רב לוח תשפ"א

  תאריך יום בשבוע ספירת ימי לימוד אירוע כיתות אחריות
1
23/08/2020 א'        
24/08/2020 ב'        
25/08/2020 ג'        
26/08/2020 ד'        
27/08/2020 ה'   מפגש עם מורים חדשים    
28/08/2020 ו'        
  29/08/2020 ש   שבת    
2
30/08/2020 א'   יום היערכות תשפ"א    
31/08/2020 ב'        
01/09/2020 ג' 1 פתיחת שנת הלימודים תשפ"א
אסיפת הורים לכל כיתה ב ZOOM
   
02/09/2020 ד' 2      
03/09/2020 ה' 3      
04/09/2020 ו'        
  05/09/2020 ש 4      
3
06/09/2020 א' 5      
07/09/2020 ב' 6      
08/09/2020 ג' 7      
09/09/2020 ד' 8      
10/09/2020 ה' 9      
11/09/2020 ו' 10      
  12/09/2020 ש   שבת    
4
13/09/2020 א' 11      
14/09/2020 ב' 12      
15/09/2020 ג' 13      
16/09/2020 ד' 14      
17/09/2020 ה' 15 מבחן 0 באנגלית שכבה י קופל גיא
18/09/2020 ו'   ערב ראש השנה תשפ"א    
  19/09/2020 ש   שבת- א' ראש השנה    
5
20/09/2020 א'   חופשת ב' ראש השנה    
21/09/2020 ב' 16      
22/09/2020 ג' 17      
23/09/2020 ד' 18 מבחן 0 במתמטיקה שכבה י גרוסמן שירה
24/09/2020 ה' 19      
25/09/2020 ו' 20      
  26/09/2020 ש   שבת    
6
27/09/2020 א'   חופשת ערב כיפור    
28/09/2020 ב'   חופשת יום הכיפורים    
29/09/2020 ג' 21      
30/09/2020 ד' 22      
01/10/2020 ה' 23      
02/10/2020 ו'   חופשת – ערב סוכות תשפ"א    
  03/10/2020 ש   שבת- סוכות    
7
04/10/2020 א'   חופשת סוכות    
05/10/2020 ב'   חופשת סוכות    
06/10/2020 ג'   חופשת סוכות    
07/10/2020 ד'   חופשת סוכות    
08/10/2020 ה'   חופשת סוכות    
09/10/2020 ו'   חופשת סוכות    
  10/10/2020 ש   שבת    
8
11/10/2020 א'   חופשת איסרו חג סוכות    
12/10/2020 ב' 24      
13/10/2020 ג' 25 מבחן 0 בביולוגיה שכבה י סיני אופיר
14/10/2020 ד' 26      
15/10/2020 ה' 27 מבחן 1 באנגלית שכבה י קופל גיא
16/10/2020 ו' 28      
  17/10/2020 ש   שבת    
9
18/10/2020 א' 29      
19/10/2020 ב' 30 השתלמות מער"ים- מפגש 1   רוטשטיין דותן
20/10/2020 ג' 31      
21/10/2020 ד' 32 מבחן 1 במתמטיקה שכבה י גרוסמן שירה
22/10/2020 ה' 33      
23/10/2020 ו' 34      
24/10/2020 ש   שבת    
  25/10/2020 א' 35      
10
26/10/2020 ב' 36 מבחן 1 מערכות בריאות/מדעי המחשב/אדריכלות/תעשיה וניהול/תקשוב/גאוגרפיה שכבה י אלעד/בוריס/עמליה/רחל/אילה/גלית
27/10/2020 ג' 37      
28/10/2020 ד' 38      
29/10/2020 ה' 39 מבחן 1 בלשון שכבה י צוות לשון
30/10/2020 ו' 40      
31/10/2020 ש   שבת    
  01/11/2020 א' 41      
11
02/11/2020 ב' 42 השתלמות מער"ם מפגש 2   רוטשטיין דותן
03/11/2020 ג' 43 מבחן מס 1 כימיה/ביולוגיה/פיסיקה/מדעי הטכנולוגיה שכבה י מזל/אופיר/מתן/לורי/עמליה/נטלי
04/11/2020 ד' 44      
05/11/2020 ה' 45 מבחן 1 בהסטוריה שכבה י נאמן מור
06/11/2020 ו' 46      
07/11/2020 ש   שבת    
  08/11/2020 א' 47      
12
09/11/2020 ב' 48      
10/11/2020 ג' 49 ועדה מלווה- שש שנתי   11:30-9:00
11/11/2020 ד' 50      
12/11/2020 ה' 51      
13/11/2020 ו' 52 סיום רבע א'    
14/11/2020 ש   שבת    
