אודות ביה"ס

אני מאמין חינוכי אישי

חינוך הוא הדבר הקשה בעולם, אך גם היפה בעולם. חינוך הוא ריצה לטווח ארוך, את הניצחונות קוצרים לעיתים הרבה לאחר סיום בית הספר. דבר המעיד על נצחיות התהליך החינוכי. ועל כן כעם הנצח, לא אפחד מדרך ארוכה.

כל עשייתי  החינוכית  צריכה להיות מבוססת על טובת התלמיד, כל המעשה החינוכי יפעל לקידום התלמיד ומיקסום יכולותיו כפי שהן משתקפות אל מול נגזרות  חייו.

 אני מתחייב לזכור שכל ילד הוא עולם ומלואו של מורכבות חינוכו בבית הוריו ובסביבה החברתית אליה הוא שייך, כל תלמיד הוא עולם ומלואו של לבטים, דילמות של מתבגר, ונער שבשנות התיכון מתעצבת אישיותו ומתפתחת דמותו לקראת היותו אזרח במדינת ישראל.

לצד המחויבות להתאים את החינוך וההוראה לאתגרי ומיומנויות המאה ה-21, אני רוצה תמיד לזכור את הצורך הטמוע בכל נער ונערה לאהבה, קבלה והכלה ולכך שיראו אותם ויורו להם את הדרך להגשים את הייעוד שלשמו הם הגיעו לעולם.

אני מבין היום יותר מתמיד שדאגה לצוות בית הספר היא דאגה לתלמיד, עשייתי תכוון לדאגה לטובת המורים והצוות החינוכי . טיפוחם וכיוון מעשיי לטיוב הצוות, כאנשי חינוך ואנשים גדולים מהחיים, יביאו לשיפור עשייתנו החינוכית המשותפת.

עשרת הדברות שלי כאדם, המשתקפות בעבודתי כמנהל :

  • אהבת האדם ותמיכה בצמיחתו
  • נתינה
  • דוגמא אישית – ממני תראו וכן תעשו.
  • בלי אגו
  • לגלות ולחקור
  • הבנת השליחות שלי בעולם
  • משימתיות
  • לוותר ( אבל לא על אף אחד )
  • חמלה
  • תקווה ואופטימיות נצחית

אני מתחייב לפעול מתוך ראיה חינוכית סמכותית של השגחה ונוכחות עבור כל תלמיד ותלמיד.

אני מתחייב לעבודה של דבקות במשימות היומיומיות אל מול המטרות, שתניב תוצאות ראויות לקידום התלמיד, הצוות  ובית הספר.

אני מתחייב שעל אף שקשה ליצור חינוך מושלם, לא להפסיק לנסות לשאוף לשלמות.

אני מתחייב לפעול תמיד מתוך אהבת התלמיד.

אני מתחייב לפעול תמיד מתוך יושרה ואמונה בדרך ובאדם.

אני מתחייב לזכור את מטרתי ושליחותי החינוכית כמעצב דור.

אני מתחייב לדאוג לצוות בית הספר לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת, לפעול תמיד להעצמת הצוות כמורי דרך ומחנכי מופת.

אני מתחייב לראות, לחוש, להרגיש, לעשות ולפעול ע"פ אמות מידה ראויות התואמות את ערכי המדינה, ומשרד החינוך.

זה ייעודי  בעולמנו זה, וחובה עלי, עבור תלמידי, מורי, עובדי, ומדינת ישראל לעמוד בו ולעשותו בצורה הטובה ביותר.

שהאל ישמור עלינו ויצליח מעשינו

ברק פרידמן    

מעודכן – 21/08/2018

 


מכתב גלוי לשרת החינוך 

שיעור הכנה קצר לצו ראשון