מקום ראשון בתחרות עמל בשבילי ישראל

הזוכים בתחרות יחד כל הדרך- עמל בשבילי ישראל תשע"ז בקטגוריה בתי ספר רב תחומיים 

מקום ראשון: הרב תחומי טבריה בגליל + הרב תחומי רמלה + הרב תחומי תל שבע אלביען

פרטים בפייסבוק