  15/11/2020 א' 53      
13
16/11/2020 ב' 54 השתלמות מער"ים- מפגש 3   רוטשטיין דותן
17/11/2020 ג' 55      
18/11/2020 ד' 56 חג הסיגד    
19/11/2020 ה' 57      
20/11/2020 ו' 58      
21/11/2020 ש   שבת    
22/11/2020 א' 59      
  23/11/2020 ב' 60      
14
24/11/2020 ג' 61      
25/11/2020 ד' 62 מבחן 1 בתנ"ך שכבה י' נעימי חנה
26/11/2020 ה' 63      
27/11/2020 ו' 64      
28/11/2020 ש   שבת    
29/11/2020 א' 65      
  30/11/2020 ב' 66 השתלמות מער"ים מפגש 4   רוטשטיין דותן
15
01/12/2020 ג' 67 ועדת התמדה- שש שנתי סבב ראשון  
02/12/2020 ד' 68      
03/12/2020 ה' 69 מבחן 2 באנגלית שכבה י קופל גיא
04/12/2020 ו' 70      
05/12/2020 ש   שבת    
06/12/2020 א' 71 מבחן 1 השכלה כללית שכבה י' מורי השכלה כללית
  07/12/2020 ב' 72      
16
08/12/2020 ג' 73      
9/12/2020 ד' 74 מבחן 2 במתמטיקה שכבה י גרוסמן שירה
10/12/2020 ה' 74      
11/12/2020 ו' 75 חופשת חנוכה ??? לבדוק בלוח משרד החינוך    
12/12/2020 ש   שבת    
13/12/2020 א'   חופשת חנוכה    
  14/12/2020 ב'   חופשת חנוכה    
17
15/12/2020 ג'   חופשת חנוכה    
16/12/2020 ד'   חופשת חנוכה    
17/12/2020 ה'   חופשת חנוכה    
18/12/2020 ו'   חופשת חנוכה    
19/12/2020 ש   שבת    
20/12/2020 א' 76      
  21/12/2020 ב' 77 השתלמות מער"ים- מפגש 5   רוטשטיין דותן
18
22/12/2020 ג' 78 מבחן מס 2 כימיה/ביולוגיה/פיסיקה/מדעי הטכנולוגיה שכבה י מזל/אופיר/מתן/לורי/עמליה/נטלי
23/12/2020 ד' 79      
24/12/2020 ה' 80 מבחן 1 בספרות שכבה י נעמי חנה
25/12/2020 ו' 81      
26/12/2020 ש   שבת    
27/12/2020 א' 82      
  28/12/2020 ב' 83 מבחן 2 מערכות בריאות/מדעי המחשב/אדריכלות/תעשיה וניהול/תקשוב/גאוגרפיה שכבה י אלעד/בוריס/עמליה/רחל/אילה/גלית
19
29/12/2020 ג' 84      
30/12/2020 ד' 85      
31/12/2020 ה' 86 מבחן 2 בלשון שכבה י צוות לשון
01/01/2021 ו' 87      
02/01/2021 ש   שבת    
03/01/2021 א' 88      
  04/01/2021 ב' 89 השתלמות מער"ים- מפגש 6   רוטשטיין דותן-
20
05/01/2021 ג' 90      
06/01/2021 ד' 91 מבחן 2 בהסטוריה שכבה י מור נאמן
07/01/2021 ה' 92      
08/01/2021 ו' 93      
09/01/2021 ש   שבת    
10/01/2021 א' 94      
  11/01/2021 ב' 95      
21
12/01/2021 ג' 96      
13/01/2021 ד' 97      
14/01/2021 ה' 98      
15/01/2021 ו' 99      
16/01/2021 ש   שבת    
17/01/2021 א' 100      
  18/01/2021 ב' 101      
22
19/01/2021 ג' 102      
20/01/2021 ד' 103      
21/01/2021 ה' 104 מחצית שנת הלימודים    
22/01/2021 ו' 105      
23/01/2021 ש   שבת    
24/01/2021 א' 106      
  25/01/2021 ב' 107      
23
26/01/2021 ג' 108 מבחן 3 באנגלית שכבה י קופל גיא
27/01/2021 ד' 109      
28/01/2021 ה' 110 ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות    
29/01/2021 ו' 111      
30/01/2021 ש   שבת    
31/01/2021 א' 112      
  01/02/2021 ב' 113      
24
02/02/2021 ג' 114      
03/02/2021 ד' 115 מבחן 3 במתמטיקה שכבה י גרוסמן שירה
05/02/2021 ו' 117      
06/02/2021 ש   שבת    
07/02/2021 א' 118      
