/24 ה' 149 מתכונת 2 אנגלית שכבה יא' קופל גיא    
  03/05/24 ו'            
  04/05/24 ש'   שבת        
  05/05/24 א' 150          
  06/05/24 ב' 151 יום השואה        
35 07/05/24 ג' 152 מתכונת ביולוגיה יא4-יא5-יא6 אופיר    
  08/05/24 ד' 153          
  09/05/24 ה' 154 בגרות בלשון שכבה יא עדי    
  10/05/24 ו'            
  11/05/24 ש'   שבת        
  12/05/24 א' 155          
  13/05/24 ב' 156 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל        
36 14/05/24 ג'   חופשה – יום העצמאות        
  15/05/24 ד' 157 בגרות באנגלית שכבה יא קופל    
  16/05/24 ה' 158 בגרות באנגלית שכבה יא קופל    
  17/05/24 ו'            
  18/05/24 ש'   שבת        
  19/05/24 א' 159          
  20/05/24 ב' 160          
  21/05/24 ג' 161 בגרות במתמטיקה שכבה יא שירה    
  22/05/24 ד' 162 בגרות במתמטיקה שכבה יא שירה    
  23/05/24 ה' 163          
  24/05/24 ו'            
  25/05/24 ש'   שבת        
  26/05/24 א'   חופשה – ל"ג בעומר        
  27/05/24 ב' 164          
  28/05/24 ג' 165 בגרות בביולוגיה מעבדה/מיני מתכונת בפיסיקה יא' פיסיקה/ביולוגיה אופיר,מריאנה    
  29/05/24 ד' 166          
  30/05/24 ה' 167 בגרות בטכנולוגיות בנייה/מערכותרפואיות שכבה יא מייזלי/אלעד    
  31/05/24 ו'            
  01/06/24 ש'   שבת        
  02/06/24 א' 168          
  03/06/24 ב' 169 בגרות בתנ"ך שכבה יא חנה    
  04/06/24 ג' 170          
  05/06/24 ד' 171 יום ירושלים        
38 06/06/24 ה' 172 בגרות בספרות יא1, יא2, יא3 חנה    
  07/06/24 ו'            
  08/06/24 ש'   שבת        
  09/06/24 א' 173          
  10/06/24 ב' 174 יריד קהילתי בלבן כלל בית ספר חגי    
39 11/06/24 ג'   חופשה – שבועות        
  12/06/24 ד'   חופשה – שבועות        
  13/06/24 ה' 175          
  14/06/24 ו'            
  15/06/24 ש'   שבת        
  16/06/24 א' 176          
  17/06/24 ב' 177 מתכונת בפיסיקה יא' פיסיקה פפלינגר מריאנה    
40 18/06/24 ג' 178          
  19/06/24 ד' 179 ארוחת צוות מחנכים מחנכים ברק    
  20/06/24 ה' 180 סיום שנת הלימודים כלל בית הספר כלל בית הספר    
  20/06/24 ה' 180 ארוחת צוות ניהול צוות ניהול ברק    
  21/06/24 ו'            
  22/06/24 ש'   שבת        
  23/06/24 א'            
  24/06/24 ב'            
41 25/06/24 ג'            
  26/06/24 ד'   בגרת בפיסיקה יא' פיסיקה פופלינגר מריאנה    
  27/06/24 ה'            
  28/06/24 ו'            
  29/06/24 ש'   שבת        
  30/06/24 א'            
  01/07/24 ב'            
42 02/07/24 ג'            
  03/07/24 ד'   צו אחוד – סבב 3 שכבת יא חגי + בר    
  04/07/24 ה'            
  05/07/24 ו'            
  06/07/24 ש'   שבת        
  07/07/24 א'            
  08/07/24 ב'            
43 09/07/24 ג'            
  10/07/24 ד'            
  11/07/24 ה'            
  12/07/24 ו'            
  13/07/24 ש'   שבת        
