תכנית שנתית

תכנית שנתית תשע"ח למועצת התלמידים

מנחה – אבי גאון

 

תאריך

פעילות

הכנות

ביצוע

במהלך אוגוסט

הכנת גאנט שנתי

קביעת תאריכים למפגשים שנתיים ותאריכי "עוגן" לפעילות

מעבר על לוח פעילות בית הספר וקביעת פעילות של מועצת התלמידים.

במהלך כל השנה

מפגשי מועצה אחת לשבועיים

קביעת מועדים לאורך כל השנה. הכנת מערכים למפגשים.

 

במהלך ספטמבר

הערכות לבחירות למועצת התלמידים וקיום הבחירות

-קביעת תאריך לביצוע הבחירות.

-הערכות לבחירות למועצת תלמידים מחנכים יקבלו חומרים להדרכת התלמידים,וירכזו שמות נציגים .

-ריכוז שמות מועמדים על פי כיתות.

-תעמולת בחירות.

– בחירות למועצת תלמידים.

17-19/9

פעילות לראש השנה

– איסוף מזון לנזקקים- בבית הספר יערך מבצע לאיסוף מוצרי מזון לנזקקים, איסוף מוצרי מזון והעברתם לארגון לתת

 לארוחת חג למשפחות נזקקות.

תיתכן פעילות אחרת.

נציגי המועצה יעברו בכיתות ויסבירו את חשיבות המבצע.

תחילת אוקטובר

מפגש ראשון של מועצה והערכות לבחירות

-הכנת מערך למפגש ראשון.

-גיבוש רשימת מועמדים לבחירות.

-מפגש ראשון.

-החלטה לגבי נציגים שירצו להמשיך ולהיבחר .

אוק'

 

פעילות מועצה בנושא מעורבות חברתית.

 

-מפגש עם תלמידי המועצה סביב הערך מעורבות חברתית. העלאת דילמות חברתיות והצעות ורעיונות לפיתרון.

לאחר הדיון יכינו ילדי המועצה הפעלה להעלאת חשיבותה של המעורבות החברתית בכיתות.

 

ביצוע של פעילות בכיתות/בית חולים מקום אחר שקשור לפעילות חברתית.

 

אוק'

גיבוש רשימות כיתתיות לקראת בחירות

הנחייה למורים לערוך בחירות כיתתיות.ריכוז רשימות של מועמדים מכלל הכיתות.

ביצוע בחירות כיתתיות.

גיבוש רשימות סופיות של 4 נציגים מכל כיתה.

אוק'

בחירות בית ספריות

הכנת קלפי, רשימות של המתמודדים שישמשו בבחירות.

בחירות

תחילת נוב'

יום הזכרון ליצחק רבין

-פעילות הקשורה למנהיגות וליום הזכרון ליצחק רבין.

הכנת מערך שיעור/הרצאה בנושא מנהיגות ובהקשר לרצח רבין.

פעילות משותפת עם תלמידים מפרוייקט עצמ"ה.

תחילת נוב'

מפגש מספר 1 של מועצה חדשה

הכנת מערך פעילות של היכרות וגיבוש למפגש מספר 1. הכנת רשימת בעלי תפקידים שיציעו עצמם לבחירה.

גיבוש רשימת מתמודדים לבחירות לבעלי תפקידים.

בתחילת נובמבר

גיבוש המועצה

קביעת תאריך וביצוע פעילות/סדנא למועצת התלמידים לגיבוש וקבלת כלים.

ביצוע סדנא.

מחצית נובמבר

בחירות בעלי תפקידים

 

ביצוע בחירות והכרזה על רשימת בעלי התפקיד במועצה.

20 נוב'

 

 

יום זכויות התלמיד

 

 

הפצת זכויות התלמידים לכלל הכיתות. הכנת מערך שיעור בנושא שיועבר על ידי נציגי המועצה בכיתות.

העברת שיעור בנושא זכויות התלמיד בכלל הכיתות.

 

 

מהלך דצמבר

יום המורה

-קביעת פעילות בית ספרית להוקרה למורים, הכנה והתארגנות בהתאם לאופי הפעילות שתיקבע.

יום הוקרה למורים.

ינואר

טו' בשבט ויום המשפחה

-פעילות בבית הספר בנושא טו' בשבט, נטיעות, גינון ועוד.

-הכנת פעילות מטעם המועצה בנושא המשפחות בשיתוף וועד ההורים.

פעילות נושאית בבית הספר.

ינואר

הערכות לפורים

-קיום מפגש חשיבה בנושא הערכות לפורים, קביעת קיום נשף/אי קיום, הערכות לפעילות לפורים.

הערכות לפורים.

פברואר

פורים

מעורבות מלאה בכל הקשור למימוש התוכנית שנקבעה בנושע לקיום פעילות הפרים בבית הספר.

פורימון

מרץ

מסיבת אביב

-הערכות למסיבת האביב בבית הספר.

-קביעת מתכונת בשיתוף רכזת חברתית למסיבה

מסיבת אביב

מרץ

יום פתוח לחטיבות הביניים

-מעורבות והשתתפות בערב פתוח .

-הצגת יתרונות בית הספר, תפקידי המועצה בקרב ההורים ותלמידי כיתות ט' המגיעים לערב פתוח.

השתתפות בערב פתוח.

מרץ

יום המעשים הטובים

-קביעת פעילות הקשורה ליום המעשים הטובים שתקבע באופן ייעודי רק לנציגי המועצה.

יום המעשים הטובים.

אפריל

פעילות לחג הפסח

– איסוף מזון לנזקקים- בבית הספר יערך מבצע לאיסוף מוצרי מזון לנזקקים, והעברתם לארגון לתת

 לארוחת חג למשפחות נזקקות.

תיתכן פעילות אחרת.

נציגי המועצה יעברו בכיתות ויסבירו את חשיבות המבצע.

אפריל

יציאה לחופשת הפסח

-קבלת התלמידים בשער בית הספר לפני היציאה לחופשת הפסח.

חלוקת ברכות ודברי מתיקה ואיחולי חג שמח וחופשה נעימה.

יציאה לחופשת הפסח.

 

במהלך שנה"ל יועלו רעיונות נוספים לפעילות ובהתאם ת"ע תעודכן.

התוכנית הנ"ל היא הבסיס לעבודה.