08/02/2021 ב' 119 מבחן 3 מערכות בריאות/מדעי המחשב/אדריכלות/תעשיה וניהול/תקשוב/גאוגרפיה שכבה י אלעד/בוריס/עמליה/רחל/אילה/גלית
  09/02/2021 ג' 120      
25
10/02/2021 ד' 121      
11/02/2021 ה' 122      
12/02/2021 ו' 123      
13/02/2021 ש   שבת    
14/02/2021 א' 124      
15/02/2021 ב' 125      
  16/02/2021 ג' 126 תרגיל התגוננות ארצי    
26
17/02/2021 ד' 127 שמור כאופציה לטיול מורים אמצע שנה    
18/02/2021 ה' 128      
19/02/2021 ו' 129      
20/02/2021 ש   שבת    
21/02/2021 א' 130      
22/02/2021 ב' 131      
  23/02/2021 ג' 132      
27
24/02/2021 ד'   חופשת תענית אסתר    
25/02/2021 ה'   חופשת פורים    
26/02/2021 ו'   חופשת פורים    
27/02/2021 ש   שבת    
28/02/2021 א' 133      
01/03/2021 ב' 134      
  02/03/2021 ג' 135      
28
03/03/2021 ד' 136      
04/03/2021 ה' 137      
05/03/2021 ו' 138      
06/03/2021 ש   שבת    
07/03/2021 א' 139      
08/03/2021 ב' 140      
  09/03/2021 ג' 141 מבחן מס 3 כימיה/ביולוגיה/פיסיקה/מדעי הטכנולוגיה שכבה י מזל/אופיר/מתן/לורי/עמליה/נטלי
29
10/03/2021 ד' 142      
11/03/2021 ה' 143      
12/03/2021 ו' 144      
13/03/2021 ש   שבת    
14/03/2021 א' 145      
15/03/2021 ב' 146      
  16/03/2021 ג' 147      
30
17/03/2021 ד' 148 מבחן 3 בהסטוריה שכבה י מור נאמן
18/03/2021 ה' 149      
19/03/2021 ו'   חופשת פסח תשפ"א    
20/03/2021 ש   שבת    
21/03/2021 א'   חופשת פסח תשפ"א    
22/03/2021 ב'   חופשת פסח תשפ"א    
  23/03/2021 ג'   חופשת פסח תשפ"א    
31
24/03/2021 ד'   חופשת פסח תשפ"א    
25/03/2021 ה'   חופשת פסח תשפ"א    
26/03/2021 ו'   חופשת פסח תשפ"א    
27/03/2021 ש   שבת    
28/03/2021 א'   חופשת פסח תשפ"א    
29/03/2021 ב'   חופשת פסח תשפ"א    
  30/03/2021 ג'   חופשת פסח תשפ"א    
32
31/03/2021 ד'   חופשת פסח תשפ"א    
01/04/2021 ה'   חופשת פסח תשפ"א    
02/04/2021 ו'   חופשת פסח תשפ"א    
03/04/2021 ש   שבת    
04/04/2021 א'   חופשת פסח תשפ"א    
05/04/2021 ב'   חופשת פסח תשפ"א ?? לבדוק    
  06/04/2021 ג' 150      
33
07/04/2021 ד' 151      
08/04/2021 ה' 152 לבדוק לגבי יום השואה- אמור להיות מחר יום שישי    
09/04/2021 ו' 153 יום השואה    
10/04/2021 ש   שבת    
11/04/2021 א' 154 לבדוק לגבי יום השואה- אמור להיות מחר יום שישי    
12/04/2021 ב' 155      
  13/04/2021 ג' 156      
34
14/04/2021 ד' 157 יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה    
15/04/2021 ה'   חופשת יום העצמאות    
16/04/2021 ו' 158 סיום רבע ג'    
17/04/2021 ש   שבת    
18/04/2021 א' 159 ועדת התמדה- סבב 2   12:30-9:00
19/04/2021 ב' 160      
  20/04/2021 ג' 161      
35
21/04/2021 ד' 162      
22/04/2021 ה' 163      
23/04/2021 ו' 164      
24/04/2021 ש   שבת    
25/04/2021 א' 165      
26/04/2021 ב' 166      
  27/04/2021 ג' 167      
36
28/04/2021 ד' 168      
29/04/2021 ה' 169 מבחן 3 בלשון שכבה י צוות לשון
30/04/2021 ו'   חופשת ל"ג בעומר    
01/05/2021 ש   שבת    
02/05/2021 א' 170      