  14/07/24 א'            
  15/07/24 ב'            
44 16/07/24 ג'            
  17/07/24 ד'            
  18/07/24 ה'            
  19/07/24 ו'            
  20/07/24 ש'   שבת        
  21/07/24 א'            
  22/07/24 ב'            
45 23/07/24 ג'            
  24/07/24 ד'            
  25/07/24 ה'            
  26/07/24 ו'            
  27/07/24 ש'   שבת        
  28/07/24 א'            
  29/07/24 ב'            
  30/07/24 ג'            
  31/07/24 ד'            
  01/08/24 ה'            
  02/08/24 ו'            
  03/08/24 ש'   שבת        
  04/08/24 א'            
  05/08/24 ב'            
  06/08/24 ג'            
  07/08/24 ד'            
  08/08/24 ה'            
  09/08/24 ו'            
  10/08/24 ש'   שבת        
  11/08/24 א'            
  12/08/24 ב'            
  13/08/24 ג'            
  14/08/24 ד'            
  15/08/24 ה'            
  16/08/24 ו'            
  17/08/24 ש'   שבת        
  18/08/24 א'            
  19/08/24 ב'            
  20/08/24 ג'            
  21/08/24 ד'            
  22/08/24 ה'            
  23/08/24 ו'            
  24/08/24 ש'   שבת        
  25/08/24 א'            
  26/08/24 ב'            
  27/08/24 ג'            
  28/08/24 ד'            
  29/08/24 ה'            
  30/08/24 ו'            
  תאריך יום בשבוע ספירת ימי לימוד אירוע כיתות אחריות    
  27/08/23 א'           מעודכן עד חופשת פסח
  28/08/23 ב'            
  29/08/23 ג'   מפגש עם מורים חדשים/ צוות ניהול       מקרא:
  30/08/23 ד'   יום היערכות תשפ"ג       ארועים
  31/08/23 ה'   יום חופשי לפני חזרה ללימודים       חגים
  01/09/23 ו'           מבחנים
  02/09/23 ש   שבת       מתכונות בגרויות
  03/09/23 א' 1 פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד       טקסים
  04/09/23 ב' 2         פתיחה
  05/09/23 ג' 3          
1 06/09/23 ד' 4          
  07/09/23 ה' 5          
  08/09/23 ו'            
  09/09/23 ש   שבת        
  10/09/23 א' 6          
  11/09/23 ב' 7 ערב – אסיפת הורים ובחירת יו"ר        
  12/09/23 ג' 8          
2 13/09/23 ד' 9          
  14/09/23 ה' 10 תחרות קישוט כיתה בית ספרית ושולחן חג כלל בית הספר חגי    
  15/09/23 ו'   חופשה ראש השנה        
  16/09/23 ש   שבת        
  17/09/23 א'   חופשה ראש השנה        
  18/09/23 ב' 11          
3 19/09/23 ג' 12          
  20/09/23 ד' 13          
  21/09/23 ה' 14 הגשת גליונות/ מצגת הכרות – מחנכים כלל בית ספר מתניה    
  22/09/23 ו'            
  23/09/23 ש   שבת        
  24/09/23 א'   חופשה – ערב כיפור        
  25/09/23 ב'   חופשה – כיפור        
4 26/09/23 ג' 15 חופשה גשר        
  27/09/23 ד' 16 חופשה גשר        
  28/09/23 ה' 17 חופשה גשר        
  29/09/23 ו'   חופשה – ערב סוכות        
  30/09/23 ש   שבת        
  01/10/23 א'   חופשה – סוכות        
