רב לוח תשפ"ב וספרים לחטיבה


  שחרית בוקר תזריע מצורע 


  שחרית בוקר תזריע מצורע 


  שחרית בוקר תזריע מצורע 

  תאריך יום בשבוע ספירת ימי לימוד אירוע כיתות אחריות
  23.8.2021 ב'        
  24.8.2021 ג'        
  25.8.2021 ד'        
  26.8.2021 ה'        
  27.8.2021 ו'        
  28.8.2021 ש   שבת    
  29.8.2021 א'   מפגש עם מורים חדשים    
  30.8.2021 ב'   יום היערכות תשפ"ב    
1 31.8.2021 ג'        
  1.9.2021 ד' 1 ערב – אסיפת הורים ובחירת יו"ר    
  2.9.2021 ה' 2      
  2.9.2021 ה' 2      
  3.9.2021 ו' 3      
  4.9.2021 ש   שבת    
  5.9.2021 א' 4      
  6.9.2021 ב'   חופשה- ערב ראש השנה    
  7.9.2021 ג'   חופשה ראש השנה    
2 8.9.2021 ד'   חופשה ראש השנה    
  9.9.2021 ה' 5      
  10.9.2021 ו' 6      
  11.9.2021 ש   שבת    
  12.9.2021 א' 7 הדרכת עזרה ראשונה שכבת י' פרר
  13.9.2021 ב' 8 הדרכת עזרה ראשונה שכבת י' פרר
  13.9.2021 ב' 8      
3 14.9.2021 ג' 9 מבחן 0 באנגלית שכבה י' קופל גיא
  15.9.2021 ד'   חופשה – ערב כיפור    
  16.9.2021 ה'   חופשה- יום הכיפורים    
  17.9.2021 ו' 10      
  18.9.2021 ש   שבת    
  19.9.2021 א' 11      
  20.9.2021 ב'   חופשה ערב חג הסוכות    
4 21.9.2021 ג'   חופשת סוכות    
  22.9.2021 ד'   חופשת סוכות    
  23.9.2021 ה'   חופשת סוכות    
  24.9.2021 ו'   חופשת סוכות    
  25.9.2021 ש   שבת    
  26.9.2021 א'   חופשת סוכות    
  27.9.2021 ב'   חופשת סוכות    
5 28.9.2021 ג'   חופשת סוכות    
  29.9.2021 ד'   חופשת סוכות    
  30.9.2021 ה' 12      
  1.10.2021 ו' 13      
  2.10.2021 ש   שבת    
  3.10.2021 א' 14 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  4.10.2021 ב' 15 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
6 5.10.2021 ג' 16 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  6.10.2021 ד' 17 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  7.10.2021 ה' 18 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  8.10.2021 ו' 18      
  9.10.2021 ש   שבת    
  10.10.2021 א' 20      
  10.10.2021 א' 20 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  11.10.2021 ב' 21 שכב' י'- "לקפוץ מעל העננים"- הצגה 10:00 היכל התרבות
  11.10.2021 ב' 21 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
7 12.10.2021 ג' 22 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  13.10.2021 ד' 23 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  13.10.2021 ד' 23 יום ספורט שכבת י'    
  14.10.2021 ה' 24 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  15.10.2021 ו' 25      
  16.10.2021 ש   שבת    
  17.10.2021 א' 26      
  18.10.2021 ב' 27 טקס יום הזכרון ליצחק רבין    
8 19.10.2021 ג' 28 מבחן מס 1 אנגלית שכבה י' קופל גיא
  20.10.2021 ד' 29      
  21.10.2021 ה' 30      
  21.10.2021 ה' 30      
  22.10.2021 ו' 31      
  23.10.2021 ש        
  24.10.2021 א' 32      
  25.10.2021 ב' 33      
9 26.10.2021 ג' 34 מבחן 1 בהסטוריה שכבה י' נאמן מור
  27.10.2021 ד' 35      
  28.10.2021 ה' 36 מבחן מס 1 מתמטיקה שכבה י' גרוסמן שירה
  29.10.2021 ו' 37      
  30.10.2021 ש   שבת    
  31.10.2021 א' 38      
  1.11.2021 ב' 39 הערכה 1 : הערכת מטלות בהערכה חלופית שכבה י' צוות לשון
10 2.11.2021 ג' 40 טיול שנתי שכבת י'    
  3.11.2021 ד' 41 טיול שנתי שכבת י'    
  3.11.2021 ד' 41 מבחן מס 1 פיסיקה/ביולוגיה/מדעי הטכנולוגיה/כימיה שכבה י' מתן/אופיר/מזל/עמליה/לורי
  4.11.2021 ה' 42 טיול שנתי שכבת י'    
  4.11.2021 ה' 42 חג הסיגד לפי לוח שנה    
  5.11.2021 ו' 43      
  6.11.2021 ש   שבת    
  7.11.2021 א' 44 יום חוזקות שכבת י'    
  8.11.2021 ב' 45      
11 9.11.2021 ג' 46      
  10.11.2021 ד' 47 מבחן מס 1 מגמות שכבה י עמליה/אורי/אילה/רחל/אלעד
  11.11.2021 ה' 48      
  12.11.2021 ו' 49 מועד אחרון להזנת ציונים שוטפים לרבעון ראשון    
  13.11.2021 ש   שבת    
  14.11.2021 א' 50      
  15.11.2021 ב' 51      
             
12 16.11.2021 ג' 52 סיום רבע א' תשפ"ב    
  17.11.2021 ד' 53 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  18.11.2021 ה' 54 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  19.11.2021 ו' 55      
  20.11.2021 ש   שבת    
  21.11.2021 א' 56 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  22.11.2021 ב' 57 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
13 23.11.2021 ג' 58 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  24.11.2021 ד' 59 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  25.11.2021 ה' 60 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  26.11.2021 ו' 61      
  27.11.2021 ש   שבת    
  28.11.2021 א' 62 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  29.11.2021 ב' 63 מירוץ הלפיד ומליאת מורים חגיגית – למצוא את האור    
14 30.11.2021 ג'   חופשת חנוכה    
  1.12.2021 ד'   חופשת חנוכה    
  2.12.2021 ה'   חופשת חנוכה    
  3.12.2021 ו'   חופשת חנוכה    
  4.12.2021 ש   שבת    
  5.12.2021 א'   חופשת חנוכה    
  6.12.2021 ב'   חופשת חנוכה    
15 7.12.2021 ג' 64 תלקיט מעמד האדם שכבה י' נעימי חנה
  8.12.2021 ד' 65      
  9.12.2021 ה' 66 מבחן בנושא מעמד האדם שכבה י' נעימי חנה
  10.12.2021 ו' 67      
  11.12.2021 ש   שבת    
  12.12.2021 א' 68      
  13.12.2021 ב' 69 יום הורים 1    
16 14.12.2021 ג' 70 מבחן מס 2 אנגלית שכבה י' קופל גיא
  15.12.2021 ד' 71      
  16.12.2021 ה' 72      
  17.12.2021 ו' 73      
  18.12.2021 ש   שבת    
  19.12.2021 א' 74 מבחן מס 2 מתמטיקה שכבה י' גרוסמן שירה