03/05/2021 ב' 171      
  04/05/2021 ג' 172 מבחן מס 4 כימיה/ביולוגיה/פיסיקה/מדעי הטכנולוגיה שכבה י מזל/אופיר/מתן/לורי/עמליה/נטלי
37
05/05/2021 ד' 173      
06/05/2021 ה' 174 מבחן 4 באנגלית שכבה י קופל גיא
07/05/2021 ו' 175      
08/05/2021 ש   שבת    
09/05/2021 א' 175 מבחן 2 השכלה כללית שכבה י' מורי השכלה כללית
10/05/2021 ב' 176 יום ירושלים    
  11/05/2021 ג' 177      
38
12/5/2021 ד' 178 מבחן 4 במתמטיקה שכבה י גרוסמן שירה
13/05/2021 ה' 179      
14/05/2021 ו' 180      
15/05/2021 ש   שבת    
16/05/2021 א'   חופשת ערב חג השבועות    
17/05/2021 ב'   חופשת חג השבועות    
  18/05/2021 ג'   חופשת חג השבועות    
39
19/05/2021 ד' 181 מבחן 4 בהסטוריה שכבה י מור נאמן
20/05/2021 ה' 182      
21/05/2021 ו' 183      
22/05/2021 ש   שבת    
23/05/2021 א' 184      
24/05/2021 ב' 185 מבחן 4 מערכות בריאות/מדעי המחשב/אדריכלות/תעשיה וניהול/תקשוב/גאוגרפיה שכבה י אלעד/בוריס/עמליה/רחל/אילה/גלית
  25/05/2021 ג' 186      
40
26/05/2021 ד' 187      
27/05/2021 ה' 188 מבחן 4 בלשון שכבה י צוות לשון
28/05/2021 ו' 189      
29/05/2021 ש   שבת    
30/05/2021 א' 190      
31/05/2021 ב' 191 כנס תוצרי הערכה חלופית שכבה י צוות רכזי מקצוע
  01/06/2021 ג' 192      
41
02/06/2021 ד' 193      
03/06/2021 ה' 194 מבחן 2 בספרות שכבה י נעמי חנה
04/06/2021 ו' 195      
05/06/2021 ש   שבת    
06/06/2021 א' 196      
07/06/2021 ב' 197      
  08/06/2021 ג' 198 מבחן 2 בתנ"ך שכבה י' נעימי חנה
42
09/06/2021 ד' 199      
10/06/2021 ה' 200 שמור לטיול מורים תשפ"א    
11/06/2021 ו' 201 שמור לטיול מורים תשפ"א    
12/06/2021 ש   שבת    
13/06/2021 א' 202      
14/06/2021 ב' 203      
  15/06/2021 ג' 204 שמור לטקס מצטיינים י'-יא' תשפ"א    
43
16/06/2021 ד' 205 שמור למסיבת סיום יב' תשפ"א    
17/06/2021 ה' 206 שמור גם כאופציה לטיול מורים תשפ"א    
18/06/2021 ו' 207 שמור גם כאופציה לטיול מורים תשפ"א    
19/06/2021 ש   שבת    
20/06/2021 א' 208 חלוקת תעודות סיום שנה    
21/06/2021 ב'        
  22/06/2021 ג'        
44
23/06/2021 ד'        
24/06/2021 ה'        
25/06/2021 ו'        
26/06/2021 ש   שבת    
27/06/2021 א'        
28/06/2021 ב'        
  29/06/2021 ג'        
45
30/06/2021 ד'        
01/07/2021 ה'        
02/07/2021 ו'        
03/07/2021 ש   שבת    
04/07/2021 א'        
05/07/2021 ב'        
  06/07/2021 ג'        
46
07/07/2021 ד'        
08/07/2021 ה'        
09/07/2021 ו'        
10/07/2021 ש   שבת    
11/07/2021 א'        
12/07/2021 ב'        
  13/07/2021 ג'        
47
14/07/2021 ד'        
15/07/2021 ה'        
16/07/2021 ו'        
17/07/2021 ש   שבת    
18/07/2021 א'        
19/07/2021 ב'        
  20/07/2021 ג'        
48
21/07/2021 ד'        
22/07/2021 ה'        
23/07/2021 ו'        
24/07/2021 ש   שבת    
25/07/2021 א'        
26/07/2021 ב'        
  27/07/2021 ג'        
49
28/07/2021 ד'        
29/07/2021 ה'        
30/07/2021 ו'        