  02/10/23 ב'   חופשה – סוכות        
5 03/10/23 ג'   חופשה – סוכות        
  04/10/23 ד'   חופשה – סוכות        
  05/10/23 ה'   חופשה – סוכות        
  06/10/23 ו'   חופשה – סוכות        
  07/10/23 ש   שבת        
  08/10/23 א' 18 חופשה – אסרו חג        
  09/10/23 ב' 19 הגשת מועמדים למועצת תלמידים כלל בית הספר חגי    
  09/10/23 ב' 19          
  09/10/23 ב' 19 הסברה התרמת דם 9:15 שכבה יב'      
6 10/10/23 ג' 20 סיור ביו חקר – מגמת ביולוגיה שכבה יב' אופיר    
  11/10/23 ד' 21 סדנת י"ב – רגע לפני גיוס שבכה יב      
  12/10/23 ה' 22 מבחן 1 במתמטיקה יב2,יב4,יב5 צוות מתמטיקה    
  12/10/23 ה' 22 סיום רפלקציה מורים מקצועיים גליונות/ מצגת הכרות כלל בית הספר מתניה    
  12/10/23 ה' 22 בחירות מועצת תלמידים כלל בית הספר חגי    
  13/10/23 ו'            
  14/10/23 ש   שבת        
  15/10/23 א' 23 התרמת דם שכבה יב'      
  16/10/23 ב' 24 מבחן מס 1 בגיאוגרפיה יב2 נחמיה מאיר    
  17/10/23 ג' 25 מבחן 1 כימיה,ביולוגיה,פיסיקה יב4,יב5 אופיר,מזל,מתן    
  18/10/23 ד' 26 מבחן 1 באנגלית שכבה יב קופל גיא    
  18/10/23 ד' 26 יום חשיפה למכינות ושנת שירות שכבה יב      
  18/10/23 ד' 26 הצגת קזבלן ת"א בערב שכבה יב      
  19/10/23 ה' 27          
  20/10/23 ו'            
  21/10/23 ש   שבת        
  22/10/23 א' 28          
8 23/10/23 ב' 29 מבחן 1 ספרות/תנך שכבה יב' נעימי חנה    
  24/10/23 ג' 30 מעקב 1 עבודות גמר טכנולוגי/פרויקטים יב טכנולוגי רחל/גיא/ציפי/בוריס/אבישי/אלעד    
  25/10/23 ד' 31          
  26/10/23 ה' 32 טקס יום הזכרון ליצחק רבין כל בית ספר חגי    
  27/10/23 ו'   סיום הזנת ציונים לקראת ישיבות פדגוגיות והערות יום הורים כלל בית ספר כלל מורים    
  28/10/23 ש   שבת        
  29/10/23 א' 33          
9 30/10/23 ב' 34 מבחן 1 באזרחות שכבה יב' צוות אזרחות    
9 30/10/23 ב' 34 ישיבות פדגוגיות יב2 שכבה יב ניר    
  31/10/23 ג' 35 יום בחירות מקומיות שבתון כולם      
  01/11/23 ד' 36          
  02/11/23 ה' 37          
  03/11/23 ו'            
  04/11/23 ש   שבת        
  05/11/23 א' 38 ישיבות פדגוגיות יב1 + יב3 שכבה יב ניר    
  06/11/23 ב' 39 ישיבות פדגוגיות יב4 + יב5 שכבה יב ניר    
  06/11/23 ב' 39 סדנת איגי שכבה יב חגי    
10 07/11/23 ג' 40          
  08/11/23 ד' 41          
  09/11/23 ה' 42          
  10/11/23 ו'            
  11/11/23 ש   שבת        
  12/11/23 א' 43          
  13/11/23 ב' 44 חג הסיגד כלל בית הספר      
  13/11/23 ב' 44 יום הורים רבעון א שכבה יב מחנכים    
11 14/11/23 ג' 45 סיום רבע א'        
  15/11/23 ד' 46 כנס מנהיגות נוער עירונית        
  16/11/23 ה' 47          
  17/11/23 ו'            
  18/11/23 ש   שבת        
  19/11/23 א' 48          
  20/11/23 ב' 49 יום בעקבות לוחמים שכבה יב ניר    
  21/11/23 ג' 50          
12 22/11/23 ד' 51          
