הכנה לצה"ל

     תכנית הכנה לצה"ל-תשפ"ב

מצורפת תכנית עבודה לשנה"ל תשפ"א בתחום הכנה לצה"ל.

  • להלן תאריכים לפעילות הקשורה בהכנה לצה"ל במהלך השנה:

 

(פעילויות משהב"ט- התאריכים תואמו מולם). ונושאים לטיפול:

  • צו אחוד-לשכבת יא' יתקיים השנה בשני חצאים: יפורסם בקרוב 

 

  • האמור מעלה מהווה בסיס ליציאה לדרך וייתכנו שינוים ועדכונים במהלך שנה"ל.

 

היעד העיקרי הוא

חיזוק נכונותם ומוכנותם של בני הנוער לשירות משמעותי

 

                                                אבי גאון-רכז הכנה הרב תחומי