  20.12.2021 ב' 75      
17 21.12.2021 ג' 76      
  22.12.2021 ד' 77 מבחן 1 בתנך שכבה י נעמי חנה
  23.12.2021 ה' 78      
  24.12.2021 ו' 79      
  25.12.2021 ש   שבת    
  26.12.2021 א' 80      
  27.12.2021 ב' 81 מבחן 2 בהסטוריה שכבה י' נאמן מור
18 28.12.2021 ג' 82      
  29.12.2021 ד' 83 הערכה 2 : הערכת מטלות בהערכה חלופית שכבה י' צוות לשון
  30.12.2021 ה' 84      
  31.12.2021 ו' 85      
  1.1.2022 ש   שבת    
  2.1.2022 א' 86      
  3.1.2022 ב' 87      
19 4.1.2022 ג' 88      
  5.1.2022 ד' 89 מבחן מס 2 פיסיקה/ביולוגיה/מדעי הטכנולוגיה/כימיה שכבה י' מתן/אופיר/מזל/עמליה/לורי
  6.1.2022 ה' 90      
  7.1.2022 ו' 91      
  8.1.2022 ש   שבת    
  9.1.2022 א' 92 מבחן 1 בספרות שכבה י נעמי חנה
  10.1.2022 ב' 93      
20 11.1.2022 ג' 94      
  12.1.2022 ד' 95 מבחן מס 2 במגמה שכבה י עמליה/אורי/אילה/רחל/אלעד
  13.1.2022 ה' 96      
  14.1.2022 ו' 140 מועד אחרון להזנת ציונים למחצית א'    
  15.1.2022 ש   שבת    
  16.1.2022 א' 98 פדגוגיות מצומצמות    
  17.1.2022 ב' 99 ט"ו בשבט – חג לאילנות    
21 18.1.2022 ג' 100 פדגוגיות מצומצמות    
  19.1.2022 ד' 101 פדגוגיות מצומצמות    
  20.1.2022 ה' 102 פדגוגיות מצומצמות    
  21.1.2022 ו' 103      
  22.1.2022 ש   שבת    
  23.1.2022 א' 104      
  24.1.2022 ב' 105      
  25.1.2022 ג' 106 מחצית שנת הלימודים, חלוקת תעודות וטקס מצטיינים    
22 26.1.2022 ד' 107      
  27.1.2022 ה' 108      
  28.1.2022 ו' 109      
  29.1.2022 ש'   שבת    
  30.1.2022 א' 110      
  31.1.2022 א' 111      
  1.2.2022 ב' 112 יום המשפחה    
23 2.2.2022 ג' 113 מבחן מס 3 אנגלית שכבה י' קופל גיא
  3.2.2022 ד' 114      
  4.2.2022 ה' 115      
  5.2.2022 ו'   שבת    
  6.2.2022 א' 116 מבחן מס 3 מתמטיקה שכבה י' גרוסמן שירה
  7.2.2022 ב' 117      
24 8.2.2022 ג' 118      
  8.2.2022 ד' 119 מבחן מס 3 במגמה שכבה י עמליה/אורי/אילה/רחל/אלעד
  9.2.2022 ה' 120      
  10.2.2022 ו' 121      
  11.2.2022 ה' 122      
  12.2.2022 שבת   שבת    
  13.2.2022 א' 123      
  14.2.2022 ב' 124 גליץ-הופעת מחול לכלל בית הספר- היכל התרבות 11:00-10:00 חגי
  14.2.2022 ב' 124 גמר תחרות צילום שנתי רק תל' שצילמו  
25 15.2.2022 ג' 125      
  16.2.2022 ד' 126 מבחן מס' 1 תעבורה שכבה י' נעימי חנה
  17.2.2022 ה' 127 מבחן בנושא מעמד האדם שכבה י' נעימי חנה
  18.2.2022 ו' 128      
  19.2.2022 שבת   שבת    
  20.2.2022 א' 129      
  21.2.2022 ב' 130 מבחן 3 בהסטוריה שכבה י' נאמן מור
26 22.2.2022 ג' 131      
  23.2.2022 ד' 132      
  24.2.2022 ה' 133      
  25.2.2022 ו' 134      
  26.2.2022 שבת   שבת    
  27.2.2022 א' 135      
  28.2.2022 ב' 136      
27 1.3.2022 ג' 137      
  2.3.2022 ד' 138 מבחן מס 2 פיסיקה/ביולוגיה/מדעי הטכנולוגיה/כימיה שכבה י' מתן/אופיר/מזל/עמליה/לורי
  3.3.2022 ה' 139      
  4.3.2022 ו' 140 מועד אחרון להזנת ציונים שוטפים לרבעון שלישי    
  5.3.2022 שבת   שבת    
  6.3.2022 א' 141      
  7.3.2022 ב' 142      
28 8.3.2022 ג' 143 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  9.3.2022 ד' 144 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  10.3.2022 ה' 145 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  11.3.2022 ו' 146      
  12.3.2022 שבת   שבת    
  13.3.2022 א' 147 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  14.3.2022 ב' 148 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
29 15.3.2022 ג' 149 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  16.3.2022 ד'   חופשת פורים    
  17.3.2022 ה'   חופשת פורים    
  18.3.2022 ו' 150      
  19.3.2022 שבת   שבת    
  20.3.2022 א' 151 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  21.3.2022 ב' 152 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
30 22.3.2022 ג' 153      
  23.3.2022 ד' 154      
  24.3.2022 ה' 155      
  25.3.2022 ו' 156 סיום רבע ג' תשפ"ב    
  26.3.2022 שבת   שבת    
  27.3.2022 א' 157      
  28.3.2022 ב' 158 תלקיט מגילת רות שכבה י' נעימי חנה
31 29.3.2022 ג' 159      
  30.3.2022 ד' 160      
  31.3.2022 ה' 161 מבחן על מגילת רות ושיר השירים שכבה י' נעימי חנה
  1.4.2022 ו' 162      
  2.4.2022 שבת   שבת    
  3.4.2022 א' 163      
  4.4.2022 ב' 164 מבחן מס 3 בלשון שכבה י' צוות לשון
  4.4.2022 ב' 164 יום הורים 2    
32 5.4.2022 ג' 165      
  6.4.2022 ד' 166 יום הבראיות והכושר הגופני    
  7.4.2022 ה'   ו' בניסן- תחילת חופשה לפני פסח    
  8.4.2022 ו'   חופשה שלפני פסח    
  9.4.2022 שבת   שבת    
  10.4.2022 א'   חופשה שלפני פסח    
  11.4.2022 ב'   חופשה שלפני פסח    
33 12.4.2022 ג'   חופשה שלפני פסח    
  13.4.2022 ד'   חופשה שלפני פסח    
  14.4.2022 ה'   חופשה שלפני פסח    
  15.4.2022 ו'   ערב חג פסח    
  16.4.2022 שבת   שבת    
  17.4.2022 א'   חופשת פסח    
  18.4.2022 ב'   חופשת פסח    
34 19.4.2022 ג'   חופשת פסח    
  20.4.2022 ד'   חופשת פסח    
  21.4.2022 ה'   חופשת פסח    
  22.4.2022 ו'   חופשת פסח    
  23.4.2022 שבת   שבת    
  24.4.2022 א' 167      
  25.4.2022 ב' 168 מבחן מס 4 במגמה שכבה י עמליה/אורי/אילה/רחל/אלעד
35 26.4.2022 ג' 169      
  27.4.2022 ד' 170 פורום מנהלים משה"ח- מתקיים אצלנו בספרייה    
  28.4.2022 ה' 171 מבחן מס 4 במתמטיקה שכבה י גרוסמן שירה
  29.4.2022 ו' 172      
  30.4.2022 שבת   שבת    
  1.5.2022 א' 173 מבחן 2 בספרות שכבה י נעמי חנה
  2.5.2022 ב' 174      
36 3.5.2022 ג' 175 מבחן מס 4 אנגלית שכבה י' קופל גיא
  4.5.2022 ד' 156 יום הזכרון לחללי צה"ל    