  23/11/23 ה' 52 טיול מגמת תיירות – י', י"א, י"ב כל השכבות אדיר + איציק    
  24/11/23 ו'            
  25/11/23 ש   שבת        
  26/11/23 א' 53          
  20/11/23 ב' 49 אולימפיאדת מתמטיקה כלל בית ספר שלי עידן    
  28/11/23 ג' 55 פעילות גיבוש מועצת תלמידים כלל השכבות חגי    
  29/11/23 ד' 56          
  30/11/23 ה' 57 יום ההוקרה לפצועי צה"ל כלל השכבות ברק    
  01/12/23 ו'            
  02/12/23 ש   שבת        
  03/12/23 א' 58 מבחן בספרות/ תנ״ך שכבת יב חנה נעימי    
  04/12/23 ב' 59          
  05/12/23 ג' 60          
14 06/12/23 ד' 61 יום המחנך כלל בית ספר      
  16/12/23 ד' 61 מבחן באנגלית שכבה יב גיא קופל    
  07/12/23 ה' 62 מירוץ הלפיד וטקס הדלקת משואות כלל בית ספר ברק    
  08/12/23 ו'            
  09/12/23 ש   שבת        
  10/12/23 א'   חופשה – חנוכה        
  11/12/23 ב'   חופשה – חנוכה        
15 12/12/23 ג'   חופשה – חנוכה        
  13/12/23 ד'   חופשה – חנוכה        
  14/12/23 ה'   חופשה – חנוכה        
  15/12/23 ו'   חופשה – חנוכה        
  16/12/23 ש   שבת        
  17/12/23 א' 63          
  18/12/23 ב' 64          
  19/12/23 ג' 65          
  20/12/23 ד' 66 מבחן מקצועות מדעיים/ תיירות / גיאוגרפיה        
16 21/12/23 ה' 67          
  22/12/23 ו'     36672517      
  23/12/23 ש   שבת        
  24/12/23 א'            
  25/12/23 ב'            
17 26/12/23 ג' 70 מעקב 2 עבודות גמר טכנולוגי/פרויקטים יב טכנולוגי רחל/גיא/ציפי/בוריס/אבישי/אלעד    
  27/12/23 ד' 71          
  28/12/23 ה' 72          
  29/12/23 ו'            
  30/12/23 ש   שבת        
  31/12/23 א' 73          
  01/01/24 ב' 74          
  02/01/24 ג' 75          
17.1.1900 03/01/24 ד' 76          
  04/01/24 ה' 77 מבחן באזרחות 2 שכבה יב ניר אמויאל    
  05/01/24 ו'            
  06/01/24 ש'   שבת        
  07/01/24 א' 78          
  08/01/24 ב' 79 מבחן במתמטיקה 2 שכבה יב שלי עידן    
  09/01/24 ג' 80          
17.1.1900 10/01/24 ד' 81          
  11/01/24 ה' 82 מבחן באנגלית מספר 2 שכבה יב גיא קופל    
  12/01/24 ו'            
  13/01/24 ש   שבת        
  14/01/24 א' 83 יום הורים אופציה א        
  15/01/24 ב' 84 יום הורים אופציה ב        
  16/01/24 ג' 85          
  17/01/24 ד' 86          
  18/01/24 ה' 87 בגרות בחינוך גופני שכבה יב דותן    
  18/01/24 ה' 87 פעילות של פיזיספורט שכבות יא',יב' מגבירי פיסיקה מריאנה    
  19/01/24 ו'            
  20/01/24 ש   שבת        
  21/01/24 א' 88 מבחן בספרות/ תנ״ך        
  22/01/24 ב' 89 סטאטוס זכאות- מחנכים        
20 23/01/24 ג' 90          
  24/01/24 ד' 91 מבחן מקצועות מדעיים/ תיירות/ גיאוגרפיה        
  25/01/24 ה' 92 טיול אמצע מורים כלל בית ספר שירן    
  26/01/24 ו'            
  27/01/24 ש   שבת        
  28/01/24 א' 93 מבחן מועד ב׳        
  29/01/24 ב' 94          
21 30/01/24 ג' 95 מופע מוזיקלי – הכי ישראלי כלל בית הספר חגי    
