מחויבות אישית

מחויבות אישית

התוכנית "מחויבות אישית" הינה תוכנית חינוכית ערכית המיושמת בכיתה י' ברחבי התיכונים בארץ מזה כ – 20 שנה.
במסגרתה התלמידים מתנדבים במקומות שונים ומגוונים בעיר וזוכים להכיר פסיפס רחב של תושבים החיים בעירם,
כאלו שלא פגשו בעבר ולפתע הם חלק מחייהם. בעקבות התוכנית התלמידים הופכים להיות ערבים לקהילתם ומסורים לתושבים החיים בה.
ברגע שהנתינה והעשייה הופכות להיות לחלק בלתי נפרד מאישיות תלמידנו, אנו המחנכים יודעים כי הצלחנו, ומביטים בדור של אזרחי העתיד בגאון.