  5.5.2022 ה'   חופשת העצמאות    
  6.5.2022 ו' 177      
  7.5.2022 שבת   שבת    
  8.5.2022 א' 178      
  9.5.2022 ב' 179 מבחן 4 בהסטוריה שכבה י' נאמן מור
37 10.5.2022 ג' 180      
  11.5.2022 ד' 181 מבחן מס' 2 תעבורה שכבה י' נעימי חנה
  12.5.2022 ה' 182      
  13.5.2022 ו' 183      
  14.5.2022 שבת   שבת    
  15.5.2022 א' 184      
  16.5.2022 ב' 185 מבחן מס 4 בלשון שכבה י' צוות לשון
38 17.5.2022 ג' 186 גמר תחרות כתיבה יוצרת    
  18.5.2022 ד' 187 מבחן מס 2 פיסיקה/ביולוגיה/מדעי הטכנולוגיה/כימיה שכבה י' מתן/אופיר/מזל/עמליה/לורי
  19.5.2022 ה'   חופשת ל"ג בעומר    
  20.5.2022 ו' 188      
  21.5.2022 שבת   שבת    
  22.5.2022 א' 189 מבחן מס 2 גאוגרפיה י'2 שי
  23.5.2022 ב' 190      
39 24.5.2022 ג' 191      
  25.5.2022 ד' 192 מבחן 2 בתנך שכבה י נעמי חנה
  26.5.2022 ה' 193      
  27.5.2022 ו' 194      
  28.5.2022 שבת        
  29.5.2022 א' 195 מבחן 2 בספרות שכבה י נעמי חנה
  30.5.2022 ב' 196 שמור כהצגת רזרבה- "בלי עין הרע" שכבה י אשכול פיס- שעה 10:00
40 31.5.2022 ג' 197      
  1.6.2022 ד' 198      
  2.6.2022 ה' 199      
  3.6.2022 ו' 200 מועד אחרון להזנת ציוני מחצית ב' ושנתי    
  4.6.2022 שבת   ערב שבועות    
  5.6.2022 א'   ו' בסיוון- חג השבועות    
  6.6.2022 ב'   איסרו חג שבועות    
41 7.6.2022 ג' 201 פדגוגיות מורחבות – רבעון ד'    
  8.6.2022 ד' 202 פדגוגיות מורחבות – רבעון ד'    
  9.6.2022 ה' 203 פדגוגיות מורחבות – רבעון ד'    
  10.6.2022 ו' 204      
  11.6.2022 שבת        
  12.6.2022 א' 205 פדגוגיות מורחבות – רבעון ד'    
  13.6.2022 ב' 206 פדגוגיות מורחבות – רבעון ד'    
42 14.6.2022 ג' 207      
  15.6.2022 ד' 208      
  16.6.2022 ה' 209      
  17.6.2022 ו' 210      
  18.6.2022 שבת        
  19.6.2022 א' 211      
  20.6.2022 ב' 212 הפנינג סיום שנה וחלוקת תעודות    
43 21.6.2022 ג' סיום שנה      
  22.6.2022 ד'   מבחן בתיאוריה י חנה נעימי
  23.6.2022 ה'        
  24.6.2022 ו'        
  25.6.2022 שבת        
  26.6.2022 א'        
  27.6.2022 ב'        
44 28.6.2022 ג'        
  29.6.2022 ד'        
  30.6.2022 ה'        
  1.7.2022 ו'        
  2.7.2022 שבת        
  3.7.2022 א'        
  4.7.2022 ב'        
45 5.7.2022 ג'        
  6.7.2022 ד'        
  7.7.2022 ה'        
  8.7.2022 ו'        
  9.7.2022 שבת        
  10.7.2022 א'        
  11.7.2022 ב'        
  12.7.2022 ג'        
  13.7.2022 ד'        
  14.7.2022 ה'        
  15.7.2022 ו'        
  16.7.2022 שבת        
  17.7.2022 א'        
  18.7.2022 ב'        
  19.7.2022 ג'        
  20.7.2022 ד'        
  21.7.2022 ה'        
  22.7.2022 ו'        
  23.7.2022 שבת        
  24.7.2022 א'        
  25.7.2022 ב'        
  26.7.2022 ג'        
  27.7.2022 ד'        
  28.7.2022 ה'        
  29.7.2022 ו'        
  30.7.2022 שבת        
  תאריך יום בשבוע ספירת ימי לימוד אירוע כיתות אחריות
  23.8.2021 ב'        
  24.8.2021 ג'        
  25.8.2021 ד'        
  26.8.2021 ה'        
  27.8.2021 ו'        
  28.8.2021 ש   שבת    
  29.8.2021 א'   מפגש עם מורים חדשים    
  30.8.2021 ב'   יום היערכות תשפ"ב    
1 31.8.2021 ג'        
  1.9.2021 ד' 1 ערב – אסיפת הורים ובחירת יו"ר    
  2.9.2021 ה' 2 מבחן ממיין במתמטיקה- שכבת יא'   צוות מתמטיקה
  2.9.2021 ה' 2      
  3.9.2021 ו' 3      
  4.9.2021 ש   שבת    
  5.9.2021 א' 4      
  6.9.2021 ב'   חופשה- ערב ראש השנה    
  7.9.2021 ג'   חופשה ראש השנה    
2 8.9.2021 ד'   חופשה ראש השנה    
  9.9.2021 ה' 5      
  10.9.2021 ו' 6      
  11.9.2021 ש   שבת    
  12.9.2021 א' 7      
  13.9.2021 ב' 8      
3 14.9.2021 ג' 9      
  15.9.2021 ד'   חופשה – ערב כיפור    
  16.9.2021 ה'   חופשה- יום הכיפורים    
  17.9.2021 ו' 10      
  18.9.2021 ש   שבת    
  19.9.2021 א' 11      
  20.9.2021 ב'   חופשה ערב חג הסוכות    
4 21.9.2021 ג'   חופשת סוכות    
  22.9.2021 ד'   חופשת סוכות    
  23.9.2021 ה'   חופשת סוכות    
  24.9.2021 ו'   חופשת סוכות    
  25.9.2021 ש   שבת    
  26.9.2021 א'   חופשת סוכות    
  27.9.2021 ב'   חופשת סוכות    
5 28.9.2021 ג'   חופשת סוכות    
  29.9.2021 ד'   חופשת סוכות    
  30.9.2021 ה' 12      
  1.10.2021 ו' 13      
  2.10.2021 ש   שבת    
  3.10.2021 א' 14 יום סדנאות הגנה עצמית- שכ' יא    
  3.10.2021 א' 14 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  4.10.2021 ב' 15 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
6 5.10.2021 ג' 16 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  6.10.2021 ד' 17 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  7.10.2021 ה' 18 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  8.10.2021 ו' 18      
  9.10.2021 ש   שבת    
  10.10.2021 א' 20      
  10.10.2021 א' 20 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  11.10.2021 ב' 21 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
7 12.10.2021 ג' 22 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  13.10.2021 ד' 23 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  13.10.2021 ד' 23 מבחן מס 1 באנגלית שכבה יא' קופל גיא
  14.10.2021 ה' 24 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  15.10.2021 ו' 25      
  16.10.2021 ש   שבת    
  17.10.2021 א' 26      
  18.10.2021 ב' 27 טקס יום הזכרון ליצחק רבין    
8 19.10.2021 ג' 28      
  20.10.2021 ד' 29      
  21.10.2021 ה' 30 מבחן מס 1 בהסטוריה שכבה יא' נאמן מור
  21.10.2021 ה' 30 שמור בינתיים לערב הורי יא' -הכנה לצה"ל    
