יום המכינות ושנות השירות


ב31 באוקטובר יום שלישי התקיים באשכול פיס יום חשיפה למכינות ושנות שירות לשכבת יב. יום זה הכיל הרצאות מאת שגיא יניב (נציג חיילי הנחל) ומאת אוריאל מנהל מכינות שחר. שגיא יניב דיבר על אדישות חברתית ובעזרת מצגות ושירים הצליח לתפוס את  תשומת ליבנו והשאיר אותנו מרותקים למשך כל ההרצאה והעלה כמה נקודות מחשבה .ובנוסף לכך אוריאל דיבר איתנו בהתלהבות על פרויקט המכינות החצי שנתיות ועורר עניין וסקרנות. יום זה אורגן ע"י חיילי הנחל שאיתם הם יעברו את תהליך ההרשמה למכינות ושנות שירות . יום זה נתן ראייה אחרת על התנדבות לקהילה ובזכות כך ישנה הרשמה גדולה והתעניינות במפעל המכינות ושנות השירות.