31/07/2021 ש   שבת    
01/08/2021 א'        
02/08/2021 ב'        
  03/08/2021 ג'        
50
04/08/2021 ד'        
           
           
           
           
           
  תאריך יום בשבוע ספירת ימי לימוד אירוע כיתות אחריות
1
23/08/2020 א'        
24/08/2020 ב'        
25/08/2020 ג'        
26/08/2020 ד'        
27/08/2020 ה'   מפגש עם מורים חדשים    
28/08/2020 ו'        
  29/08/2020 ש   שבת    
2
30/08/2020 א'   יום היערכות תשפ"א    
31/08/2020 ב'        
01/09/2020 ג' 1 פתיחת שנת הלימודים תשפ"א
אסיפת הורים לכל כיתה ב ZOOM
   
02/09/2020 ד' 2      
03/09/2020 ה' 3      
04/09/2020 ו'        
  05/09/2020 ש 4      
3
06/09/2020 א' 5      
07/09/2020 ב' 6      
08/09/2020 ג' 7      
09/09/2020 ד' 8      
10/09/2020 ה' 9 מבחן 0 במתמטיקה שכבה יא' גרוסמן שירה
11/09/2020 ו' 10      
  12/09/2020 ש   שבת    
4
13/09/2020 א' 11 גדנ"ע יא' שדה בוקר    
14/09/2020 ב' 12 גדנ"ע יא' שדה בוקר    
15/09/2020 ג' 13 גדנ"ע יא' שדה בוקר    
16/09/2020 ד' 14 גדנ"ע יא' שדה בוקר    
17/09/2020 ה' 15 גדנ"ע יא' שדה בוקר    
18/09/2020 ו'   ערב ראש השנה תשפ"א    
  19/09/2020 ש   שבת- א' ראש השנה    
5
20/09/2020 א'   חופשת ב' ראש השנה    
21/09/2020 ב' 16      
22/09/2020 ג' 17      
23/09/2020 ד' 18      
24/09/2020 ה' 19      
25/09/2020 ו' 20      
  26/09/2020 ש   שבת    
6
27/09/2020 א'   חופשת ערב כיפור    
28/09/2020 ב'   חופשת יום הכיפורים    
29/09/2020 ג' 21      
30/09/2020 ד' 22      
01/10/2020 ה' 23      
02/10/2020 ו'   חופשת – ערב סוכות תשפ"א    
  03/10/2020 ש   שבת- סוכות    
7
04/10/2020 א'   חופשת סוכות    
05/10/2020 ב'   חופשת סוכות    
06/10/2020 ג'   חופשת סוכות    
07/10/2020 ד'   חופשת סוכות    
08/10/2020 ה'   חופשת סוכות    
09/10/2020 ו'   חופשת סוכות    
  10/10/2020 ש   שבת    
8
11/10/2020 א'   חופשת איסרו חג סוכות    
12/10/2020 ב' 24      
13/10/2020 ג' 25 מבחן 1 באנגלית שכבה יא' קופל גיא
14/10/2020 ד' 26      
15/10/2020 ה' 27 מבחן 1 ביולוגיה
מבחן 1 ספרדית
שכבה יא' מזל/מרים
16/10/2020 ו' 28      
  17/10/2020 ש   שבת    
9
18/10/2020 א' 29      
19/10/2020 ב' 30 סדנת משרד הביטחון- ובחלקו האחרון הראצה של לשכת הגיוס כהכנה לצו-וותא    
19/10/2020 ב' 30 השתלמות מער"ים- מפגש 1   רוטשטיין דותן
20/10/2020 ג' 31      
21/10/2020 ד' 32 מבחן 1 בהסטוריה שכבה יא' נאמן מור
22/10/2020 ה' 33      
23/10/2020 ו' 34      
  24/10/2020 ש   שבת    
10
25/10/2020 א' 35      
26/10/2020 ב' 36 מבחן 1 לשון שכבה יא' צוות לשון
27/10/2020 ג' 37      
28/10/2020 ד' 38 מבחן 1 במתמטיקה שכבה יא' גרוסמן שירה
29/10/2020 ה' 39      
30/10/2020 ו' 40      
  31/10/2020 ש   שבת    
11
01/11/2020 א' 41      
02/11/2020 ב' 42 מבחן 1 תקשוב/גאוגרפיה/מדמח/תעשיה וניהול/אדריכלות/מערכות בריאות
השתלמות 2 מע"רים
שכבה יא' אילה/גלית/בוריס/רחל/עמליה/אלעד
03/11/2020 ג' 43      
04/11/2020 ד' 44 מבחן 1 בתנך/מבחן 1 בספרות שכבה יא' נעימי חנה