  22.10.2021 ו' 31      
  23.10.2021 ש        
  24.10.2021 א' 32      
  25.10.2021 ב' 33 מבחן מס 1 בלשון שכבה יא' צוות לשון
9 26.10.2021 ג' 34      
  27.10.2021 ד' 35      
  28.10.2021 ה' 36 מבחן מס 1 במתמטיקה שכבה יא' שירה גרוסמן
  29.10.2021 ו' 37      
  30.10.2021 ש   שבת    
  31.10.2021 א' 38      
  1.11.2021 ב' 39      
10 2.11.2021 ג' 40 מבחן 1 ביולוגיה/פיסיקה/כימיה יא'4-יא'5-יא'6 אופיר/מריאנה/מזל
  3.11.2021 ד' 41      
  4.11.2021 ה' 42 חג הסיגד לפי לוח שנה    
  5.11.2021 ו' 43      
  6.11.2021 ש   שבת    
  7.11.2021 א' 44      
  8.11.2021 ב' 45 מבחן מס 1 מגמות/גאוגרפיה שכבה יא' רחל/בוריס/עמליה/אלעד/אילה/אורן
11 9.11.2021 ג' 46      
  10.11.2021 ד' 47 מבחן מס 1 ספרות/תנ"ך שכבה יא' נעימי חנה
  11.11.2021 ה' 48      
  12.11.2021 ו' 49 מועד אחרון להזנת ציונים שוטפים לרבעון ראשון    
  13.11.2021 ש   שבת    
  14.11.2021 א' 50      
  15.11.2021 ב' 51 שכבת יא'- סדנה לקראת שירות 11:45-8:30  
        המשך- שמור להכנה לצו אחוד 12:45-12:00  
  16.11.2021 ג' 52 "כל מה שרצית לשאול ולא העזת" קב' פיזיקה יא' עונה לשאלות   באחריות מריאנה
12 16.11.2021 ג' 52 סיום רבע א' תשפ"ב    
  17.11.2021 ד' 53 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  18.11.2021 ה' 54 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  19.11.2021 ו' 55      
  20.11.2021 ש   שבת    
  21.11.2021 א' 56 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  22.11.2021 ב' 57 מקלט נטוש- הצגה בנושא תאונות דרכים אשכול פיס שעה 12:00
  22.11.2021 ב' 57 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
13 23.11.2021 ג' 58 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  24.11.2021 ד' 59 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  25.11.2021 ה' 60 מבחן מס 2 בהסטוריה שכבה יא' נאמן מור
  25.11.2021 ה' 60 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  26.11.2021 ו' 61      
  27.11.2021 ש   שבת    
  28.11.2021 א' 62 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  29.11.2021 ב' 63 מירוץ הלפיד ומליאת מורים חגיגית – למצוא את האור    
14 30.11.2021 ג'   חופשת חנוכה    
  1.12.2021 ד'   חופשת חנוכה    
  2.12.2021 ה'   חופשת חנוכה    
  3.12.2021 ו'   חופשת חנוכה    
  4.12.2021 ש   שבת    
  5.12.2021 א'   חופשת חנוכה    
  6.12.2021 ב'   חופשת חנוכה    
15 7.12.2021 ג' 64      
  8.12.2021 ד' 65 מבחן מס 2 באנגלית שכבה יא' קופל גיא
  9.12.2021 ה' 66      
  10.12.2021 ו' 67      
  11.12.2021 ש   שבת    
  12.12.2021 א' 68 הצגה על סיפורו של אלי כהן- שכבת יא' 11:00 היכל הרבות
  13.12.2021 ב' 69 יום הורים 1    
16 14.12.2021 ג' 70      
  15.12.2021 ד' 71 מבחן מס 2 בלשון שכבה יא' צוות לשון
  16.12.2021 ה' 72      
  17.12.2021 ו' 73      
  18.12.2021 ש   שבת    
  19.12.2021 א' 74      
  20.12.2021 ב' 75      
17 21.12.2021 ג' 76 מבחן 2 ביולוגיה/פיסיקה/כימיה יא'4-יא'5-יא'6 אופיר/מריאנה/מזל
  22.12.2021 ד' 77      
  23.12.2021 ה' 78 מבחן מס 2 במתמטיקה שכבה יא' שירה גרוסמן
  24.12.2021 ו' 79      
  25.12.2021 ש   שבת    
  26.12.2021 א' 80      
  27.12.2021 ב' 81 צו אחוד לחצי שכבת א'- פיק ראשון    
18 28.12.2021 ג' 82      
  29.12.2021 ד' 83      
  30.12.2021 ה' 84 מיני מתכונת בהסטוריה שכבה יא' נאמן מור
  31.12.2021 ו' 85      
  1.1.2022 ש   שבת    
  2.1.2022 א' 86      
  3.1.2022 ב' 87      
19 4.1.2022 ג' 88 מתכונת באנגלית שכבה יא' קופל גיא
  5.1.2022 ד' 89 מבחן מס 2 מגמות/גאוגרפיה שכבה יא' רחל/בוריס/עמליה/אלעד/אילה/אורן
  6.1.2022 ה' 90      
  7.1.2022 ו' 91      
  8.1.2022 ש   שבת    
  9.1.2022 א' 92      
  10.1.2022 ב' 93 בגרות באנגלית יא'1, יא'3 גיא קופל
20 11.1.2022 ג' 94      
  12.1.2022 ד' 95 מבחן מס 2 ספרות/תנ"ך שכבה יא' נעימי חנה
  13.1.2022 ה' 96      
  14.1.2022 ו' 140 מועד אחרון להזנת ציונים למחצית א'    
  15.1.2022 ש   שבת    
  16.1.2022 א' 98 פדגוגיות מצומצמות    
  17.1.2022 ב' 99 ט"ו בשבט – חג לאילנות    
21 18.1.2022 ג' 100 פדגוגיות מצומצמות    
  19.1.2022 ד' 101 פדגוגיות מצומצמות    
  20.1.2022 ה' 102 פדגוגיות מצומצמות    
  20.1.2022 ה' 102 בגרות במתמטיקה יא'1, יא'3 שירה גרוסמן
  21.1.2022 ו' 103      
  22.1.2022 ש   שבת    
  23.1.2022 א' 105      
  24.1.2022 ב' 106      
  24.1.2022 ב' 106 מחצית שנת הלימודים, חלוקת תעודות וטקס מצטיינים    
  25.1.2022 ג' 107 מתכונת בהסטוריה שכבה יא' מלבד חנ"מ נאמן מור
22 26.1.2022 ד' 108      
  27.1.2022 ה' 109      
  28.1.2022 ו' 110      
  29.1.2022 ו'   שבת    
  30.1.2022 ש 110      
  31.1.2022 א' 111      
  1.2.2022 ב' 112 יום המשפחה    
23 2.2.2022 ג' 113      
  3.2.2022 ד' 114 בגרות בהיסטוריה יא' מור נאמן
  4.2.2022 ה' 115      
  5.2.2022 ו'   שבת    
  6.2.2022 א' 116      
  7.2.2022 ב' 117      
24 8.2.2022 ג' 118 מבחן מס 3 תנ"ך שכבה יא' נעימי חנה
  8.2.2022 ד' 119      
  9.2.2022 ה' 120      
  10.2.2022 ו' 121      
  11.2.2022 ה' 122      
  12.2.2022 שבת   שבת    
  13.2.2022 א' 123      
  14.2.2022 ב' 124 גליץ-הופעת מחול לכלל בית הספר- היכל התרבות 11:00-10:00 חגי
  14.2.2022 ב' 124 גמר תחרות צילום שנתי רק תל' שצילמו  
25 15.2.2022 ג' 125 מבחן 3 ביולוגיה/פיסיקה/כימיה יא'4-יא'5-יא'6 אופיר/מריאנה/מזל
  16.2.2022 ד' 126 מבחן מס 3 באנגלית שכבה יא' קופל גיא
  17.2.2022 ה' 127      
  18.2.2022 ו' 128      
  19.2.2022 שבת   שבת    
  20.2.2022 א' 129      
  21.2.2022 ב' 130 מבחן מס 3 לשון שכבה יא צוות לשון