  31/01/24 ד' 96 מבחן מועד ב׳ – מקצועות מדעיים שכבה יב׳      
  01/02/24 ה' 97 סיום הזנת ציונים        
  02/02/24 ו'            
  03/02/24 ש   שבת        
  04/02/24 א' 98          
  05/02/24 ב' 99 הצגה – נגזר לחיים שכבה יב' ניר    
  06/02/24 ג' 100          
22 07/02/24 ד' 101 מבחן באנגלית 3 שכבה יב' גיא קופל    
  08/02/24 ה' 102 חלוקת תעודות        
  09/02/24 ו'            
  10/02/24 ש   שבת        
  11/02/24 א' 103          
  12/02/24 ב' 104 בגרות באנגלית בע״פ        
  13/02/24 ג' 105 בגרות באנגלית בע״פ        
  14/02/24 ד' 106 יום חשיפה לפורים כלל בית הספר חגי    
23 15/02/24 ה' 107 מבחן 3 מתמטיקה שכבה יב שלי עידן    
23 16/02/24 ו'            
  17/02/24 ש   שבת        
  18/02/24 א' 108          
24 19/02/24 ב' 109          
  20/02/24 ג' 110 מעקב 3 עבודות גמר טכנולוגי/פרויקטים יב טכנולוגי רחל/גיא/ציפי/בוריס/אבישי/אלעד    
  21/02/24 ד' 111 מבחן בתנ״ך/ ספרות מספר 3        
  22/02/24 ה' 112 יום הבריאות והכושר גופני כלל השכבות דותן ושירן    
  23/02/24 ו'            
  24/02/24 ש'   שבת        
  25/02/24 א' 113          
  26/02/24 ב' 114 מבחן באזרחות 3 שכבה יב ניר אמויאל    
  27/02/24 ג' 115          
  28/02/24 ד' 116          
  29/02/24 ה' 117 מתכונת במתמטיקה מספר 1 שכבת יב שלי עידן    
  01/03/24 ו'            
  02/03/24 ש'   שבת        
  03/03/24 א' 118          
  04/03/24 ב' 119          
  05/03/24 ג' 120 מתכונת במתמטיקה מספר 2 שכבת יב שלי עידן    
26 06/03/24 ד' 121          
  07/03/24 ה' 122 מתכונת באנגלית שכבה יב גיא קופל    
  08/03/24 ו'            
  09/03/24 ש'   שבת        
  10/03/24 א' 123          
27 11/03/24 ב' 124          
  12/03/24 ג' 125         בגרות בחינוך גופני
  13/03/24 ד' 126 בגרות במתמטיקה שכבה יב שלי    
  14/03/24 ה' 127 בגרות במתמטיקה שכבה יב שלי    
  15/03/24 ו'            
  16/03/24 ש'   שבת        
  17/03/24 א' 128          
  18/03/24 ב' 129 בגרות באנגלית שכבה יב גיא   מתכונת ספרות/תנך
  19/03/24 ג' 130 בגרות באנגלית שכבה יב גיא    
28 19/03/24 ג' 130 יום המעשים הטובים כלל בית הספר עדי    
  20/03/24 ד' 131          
  20/03/24 ד' 131 הפנינג פורים כלל בית ספר חגי    
  21/03/24 ה' 132 צום תענית אסתר        
  22/03/24 ו'   סיום הזנת ציונים לקראת ישיבות פדגוגיות והערות יום הורים כלל בית ספר כלל מורים    
  23/03/24 ש'   שבת        
  24/03/24 א'   חופשה – פורים        
  25/03/24 ב'   חופשה – פורים        
  26/03/24 ג' 133          
29 27/03/24 ד' 134          
  28/03/24 ה' 135 מתכונת באזרחות שכבה יב ניר אמויאל    
  29/03/24 ו'   סיום רבע ג' תשפ"ד        
  30/03/24 ש'   שבת        
  31/03/24 א' 136          
  01/04/24 ב' 137          
  02/04/24 ג' 138 מבחן מקצועות מדעיים/ תיירות /גיאוגרפיה מספר 3 שכבה יב      
  03/04/24 ד' 139          