05/11/2020 ה' 45      
06/11/2020 ו' 46      
  07/11/2020 ש   שבת    
12
08/11/2020 א' 47      
09/11/2020 ב' 48      
10/11/2020 ג' 49 מבחן 1 פיסיקה
מבחן 1 ספרדית
ןעדה מלווה
שכבה יא' מריאנה/מרים
9:00-11:30(ועדה מלווה)
11/11/2020 ד' 50      
12/11/2020 ה' 51      
13/11/2020 ו' 52 סיום רבע א'    
  14/11/2020 ש   שבת    
13
15/11/2020 א' 53      
16/11/2020 ב' 54 שמור כאופציה ראשונה ליום צה"ל לשכבת יא' יב'    
16/11/2020 ב' 54 השתלמות מער"ם מפגש 3   רוטשטיין דותן
17/11/2020 ג' 55      
18/11/2020 ד' 56 חג הסיגד    
19/11/2020 ה' 57      
20/11/2020 ו' 58      
  21/11/2020 ש   שבת    
14
22/11/2020 א' 59      
23/11/2020 ב' 60      
24/11/2020 ג' 61      
25/11/2020 ד' 62      
26/11/2020 ה' 63 צו-וותא שכבת יא' -פיק ראשונה    
27/11/2020 ו' 64      
  28/11/2020 ש   שבת    
15
29/11/2020 א' 65      
30/11/2020 ב' 66 השתלמות מער"ם מפגש 4   רוטשטיין דותן
01/12/2020 ג' 67 ועדת התמדה- שש שנתי
מבחן 2 באנגלית
שכבה יא' קופל גיא
02/12/2020 ד' 68      
03/12/2020 ה' 69 מבחן 2 בהסטוריה שכבה יא' נאמן מור
04/12/2020 ו' 70      
  05/12/2020 ש   שבת    
16
06/12/2020 א' 71      
07/12/2020 ב' 72 שמור כאופציה ליום צה"ל לשכבות יא' יב'   אבי גאון
08/12/2020 ג' 73      
9/12/2020 ד' 74 מבחן 2 במתמטיקה שכבה יא' גרוסמן שירה
10/12/2020 ה' 74      
11/12/2020 ו' 75 חופשת חנוכה ??? לבדוק בלוח משרד החינוך    
  12/12/2020 ש   שבת    
17
13/12/2020 א'   חופשת חנוכה    
14/12/2020 ב'   חופשת חנוכה    
15/12/2020 ג'   חופשת חנוכה    
16/12/2020 ד'   חופשת חנוכה    
17/12/2020 ה'   חופשת חנוכה    
18/12/2020 ו'   חופשת חנוכה    
  19/12/2020 ש   שבת    
18
20/12/2020 א' 76      
21/12/2020 ב' 77 השתלמות מער"ם מפגש 5   רוטשטיין דותן
21/12/2020 ב' 77 מבחן 2 תקשוב/גאוגרפיה/מדמח/תעשיה וניהול/אדריכלות/מערכות בריאות שכבה יא' אילה/גלית/בוריס/רחל/עמליה/אלעד
22/12/2020 ג' 78      
23/12/2020 ד' 79      
24/12/2020 ה' 80      
25/12/2020 ו' 81      
  26/12/2020 ש   שבת    
19
27/12/2020 א' 82      
28/12/2020 ב' 83 מבחן 2 לשון שכבה יא' צוות לשון
29/12/2020 ג' 84      
30/12/2020 ד' 85 מבחן 2 בתנך/מבחן 2 בספרות שכבה יא' נעימי חנה
31/12/2020 ה' 86      
01/01/2021 ו' 87      
  02/01/2021 ש   שבת    
20
03/01/2021 א' 88      
04/01/2021 ב' 89 השתלמות מער"ם מפגש 6   רוטשטיין דותן
04/01/2021 ב' 89 מבחן בגרות במתמטיקה יא'1-יא'3 גרוסמן שירה
05/01/2021 ג' 90 מבחן בגרות במתמטיקה יא'1-יא'3 גרוסמן שירה
06/01/2021 ד' 91      
07/01/2021 ה' 92      
08/01/2021 ו' 93 מבחן מתכונת בהסטוריה שכבה יא' נאמן מור
  09/01/2021 ש   שבת    
21
10/01/2021 א' 94      
11/01/2021 ב' 95 מבחן בגרות באנגלית שאלון A שכבה יא' קופל גיא
12/01/2021 ג' 96 מבחן בגרות באנגלית שאלון A שכבה יא' קופל גיא
13/01/2021 ד' 97      
14/01/2021 ה' 98      
15/01/2021 ו' 99      
  16/01/2021 ש   שבת    
22
17/01/2021 א' 100      
18/01/2021 ב' 101 מבחן בגרות בהסטוריה שכבה יא' מלבד יא2,יא7 נאמן מור