26 22.2.2022 ג' 131      
  23.2.2022 ד' 132 מבחן מס 3 ספרות שכבה יא' נעימי חנה
  24.2.2022 ה' 133      
  25.2.2022 ו' 134      
  26.2.2022 שבת   שבת    
  27.2.2022 א' 135      
  28.2.2022 ב' 136 מבחן מס 3 מגמות/גאוגרפיה שכבה יא' רחל/בוריס/עמליה/אלעד/אילה/אורן
27 1.3.2022 ג' 137      
  2.3.2022 ד' 138      
  3.3.2022 ה' 139 מבחן מס 3 במתמטיקה שכבה יא' שירה גרוסמן
  4.3.2022 ו' 140 מועד אחרון להזנת ציונים שוטפים לרבעון שלישי    
  5.3.2022 שבת   שבת    
  6.3.2022 א' 141      
  7.3.2022 ב' 142 יום איכות הסביבה לשכ' יא'    
  7.3.2022 ב' 142 מבחן מס 4 בלשון שכבה יא' צוות לשון
28 8.3.2022 ג' 143 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  8.3.2022 ג' 143 קב' פיזיקה- יום PIבינלאומי   באחריות מריאנה
  9.3.2022 ד' 144 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  10.3.2022 ה' 145 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  11.3.2022 ו' 146      
  12.3.2022 שבת   שבת    
  13.3.2022 א' 147 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  14.3.2022 ב' 148 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  14/3/2022 ב' 148 מבחן מס 4 תנ"ך/ספרות שכבה יא' נעימי חנה
29 15.3.2022 ג' 149 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  16.3.2022 ד'   חופשת פורים    
  17.3.2022 ה'   חופשת פורים    
  18.3.2022 ו' 150      
  19.3.2022 שבת   שבת    
  20.3.2022 א' 151 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  21.3.2022 ב' 152 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
30 22.3.2022 ג' 153 מבחן מס 4 מגמות שכבה יא' רחל/בוריס/עמליה/אלעד/אילה
  23.3.2022 ד' 154 קבוצת ביולוגיה סיור עם החברה להגנת הטבע באחריות מזל אמסלם  
  23.3.2022 ד' 154 מתכונת 1 באנגלית שכבה יא' קופל גיא
  24.3.2022 ה' 155      
  25.3.2022 ו' 156 סיום רבע ג' תשפ"ב    
  26.3.2022 שבת   שבת    
  27.3.2022 א' 157 גדנ"ע שדה בוקר    
  28.3.2022 ב' 158 גדנ"ע שדה בוקר    
31 29.3.2022 ג' 159 גדנ"ע שדה בוקר    
  30.3.2022 ד' 160 גדנ"ע שדה בוקר    
  31.3.2022 ה' 161 גדנ"ע שדה בוקר    
  1.4.2022 ו' 162      
  2.4.2022 שבת   שבת    
  3.4.2022 א' 163 צו אחוד לחצי שכבת א'- פיק שני    
  4.4.2022 ב' 164 יום הורים 2    
32 5.4.2022 ג' 165 מתכונת 1 מתמטיקה שכבה יא' שירה גרוסמן
  6.4.2022 ד' 166 יום הבראיות והכושר הגופני    
  7.4.2022 ה'   ו' בניסן- תחילת חופשה לפני פסח    
  8.4.2022 ו'   חופשה שלפני פסח    
  9.4.2022 שבת   שבת    
  10.4.2022 א'   חופשה שלפני פסח    
  11.4.2022 ב'   חופשה שלפני פסח    
33 12.4.2022 ג'   חופשה שלפני פסח    
  13.4.2022 ד'   חופשה שלפני פסח    
  14.4.2022 ה'   חופשה שלפני פסח    
  15.4.2022 ו'   ערב חג פסח    
  16.4.2022 שבת   שבת    
  17.4.2022 א'   חופשת פסח    
  18.4.2022 ב'   חופשת פסח    
34 19.4.2022 ג'   חופשת פסח    
  20.4.2022 ד'   חופשת פסח    
  21.4.2022 ה'   חופשת פסח    
  22.4.2022 ו'   חופשת פסח    
  23.4.2022 שבת   שבת    
  24.4.2022 א' 167 מתכונת 2 באנגלית שכבה יא' קופל גיא
  25.4.2022 ב' 168      
35 26.4.2022 ג' 168 מתכונת במעבדה בביולוגיה יא סיני אופיר
  27.4.2022 ד' 170 פורום מנהלים משה"ח- מתקיים אצלנו בספרייה    
  27.4.2022 ד' 170      
  28.4.2022 ה' 171 מתכונת בלשון שכבה יא' צוות לשון
  29.4.2022 ו' 172      
  30.4.2022 שבת   שבת    
  1.5.2022 א' 173 מתכונת במדעי המחשב/מגמות ? שכבה יא' רחל/בוריס/עמליה/אלעד/אילה
  2.5.2022 ב' 174      
36 3.5.2022 ג' 175 מתכונת 2 מתמטיקה שכבה יא' שירה גרוסמן
  4.5.2022 ד' 156 יום הזכרון לחללי צה"ל    
  5.5.2022 ה'   חופשת העצמאות    
  6.5.2022 ו' 177      
  7.5.2022 שבת   שבת    
  8.5.2022 א' 178      
  9.5.2022 ב' 179 בגרות באנגלית יא גיא קופל
37 10.5.2022 ג' 180 בגרות במעבדה בביולוגיה יא סיני אופיר
  11.5.2022 ד' 181      
  12.5.2022 ה' 182 הגשת הערכה חלופית גאוגרפיה יא'3-יא'7 אורן-ישי-איציק
  13.5.2022 ו' 183      
  14.5.2022 שבת   שבת    
  15.5.2022 א' 184      
  16.5.2022 ב' 185 בגרות במתמטיקה יא שירה גרוסמן
38 17.5.2022 ג' 186 גמר תחרות כתיבה יוצרת    
  18.5.2022 ד' 187 מתכונת בתנ"ך/ספרות יא נעימי חנה
  19.5.2022 ה'   חופשת ל"ג בעומר    
  20.5.2022 ו' 188      
  21.5.2022 שבת   שבת    
  22.5.2022 א' 189      
  23.5.2022 ב' 190 בגרות במדעי המחשב יא ליברמן בוריס
39 24.5.2022 ג' 191      
  25.5.2022 ד' 192      
  26.5.2022 ה' 193 בגרות בלשון יא צוות לשון
  27.5.2022 ו' 194      
  28.5.2022 שבת        
  29.5.2022 א' 195 מתכונת מגמות שכבה יא' רחל/עמליה/אלעד/אילה
  30.5.2022 ב' 196      
40 31.5.2022 ג' 197      
  1.6.2022 ד' 198      
  2.6.2022 ה' 199 בגרות בתנ"ך יא חנה נעימי
  3.6.2022 ו' 200 מועד אחרון להזנת ציוני מחצית ב' ושנתי    
  4.6.2022 שבת   ערב שבועות    
  5.6.2022 א'   ו' בסיוון- חג השבועות    
  6.6.2022 ב'   איסרו חג שבועות    
41 7.6.2022 ג' 201 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  8.6.2022 ד' 202 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  8.6.2022 ד' 202 מתכונת ביולוגיה/פיסיקה/כימיה יא'4-יא'5-יא'6 אופיר/מריאנה/מזל
  9.6.2022 ה' 203 פדגוגיות מורחבות – רבעון ד'    
  9.6.2022 ה' 203 בגרות בהיסטוריה יא'7 מור נאמן
  9.6.2022 ה' 203 מבחן 3 פיסיקה/כימיה יא'4-יא'5-יא'6 מריאנה/מזל
  10.6.2022 ו' 204      
  11.6.2022 שבת        
  12.6.2022 א' 205 פדגוגיות מורחבות – רבעון ד'    
  13.6.2022 ב' 206 פדגוגיות מורחבות – רבעון ד'    
42 14.6.2022 ג' 207 הגשת ביו חקר יא סיני אופיר
  15.6.2022 ד' 208      
  16.6.2022 ה' 209 בגרות במגמה?    