  04/04/24 ה' 140          
  05/04/24 ו'            
  06/04/24 ש'   שבת        
  07/04/24 א' 141          
  08/04/24 ב' 142 בגרות באזרחות שכבה יב ניר אמויאל    
  09/04/24 ג' 143 שמור למסע יב שכבה יב ניר    
31 10/04/24 ד' 144 שמור למסע יב שכבה יב ניר    
  11/04/24 ה' 145 שמור למסע יב שכבה יב ניר    
  12/04/24 ו'            
  13/04/24 ש'   שבת        
  14/04/24 א'   חופשה – לפני פסח        
  15/04/24 ב'   חופשה – לפני פסח        
  16/04/24 ג'   חופשה – לפני פסח        
32 17/04/24 ד'   חופשה – לפני פסח        
  18/04/24 ה'   חופשה – לפני פסח        
  19/04/24 ו'   חופשה – לפני פסח        
  20/04/24 ש'   שבת        
  21/04/24 א'   חופשה – לפני פסח        
  22/04/24 ב'   חופשה – פסח        
33 23/04/24 ג'   חופשה – פסח        
  24/04/24 ד'   חופשה – פסח        
  25/04/24 ה'   חופשה – פסח        
  26/04/24 ו'   חופשה – פסח        
  27/04/24 ש'   שבת        
  28/04/24 א'   חופשה – פסח        
  29/04/24 ב' 146 חופשה – פסח        
34 30/04/24 ג' 147          
  01/05/24 ד' 148          
  02/05/24 ה' 149 מתכונת ספרות/ תנ״ך שכבה יב חנה נעימי    
  03/05/24 ו'            
  04/05/24 ש'   שבת        
  05/05/24 א' 150          
  06/05/24 ב' 151 יום השואה        
35 07/05/24 ג' 152 מיני מתכונת כימיה-מתכונת ביולוגיה יא4-יא5-יא6 מזל,אופיר,מריאנה    
35 07/05/24 ג' 152 מתכונת גיאוגרפיה יב2 נחמיה מאיר    
  08/05/24 ד' 153          
  09/05/24 ה' 154 בגרות בלשון משנה עדי    
  10/05/24 ו'            
  11/05/24 ש'   שבת        
  12/05/24 א' 155 הגנה פנימית עבודות גמר טכנולוגי/פרויקטים יב טכנולוגי רחל/גיא/ציפי/בוריס/אבישי/אלעד    
  13/05/24 ב' 156 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל        
36 14/05/24 ג'   חופשה – יום העצמאות        
  15/05/24 ד' 157 בגרות באנגלית שכבה יב קופל    
  16/05/24 ה' 158 בגרות באנגלית שכבה יב קופל    
  17/05/24 ו'            
  18/05/24 ש'   שבת        
  19/05/24 א' 159          
  20/05/24 ב' 160          
  21/05/24 ג' 161 בגרות במתמטיקה שכבה יב שירה    
  22/05/24 ד' 162 בגרות במתמטיקה שכבה יב שירה    
  23/05/24 ה' 163          
  24/05/24 ו'            
  25/05/24 ש'   שבת        
  26/05/24 א'   חופשה – ל"ג בעומר        
  27/05/24 ב' 164 בגרות בביולוגיה /מיני מתכונת בפיסיקה/מתכונת בכימיה יב4 יב5 מדעי אופיר,מזל,מתן    
  28/05/24 ג' 165          
  29/05/24 ד' 166          
  30/05/24 ה' 167 בגרות בטכנולוגיות בנייה/מערכותרפואיות/גאוגרפיה שכבה יא/משנה יב מייזלי/אלעד/מאיר נחמיה    
  31/05/24 ו'            
  01/06/24 ש'   שבת        
  02/06/24 א' 168          
  03/06/24 ב' 169          
  04/06/24 ג' 170 פיזיקה מעבדת חקר שכבה יב מתן    
  05/06/24 ד' 171 יום ירושלים        
  06/06/24 ה' 172 בגרות בספרות שכבה יב/ משנה חנה    
38 06/06/24 ה' 172 אופציה לטיול מורים כלל מורים שירן ועופר    