19/01/2021 ג' 102      
20/01/2021 ד' 103      
21/01/2021 ה' 104 מחצית שנת הלימודים    
22/01/2021 ו' 105      
  23/01/2021 ש   שבת    
23
24/01/2021 א' 106      
25/01/2021 ב' 107      
26/01/2021 ג' 108 מבחן 2 פיסיקה/ביולוגיה
מבחן 2 ספרדית
שכבה יא' מזל/מריאנה/מרים
27/01/2021 ד' 109      
28/01/2021 ה' 110 ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות    
29/01/2021 ו' 111      
  30/01/2021 ש   שבת    
24
31/01/2021 א' 112      
01/02/2021 ב' 113 מבחן בגרות במתמטיקה (לתלמידים שהיו בבידוד) יא'1 יא'3 גרוסמן שירה
02/02/2021 ג' 114      
03/02/2021 ד' 115 מבחן 3 במתמטיקה שכבה יא' גרוסמן שירה
04/02/2021 ה' 116 מבחן בגרות באנגלית (לתלמידים שהיו בבידוד) שאלון A שכבה יא' קופל גיא
05/02/2021 ו' 117      
  06/02/2021 ש   שבת    
25
07/02/2021 א' 118      
08/02/2021 ב' 119 מבחן בגרות ברבי מלל (לתלמידים שהיו בבידוד) שכבה יא' מלבד יא'2,יא'7 נעימי חנה/נאמןמור
09/02/2021 ג' 120      
10/02/2021 ד' 121 מבחן 3 תקשוב/גאוגרפיה/מדמח/תעשיה וניהול/אדריכלות/מערכות בריאות שכבה יא' אילה/גלית/בוריס/רחל/עמליה/אלעד
11/02/2021 ה' 122      
12/02/2021 ו' 123      
  13/02/2021 ש   שבת    
26
14/02/2021 א' 124      
15/02/2021 ב' 125      
16/02/2021 ג' 126 תרגיל התגוננות ארצי
מבחן 3 פיסיקה/ביולוגיה
מבחן 3 ספרדית
שכבה יא' מזל/מריאנה/מרים
17/02/2021 ד' 127 שמור כאופציה לטיול מורים אמצע שנה    
18/02/2021 ה' 128      
19/02/2021 ו' 129      
  20/02/2021 ש   שבת    
27
21/02/2021 א' 130      
22/02/2021 ב' 131 מבחן 3 לשון שכבה יא' צוות לשון
23/02/2021 ג' 132      
24/02/2021 ד'   חופשת תענית אסתר    
25/02/2021 ה'   חופשת פורים    
26/02/2021 ו'   חופשת פורים    
  27/02/2021 ש   שבת    
28
28/02/2021 א' 133      
01/03/2021 ב' 134      
02/03/2021 ג' 135      
03/03/2021 ד' 136 מבחן 3 בתנך/מבחן 3 בספרות שכבה יא' נעימי חנה
04/03/2021 ה' 137      
05/03/2021 ו' 138      
  06/03/2021 ש   שבת    
29
07/03/2021 א' 139      
08/03/2021 ב' 140      
09/03/2021 ג' 141      
10/03/2021 ד' 142      
11/03/2021 ה' 143      
12/03/2021 ו' 144      
  13/03/2021 ש   שבת    
30
14/03/2021 א' 145      
15/03/2021 ב' 146      
16/03/2021 ג' 147      
17/03/2021 ד' 148      
18/03/2021 ה' 149      
19/03/2021 ו'   חופשת פסח תשפ"א    
  20/03/2021 ש   שבת    
31
21/03/2021 א'   חופשת פסח תשפ"א    
22/03/2021 ב'   חופשת פסח תשפ"א    
23/03/2021 ג'   חופשת פסח תשפ"א    
24/03/2021 ד'   חופשת פסח תשפ"א    
25/03/2021 ה'   חופשת פסח תשפ"א    
26/03/2021 ו'   חופשת פסח תשפ"א    
  27/03/2021 ש   שבת    
32
28/03/2021 א'   חופשת פסח תשפ"א    
29/03/2021 ב'   חופשת פסח תשפ"א    
30/03/2021 ג'   חופשת פסח תשפ"א    
31/03/2021 ד'   חופשת פסח תשפ"א    
01/04/2021 ה'   חופשת פסח תשפ"א    
02/04/2021 ו'   חופשת פסח תשפ"א    
  03/04/2021 ש   שבת    
33
04/04/2021 א'   חופשת פסח תשפ"א    
05/04/2021 ב'   חופשת פסח תשפ"א ?? לבדוק    
06/04/2021 ג' 150      