  17.6.2022 ו' 210      
  18.6.2022 שבת        
  19.6.2022 א' 211      
  20.6.2022 ב' 212 הפנינג סיום שנה וחלוקת תעודות    
43 21.6.2022 ג' סיום שנה בגרות בפיזיקה יא מריאנה
  22.6.2022 ד'        
  23.6.2022 ה'        
  24.6.2022 ו'        
  25.6.2022 שבת        
  26.6.2022 א'        
  27.6.2022 ב'   בגרות במגמה?    
44 28.6.2022 ג'        
  29.6.2022 ד'   מועד ב' באנגלית יא גיא קופל
  30.6.2022 ה'        
  1.7.2022 ו'        
  2.7.2022 שבת        
  3.7.2022 א'        
  4.7.2022 ב'   מועד ב' במתמטיקה יא שירה גרוסמן
45 5.7.2022 ג'        
  6.7.2022 ד'        
  7.7.2022 ה'        
  8.7.2022 ו'        
  9.7.2022 שבת        
  10.7.2022 א'        
  11.7.2022 ב'        
  12.7.2022 ג'        
  13.7.2022 ד'        
  14.7.2022 ה'        
  15.7.2022 ו'        
  16.7.2022 שבת        
  17.7.2022 א'        
  18.7.2022 ב'        
  19.7.2022 ג'        
  20.7.2022 ד'        
  21.7.2022 ה'        
  22.7.2022 ו'        
  23.7.2022 שבת        
  24.7.2022 א'        
  25.7.2022 ב'        
  26.7.2022 ג'        
  27.7.2022 ד'        
  28.7.2022 ה'        
  29.7.2022 ו'        
  30.7.2022 שבת        
  תאריך יום בשבוע ספירת ימי לימוד אירוע כיתות אחריות
  23.8.2021 ב'        
  24.8.2021 ג'        
  25.8.2021 ד'        
  26.8.2021 ה'        
  27.8.2021 ו'        
  28.8.2021 ש   שבת    
  29.8.2021 א'   מפגש עם מורים חדשים    
  30.8.2021 ב'   יום היערכות תשפ"ב    
1 31.8.2021 ג'        
  1.9.2021 ד' 1 ערב – אסיפת הורים ובחירת יו"ר    
  2.9.2021 ה' 2      
  2.9.2021 ה' 2      
  3.9.2021 ו' 3      
  4.9.2021 ש   שבת    
  5.9.2021 א' 4      
  6.9.2021 ב'   חופשה- ערב ראש השנה    
  7.9.2021 ג'   חופשה ראש השנה    
2 8.9.2021 ד'   חופשה ראש השנה    
  9.9.2021 ה' 5      
  10.9.2021 ו' 6      
  11.9.2021 ש   שבת    
  12.9.2021 א' 7      
  13.9.2021 ב' 8      
3 14.9.2021 ג' 9      
  15.9.2021 ד'   חופשה – ערב כיפור    
  16.9.2021 ה'   חופשה- יום הכיפורים    
  17.9.2021 ו' 10      
  18.9.2021 ש   שבת    
  19.9.2021 א' 11      
  20.9.2021 ב'   חופשה ערב חג הסוכות    
4 21.9.2021 ג'   חופשת סוכות    
  22.9.2021 ד'   חופשת סוכות    
  23.9.2021 ה'   חופשת סוכות    
  24.9.2021 ו'   חופשת סוכות    
  25.9.2021 ש   שבת    
  26.9.2021 א'   חופשת סוכות    
  27.9.2021 ב'   חופשת סוכות    
5 28.9.2021 ג'   חופשת סוכות    
  29.9.2021 ד'   חופשת סוכות    
  30.9.2021 ה' 12      
  1.10.2021 ו' 13      
  2.10.2021 ש   שבת    
  3.10.2021 א' 14 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  4.10.2021 ב' 15 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
6 5.10.2021 ג' 16 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  6.10.2021 ד' 17 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  7.10.2021 ה' 18 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  8.10.2021 ו' 18      
  9.10.2021 ש   שבת    
  10.10.2021 א' 20 סדנא רגע לפני גיוס- שכבת יב'-11:45-8:30   משה"ב
  10.10.2021 א' 20 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  11.10.2021 ב' 21 בעקבות לוחמים לשכבת יב'    
  11.10.2021 ב' 21 ישיבות היכרות – 2 כיתות לא לשבץ יב' השכבה בסיור בעקבות לוחמים- לא לשבץ ישיבות היכרות
7 12.10.2021 ג' 22 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  12.10.2021 ג' 22      
  13.10.2021 ד' 23 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  14.10.2021 ה' 24 מבחן מס 1 באנגלית שכבה יב' קופל גיא
  14.10.2021 ה' 24 ישיבות היכרות – 2 כיתות    
  15.10.2021 ו' 25      
  16.10.2021 ש   שבת    
  17.10.2021 א' 26 מעקב 1 עג' תקשוב יב'1 אילה/ריבני
  18.10.2021 ב' 27 טקס יום הזכרון ליצחק רבין    
  18.10.2021 ב' 27 מבחן מס 1 בספרות/תנך שכבה יב' נעימי חנה
8 19.10.2021 ג' 28      
  20.10.2021 ד' 29      
  21.10.2021 ה' 30 מעקב 1/מבחן 1 התמחות במגמה/גאוגרפיה יב2,יב3,יב4,יב'5,יב'6,יב'7 אורן/ישי/רחל/עמליה/בוריס/אלעד
  21.10.2021 ה' 30      
  22.10.2021 ו' 31      
  23.10.2021 ש        
  24.10.2021 א' 32      
  25.10.2021 ב' 33 מבחן מס 1 באזרחות שכבה יב' צוות אזרחות
9 26.10.2021 ג' 34      
  27.10.2021 ד' 35 פאנל חשיפה למכינות ולשנת שירות 13:00-11:30 אשכול פיס
  28.10.2021 ה' 36 מבחן מס 1 במתמטיקה שכבה יב' שירה גרוסמן
  29.10.2021 ו' 37      
  30.10.2021 ש   שבת    
  31.10.2021 א' 38      
  1.11.2021 ב' 39      
10 2.11.2021 ג' 40      
  3.11.2021 ד' 41 מבחן מס 1 ביולוגיה/פיסיקה יב4,יב5,יב6 מזל/מתן
  4.11.2021 ה' 42 מבחן מס 1 ספרדית יב'5 אילה חנה
  4.11.2021 ה' 42 חג הסיגד לפי לוח שנה    
  5.11.2021 ו' 43      
  6.11.2021 ש   שבת    
  7.11.2021 א' 44      
  8.11.2021 ב' 45      
11 9.11.2021 ג' 46      
  10.11.2021 ד' 47      
  11.11.2021 ה' 48      
  12.11.2021 ו' 49 מועד אחרון להזנת ציונים שוטפים לרבעון ראשון    
  13.11.2021 ש   שבת    
  14.11.2021 א' 50      
  15.11.2021 ב' 51      
             
12 16.11.2021 ג' 52 סיום רבע א' תשפ"ב    
  17.11.2021 ד' 53 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  18.11.2021 ה' 54 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  19.11.2021 ו' 55      
  20.11.2021 ש   שבת    