  07/06/24 ו'   אופציה לטיול מורים כלל מורים שירן ועופר    
  08/06/24 ש'   שבת        
  09/06/24 א' 173          
  10/06/24 ב' 174 יריד קהילתי בלבן כלל בית ספר חגי    
  10/06/24 ב' 174 בגרות בכימיה יב' כימיה אמסלם מזל    
39 11/06/24 ג'   חופשה – שבועות        
  12/06/24 ד'   חופשה – שבועות        
  13/06/24 ה' 175          
  14/06/24 ו'            
  15/06/24 ש'   שבת        
  16/06/24 א' 176          
  17/06/24 ב' 177 בגרות בפיסיקה יב' פיסיקה הרץ מתן    
40 18/06/24 ג' 178 אופציה מסיבת סיום שכבה יב ניר    
  19/06/24 ד' 179 ארוחת צוות מחנכים מחנכים ברק    
  19/06/24 ד' 179 ארוחת צוות יב – סיום מחזור צוות יב ברק    
  20/06/24 ה' 180 סיום שנת הלימודים כלל בית הספר כלל בית הספר    
  20/06/24 ה' 180 ארוחת צוות ניהול צוות ניהול ברק    
  21/06/24 ו'            
  22/06/24 ש'   שבת        
  23/06/24 א'            
  24/06/24 ב'            
41 25/06/24 ג'            
  26/06/24 ד'   בגרות בפיסיקה יב' פיסיקה הרץ מתן    
  27/06/24 ה'            
  28/06/24 ו'            
  29/06/24 ש'   שבת        
  30/06/24 א'            
  01/07/24 ב'            
42 02/07/24 ג'            
  03/07/24 ד'            
  04/07/24 ה'            
  05/07/24 ו'            
  06/07/24 ש'   שבת        
  07/07/24 א'            
  08/07/24 ב'            
43 09/07/24 ג'            
  10/07/24 ד'            
  11/07/24 ה'            
  12/07/24 ו'            
  13/07/24 ש'   שבת        
  14/07/24 א'            
  15/07/24 ב'            
44 16/07/24 ג'            
  17/07/24 ד'            
  18/07/24 ה'            
  19/07/24 ו'            
  20/07/24 ש'   שבת        
  21/07/24 א'            
  22/07/24 ב'            
45 23/07/24 ג'            
  24/07/24 ד'            
  25/07/24 ה'            
  26/07/24 ו'            
  27/07/24 ש'   שבת        
  28/07/24 א'            
  29/07/24 ב'            
  30/07/24 ג'            
  31/07/24 ד'            
  01/08/24 ה'            
  02/08/24 ו'            
  03/08/24 ש'   שבת        
  04/08/24 א'            
  05/08/24 ב'            
  06/08/24 ג'            
  07/08/24 ד'            
  08/08/24 ה'            
  09/08/24 ו'            
  10/08/24 ש'   שבת        
  11/08/24 א'            
  12/08/24 ב'            
  13/08/24 ג'            
  14/08/24 ד'            
  15/08/24 ה'            
  16/08/24 ו'            
  17/08/24 ש'   שבת        
  18/08/24 א'            
  19/08/24 ב'            
  20/08/24 ג'            
  21/08/24 ד'            
  22/08/24 ה'            
  23/08/24 ו'            
  24/08/24 ש'   שבת        
  25/08/24 א'            
  26/08/24 ב'            
  27/08/24 ג'            
  28/08/24 ד'            
  29/08/24 ה'            
  30/08/24 ו'