לוח בחינות בגרות

     

נכון לעכשיו

לוח בחינות בגרות קיץ תשפ"ד-2024

יום ותאריך

 

מקצוע הבחינה

סמל שאלון

שעות הבחינה

כיתות נבחנות

רביעי 8.5.24

אנלית  דבורה

16586

9:00-13:00

יא'-יב'

חמישי 9.5.24

אנגלית  דבורה

16486

9:00-13:00

חמישי

16.5.2024

ביולוגיה-מעבדה

43386

10:00-13:30

קב' ביולוגיה יא'

שני

20.5.24

לשון מותאם

 

לשון

11241

 

11281

 

13:00-16:30

 

13:00-16:30

 

 

שכבת יא'

חמישי

23.5.24

מדעי הבריאות

 

802381

13:00-16:30

מגמת ביו רפואה

יא'

מנהל וכלכלה

 

839381

13:00-16:30

מגמת מנהל יא'

מדעי המחשב

 

899381

13:00-16:30

מגמת מחשבים יא'

שלישי

28.5.24

מתמטיקה

35582

10:00-13:00

 

שכבות

יא'-יב'

35481

10:00-14:15

35381

14:30-16:30

רביעי

29.5.24

מתמטיקה

35482

10:00-12:30

35581

10:00-14:15

35382

 

13:30-16:00

חמישי

30.5.24

תיאוריה

 

 

 

שני

3.6.24

אנגלית

16471 E-

11:00-12:30

שכבות

יא'- יב'

6481    E  –

11:00-12:30

16381  A –

 

13:30-15:00

שלישי

4.6.24

אנגלית

16384     B-

10:00-11:45

16484 D-

10:00-11:45

16584 F-

10:00-11:45

16382- C

12:00-13:45

16582-G

 

14:30-16:30

חמישי

 6.6.24

 

ערבית

18381

18282

 

10:00-13:30

14:00-17:00

 

 

נבחנת משנה

יום ותאריך

 

מקצוע הבחינה

סמל שאלון

שעות הבחינה

כיתות נבחנות

שני

10.6.24

 

היסטוריה ספר פתוח

 

 

22261

12:30-16:00

נבחני משנה

חמישי

13.6.24

תנ"ך

מוגבר

1361

12:00-13:45

נבחנת משנה

1362

14:30-17:30

 

שלישי

18.6.24

תיאוריה

 

 

שכבת י'

רביעי

19.6.24

תנ"ך

1261

12:30-15:30

נבחני משנה

 

שלישי

25.6.24

 

 

 

 

 

 

תיירות מתוקשב

 

880387

9:00-12:30

מגמת  תיירות יא'

 

 

קב' יב'

 

מגמה יא'

 

מגמת אדריכלות יא'

כימיה

 

 

37381

9:00-12:30

גיאוגרפיה

57381

 

12:00-15:30

טכנולוגיית הבנייה

 

827381

13:00-16:30

היסטוריה מוגבר

22382

10:00-11:45

נבחנת משנה

22381

13:00-16:30

חמישי

27.6.24

ספרות

8281

12:30-15:30

נבחני משנה

שני

1.7.24

פיזיקה חשמל

 

36371

10:00-12:15

קב' יב'

פיזיקה מכניקה

36361

13:00-15:15

קב' יא'

רביעי

3.7.24

אזרחות

34281

12:30-15:30

נבחני משנה

חמישי

11.7.24

ביולוגיה

43381

13:00-16:30

קב' יב'

שני

15.7.24

מדעי המחשב

 

899371

10:00-13:00

מגמה יא'

רביעי 17.7.24

אנגלית מועד ב'

 

 

 

שני

18.7.24

לשון מועד ב'

 

 

 

שני

22.7.24

מתמטיקה מועד ב'

 

 

 

 

כל תלמיד הניגש לבחינת בגרות חובה עליו להגיע עם תעודת זהות.