  21.11.2021 א' 56 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  22.11.2021 ב' 57 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
13 23.11.2021 ג' 58 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  24.11.2021 ד' 59 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  24.11.2021 ד' 59 מבחן מס 2 בספרות/תנך שכבה יב' נעימי חנה
  25.11.2021 ה' 60 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  26.11.2021 ו' 61      
  27.11.2021 ש   שבת    
  28.11.2021 א' 62 פדגוגיות מורחובת רבע א'    
  29.11.2021 ב' 63 מירוץ הלפיד ומליאת מורים חגיגית – למצוא את האור    
14 30.11.2021 ג'   חופשת חנוכה    
  1.12.2021 ד'   חופשת חנוכה    
  2.12.2021 ה'   חופשת חנוכה    
  3.12.2021 ו'   חופשת חנוכה    
  4.12.2021 ש   שבת    
  5.12.2021 א'   חופשת חנוכה    
  6.12.2021 ב'   חופשת חנוכה    
15 7.12.2021 ג' 64      
  8.12.2021 ד' 65 מבחן מס 2 באזרחות שכבה יב' צוות אזרחות
  9.12.2021 ה' 66      
  10.12.2021 ו' 67      
  11.12.2021 ש   שבת    
  12.12.2021 א' 68      
  13.12.2021 ב' 69 יום הורים 1    
16 14.12.2021 ג' 70 ארבעה מפגשים עם הצייר האומן דוראר בכרי, 4 מפגשים – באחריות חגי בין השעות 9:30 עד 13:00
  15.12.2021 ד' 71      
  16.12.2021 ה' 72 מבחן מס 2 באנגלית שכבה יב' קופל גיא
  17.12.2021 ו' 73      
  18.12.2021 ש   שבת    
  19.12.2021 א' 74 מעקב 2 עג' תקשוב יב'1 אילה/ריבני
  20.12.2021 ב' 75      
17 21.12.2021 ג' 76 מעקב 2/מבחן 2 התמחות במגמה/גאוגרפיה יב2,יב3,יב4,יב'5,יב'6,יב'7 אורן/ישי/רחל/עמליה/בוריס/אלעד
  22.12.2021 ד' 77      
  23.12.2021 ה' 78 מבחן מס 2 במתמטיקה שכבה יב' שירה גרוסמן
  24.12.2021 ו' 79      
  25.12.2021 ש   שבת    
  26.12.2021 א' 80      
  27.12.2021 ב' 81      
18 28.12.2021 ג' 82      
  29.12.2021 ד' 83 מבחן מס 2 ביולוגיה/פיסיקה יב4,יב5,יב6 מזל/מתן
  30.12.2021 ה' 84 מבחן מס 2 ספרדית יב'5 אילה חנה
  31.12.2021 ו' 85      
  1.1.2022 ש   שבת    
  2.1.2022 א' 86      
  3.1.2022 ב' 87      
19 4.1.2022 ג' 88 מתכונת באנגלית שכבה יב' קופל גיא
  5.1.2022 ד' 89      
  6.1.2022 ה' 90 מתכונת במתמטיקה שכבה יב' גרוסמן שירה
  6.1.2022 ה' 90 בגרות בתנ"ך יב/משנה חנה נעימי
  7.1.2022 ו' 91      
  8.1.2022 ש   שבת    
  9.1.2022 א' 92      
  10.1.2022 ב' 93 בגרות באנגלית יב/ משנה גיא קופל
20 11.1.2022 ג' 94      
  12.1.2022 ד' 95 מבחן מתכונת בספרות    
  13.1.2022 ה' 96 בגרות בלשון יב/ משנה צוות לשון
  14.1.2022 ו' 140 מועד אחרון להזנת ציונים למחצית א'    
  15.1.2022 ש   שבת    
  16.1.2022 א' 98 פדגוגיות מצומצמות    
  17.1.2022 ב' 99 ט"ו בשבט – חג לאילנות    
21 18.1.2022 ג' 100 פדגוגיות מצומצמות    
  18.1.2022 ג' 100 מתכונת באזרחות שכבה יב' צוות אזרחות
  19.1.2022 ד' 101 פדגוגיות מצומצמות    
  20.1.2022 ה' 102 פדגוגיות מצומצמות    
  20.1.2022 ה' 102 בגרות במתמטיקה יב/ משנה שירה גרוסמן
  21.1.2022 ו' 103      
  22.1.2022 ש   שבת    
  23.1.2022 ש 104      
  24.1.2022 א' 105 בגרות בספרות יב/ משנה חנה נעימי
  25.1.2022 ב' 106 מחצית שנת הלימודים, חלוקת תעודות וטקס מצטיינים    
22 26.1.2022 ג' 107      
  27.1.2022 ד' 108      
  28.1.2022 ה' 109      
  29.1.2022 ו'   שבת    
  30.1.2022 ש 110      
  31.1.2022 א' 111      
  1.2.2022 ב' 112 יום המשפחה    
23 2.2.2022 ג' 113      
  3.2.2022 ד' 114 בגרות בהיסטוריה יב/ משנה מור נאמן
  4.2.2022 ה' 115      
  5.2.2022 ו'   שבת    
  6.2.2022 א' 116      
  7.2.2022 ב' 117 בגרות באזרחות יב/ משנה צוות אזרחות
24 8.2.2022 ג' 118      
  8.2.2022 ד' 119      
  9.2.2022 ה' 120      
  10.2.2022 ו' 121      
  11.2.2022 ה' 122      
  12.2.2022 שבת   שבת    
  13.2.2022 א' 123 מעקב 3 עג' תקשוב יב'1 אילה/ריבני
  14.2.2022 ב' 124 גליץ- הופעת מחול לכלל בית הספר- היכל התרבות 11:00-10:00 חגי
  14.2.2022 ב' 124 גמר תחרות צילום שנתי רק תל' שצילמו  
25 15.2.2022 ג' 125 מעקב 3/מבחן 3 התמחות במגמה/גאוגרפיה יב2,יב3,יב4,יב'5,יב'6,יב'7 אורן/ישי/רחל/עמליה/בוריס/אלעד
  16.2.2022 ד' 126      
  17.2.2022 ה' 127 מבחן מס 3 באנגלית שכבה יב' קופל גיא
  18.2.2022 ו' 128      
  19.2.2022 שבת   שבת    
  20.2.2022 א' 129      
  21.2.2022 ב' 130      
26 22.2.2022 ג' 131      
  23.2.2022 ד' 132 מבחן מס 3 ביולוגיה/פיסיקה יב4,יב5,יב6 מזל/מתן
  24.2.2022 ה' 133 מבחן מס 3 ספרדית יב'5 אילה חנה
  25.2.2022 ו' 134      
  26.2.2022 שבת   שבת    
  27.2.2022 א' 135      
  28.2.2022 ב' 136      
27 1.3.2022 ג' 137      
  2.3.2022 ד' 138      
  3.3.2022 ה' 139 מבחן מס 3 במתמטיקה שכבה יא' שירה גרוסמן
  4.3.2022 ו' 140 מועד אחרון להזנת ציונים שוטפים לרבעון שלישי    
  5.3.2022 שבת   שבת    
  6.3.2022 א' 141      
  7.3.2022 ב' 142      
28 8.3.2022 ג' 143 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  9.3.2022 ד' 144 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  10.3.2022 ה' 145 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  10.3.2022 ה' 145 בגרות בחנ"ג    
  11.3.2022 ו' 146      
  12.3.2022 שבת   שבת    
  13.3.2022 א' 147 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  14.3.2022 ב' 148 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
29 15.3.2022 ג' 149 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  16.3.2022 ד'   חופשת פורים    
  17.3.2022 ה'   חופשת פורים    
  18.3.2022 ו' 150      
  19.3.2022 שבת   שבת    
  20.3.2022 א' 151 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  21.3.2022 ב' 152 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
30 22.3.2022 ג' 153      
  23.3.2022 ד' 154      
  24.3.2022 ה' 155      
  25.3.2022 ו' 156 סיום רבע ג' תשפ"ב    
  26.3.2022 שבת   שבת    
  27.3.2022 א' 157      
  28.3.2022 ב' 158      
31 29.3.2022 ג' 159      
  30.3.2022 ד' 160      
  31.3.2022 ה' 161      
  1.4.2022 ו' 162      
  2.4.2022 שבת   שבת    
  5.3.2022 א' 163 מתכונת 1 מתמטיקה שכבה יא' שירה גרוסמן
  4.4.2022 ב' 164 יום הורים 2    
32 5.4.2022 ג' 165      
  6.4.2022 ד' 166 יום הבראיות והכושר הגופני    
  7.4.2022 ה'   ו' בניסן- תחילת חופשה לפני פסח    
  8.4.2022 ו'   חופשה שלפני פסח    
  9.4.2022 שבת   שבת    
  10.4.2022 א'   חופשה שלפני פסח    
  11.4.2022 ב'   חופשה שלפני פסח    
33 12.4.2022 ג'   חופשה שלפני פסח    
  13.4.2022 ד'   חופשה שלפני פסח    
  14.4.2022 ה'   חופשה שלפני פסח    
  15.4.2022 ו'   ערב חג פסח    
  16.4.2022 שבת   שבת    
  17.4.2022 א'   חופשת פסח    
  18.4.2022 ב'   חופשת פסח    
34 19.4.2022 ג'   חופשת פסח    
  20.4.2022 ד'   חופשת פסח    
  21.4.2022 ה'   חופשת פסח    
  22.4.2022 ו'   חופשת פסח    
  23.4.2022 שבת   שבת    
  24.4.2022 א' 167 מעקב 4 לפני הגשה עג' תקשוב יב'1 אילה/ריבני
  25.4.2022 ב' 168 מתכונת 2 באנגלית שכבה יא' קופל גיא
35 26.4.2022 ג' 169 מעקב 4 לפני הגשה/מבחן 4 התמחות במגמה/גאוגרפיה יב2,יב3,יב4,יב'5,יב'6,יב'7 אורן/ישי/רחל/עמליה/בוריס/אלעד
  27.4.2022 ד' 170 פורום מנהלים משה"ח- מתקיים אצלנו בספרייה    
  27.4.2022 ד' 170 מבחן מס 4 ביולוגיה/פיסיקה יב4,יב5,יב6 מזל/מתן
  28.4.2022 ה' 171 מבחן מס 4 ספרדית יב'5 אילה חנה
  29.4.2022 ו' 172      
  30.4.2022 שבת   שבת    
  1.5.2022 א' 173      
  2.5.2022 ב' 174      
36 3.5.2022 ג' 175 מתכונת 2 מתמטיקה שכבה יא' שירה גרוסמן
  4.5.2022 ד' 156 יום הזכרון לחללי צה"ל    
  5.5.2022 ה'   חופשת העצמאות    
  6.5.2022 ו' 177      
  7.5.2022 שבת   שבת    
  8.5.2022 א' 178      
  9.5.2022 ב' 179 בגרות באנגלית יב/ משנה גיא קופל
37 10.5.2022 ג' 180 בגרות בביולוגיה מעבדה יב/ משנה אמסלם מזל
  11.5.2022 ד' 181      
  12.5.2022 ה' 182 בגרות באזרחות יב/ משנה צוות אזרחות
  13.5.2022 ו' 183      
  14.5.2022 שבת   שבת    
  15.5.2022 א' 184      
  16.5.2022 ב' 185 בגרות במתמטיקה יב/ משנה שירה גרוסמן
38 17.5.2022 ג' 186 גמר תחרות כתיבה יוצרת    
  18.5.2022 ד' 187      
  19.5.2022 ה'   חופשת ל"ג בעומר    
  20.5.2022 ו' 188      
  21.5.2022 שבת   שבת    
  22.5.2022 א' 189      
  23.5.2022 ב' 190 בגרות במדעי המחשב יב/ משנה ליברמן בוריס
39 24.5.2022 ג' 191 מתכונת במעבדת חקר פיסיקה יב'4-יב'5-יב'6 מתן
  25.5.2022 ד' 192      
  26.5.2022 ה' 193 בגרות בלשון יב/ משנה צוות לשון
  27.5.2022 ו' 194      
  28.5.2022 שבת        
  29.5.2022 א' 195      
  30.5.2022 ב' 196 מתכונת ביולוגיה יב'4-יב'5-יב'6 מזל
40 31.5.2022 ג' 197 בגרות פיזיקה מעבדת חקר יב/ משנה מריאנה
  1.6.2022 ד' 198      
  2.6.2022 ה' 199 בגרות בתנ"ך יב/ משנה חנה נעימי
  3.6.2022 ו' 200 מועד אחרון להזנת ציוני מחצית ב' ושנתי    
  4.6.2022 שבת   ערב שבועות    
  5.6.2022 א'   ו' בסיוון- חג השבועות    
  6.6.2022 ב'   איסרו חג שבועות    
41 7.6.2022 ג' 201 פדגוגיות מורחבות – רבעון ג'    
  8.6.2022 ד' 202 פדגוגיות מורחבות – רבעון ד'    
  8.6.2022 ד' 202 מתכונת בפיסיקה יב'4-יב'5-יב'6 מתן
  9.6.2022 ה' 203 פדגוגיות מורחבות – רבעון ד'    
  9.6.2022 ה' 203 בגרות בהיסטוריה יב/ משנה מור נאמן
  10.6.2022 ו' 204      
  11.6.2022 שבת        
  12.6.2022 א' 205 פדגוגיות מורחבות – רבעון ד'    
  13.6.2022 ב' 206 פדגוגיות מורחבות – רבעון ד'    
42 14.6.2022 ג' 207 בגרות בביולוגיה יב/ משנה אמסלם מזל
  15.6.2022 ד' 208      
  16.6.2022 ה' 209 מסיבת סיום י"ב    
  17.6.2022 ו' 210      
  18.6.2022 שבת        
  19.6.2022 א' 211      
  20.6.2022 ב' 212 הפנינג סיום שנה וחלוקת תעודות    
43 21.6.2022 ג' סיום שנה בגרות בפיזיקה יא מריאנה
  22.6.2022 ד'        
  23.6.2022 ה'   בגרות בספרות יב/ משנה חנה נעימי
  24.6.2022 ו'        
  25.6.2022 שבת        
  26.6.2022 א'        
  27.6.2022 ב'        
44 28.6.2022 ג'        
  29.6.2022 ד'   מועד ב' באנגלית יב/ משנה גיא קופל
  30.6.2022 ה'        
  1.7.2022 ו'        
  2.7.2022 שבת        
  3.7.2022 א'        
  4.7.2022 ב'   מועד ב' במתמטיקה יב/ משנה שירה גרוסמן
45 5.7.2022 ג'        
  6.7.2022 ד'        
  7.7.2022 ה'        
  8.7.2022 ו'        
  9.7.2022 שבת        
  10.7.2022 א'        
  11.7.2022 ב'        
  12.7.2022 ג'        
  13.7.2022 ד'        
  14.7.2022 ה'        
  15.7.2022 ו'        
  16.7.2022 שבת        
  17.7.2022 א'        
  18.7.2022 ב'        
  19.7.2022 ג'        
  20.7.2022 ד'        
  21.7.2022 ה'        
  22.7.2022 ו'        
  23.7.2022 שבת        
  24.7.2022 א'        
  25.7.2022 ב'        
  26.7.2022 ג'        
  27.7.2022 ד'        
  28.7.2022 ה'        
  29.7.2022 ו'        
  30.7.2022 שבת