07/04/2021 ד' 151 מבחן 4 לשון שכבה יא' צוות לשון
08/04/2021 ה' 152 לבדוק לגבי יום השואה- אמור להיות מחר יום שישי    
09/04/2021 ו' 153 יום השואה    
  10/04/2021 ש   שבת    
34
11/04/2021 א' 154 לבדוק לגבי יום השואה- אמור להיות מחר יום שישי    
12/04/2021 ב' 155 צו-וותא שכבת יא'- פיק 2    
13/04/2021 ג' 156      
14/04/2021 ד' 157 יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה    
15/04/2021 ה'   חופשת יום העצמאות    
16/04/2021 ו' 158 סיום רבע ג'    
  17/04/2021 ש   שבת    
35
18/04/2021 א' 159 ועדת התמדה- סבב 2   12:30-9:00
19/04/2021 ב' 160      
20/04/2021 ג' 161 מיני מתכונת מעבדה ביולוגיה/פיסיקה יא4-יא5-יא6 מזל/מריאנה
21/04/2021 ד' 162      
22/04/2021 ה' 163 מתכונת 2 במתמטיקה שכבה יא' גרוסמן שירה
23/04/2021 ו' 164      
  24/04/2021 ש   שבת    
36
25/04/2021 א' 165 מבחן מתכונת תקשוב/גאוגרפיה/מדמח/תעשיה וניהול/אדריכלות/מערכות בריאות שכבה יא' אילה/גלית/בוריס/רחל/עמליה/אלעד
26/04/2021 ב' 166      
27/04/2021 ג' 167      
28/04/2021 ד' 168 מבחן מתכונת בתנך/מבחן מתכונת בספרות שכבה יא' נעימי חנה
29/04/2021 ה' 169      
30/04/2021 ו'   חופשת ל"ג בעומר    
  01/05/2021 ש   שבת    
37
02/05/2021 א' 170      
03/05/2021 ב' 171      
04/05/2021 ג' 172      
05/05/2021 ד' 173 מבחן בגרות במתמטיקה שכבה יא' גרוסמן שירה
06/05/2021 ה' 174 מבחן בגרות במתמטיקה שכבה יא' גרוסמן שירה
07/05/2021 ו' 175      
  08/05/2021 ש   שבת    
38
09/05/2021 א' 175 מבחן מתכונת 2 באנגלית שכבה יא' קופל גיא
10/05/2021 ב' 176 יום ירושלים    
11/5/2021 ג' 178      
12/5/2021 ד' 178 מבחן מתכונת בלשון שכבה יא' צוות לשון
13/05/2021 ה' 179      
14/05/2021 ו' 180      
  15/05/2021 ש   שבת    
39
16/05/2021 א'   חופשת ערב חג השבועות    
17/05/2021 ב'   חופשת חג השבועות    
18/05/2021 ג'   חופשת חג השבועות    
19/05/2021 ד' 181 מבחן בגרות באנגלית שכבה יא' קופל גיא
20/05/2021 ה' 182 מבחן בגרות באנגלית שכבה יא' קופל גיא
21/05/2021 ו' 183      
  22/05/2021 ש   שבת    
40
23/05/2021 א' 184      
24/05/2021 ב' 185 מבחן מתכונת בהסטוריה יא'2, יא'7 נאמן מור
25/05/2021 ג' 186      
26/05/2021 ד' 187      
27/05/2021 ה' 188 מבחן בגרות בלשון מועד משנה צוות לשון
28/05/2021 ו' 189      
  29/05/2021 ש   שבת    
41
30/05/2021 א' 190      
31/05/2021 ב' 191      
01/06/2021 ג' 192 מבחן בגרות בספרות יא'2,יא'7 , משנה יב' נעימי חנה
02/06/2021 ד' 187 מבחן בגרות בתנ"ך שכבה יא' מלבד יא'2, יא'7 נעימי חנה
03/06/2021 ה' 194 מבחן בגרות בהסטוריה משנה יא' יב'+ יא'2,יא'7 נאמן מור
04/06/2021 ו' 195      
  05/06/2021 ש   שבת    
42
06/06/2021 א' 196 מבחן מתכונת ביולוגיה/פיסיקה יא4,יא5,יא6 אמסלם מזל/הרץ מתן
07/06/2021 ב' 197 מבחן 4 ספרדית שכבה יא' מרים
08/06/2021 ג' 198      
09/06/2021 ד' 199      
10/06/2021 ה' 200 שמור לטיול מורים תשפ"א    
11/06/2021 ו' 201 שמור לטיול מורים תשפ"א    
  12/06/2021 ש   שבת    
43
13/06/2021 א' 202      
14/06/2021 ב' 203 מבחן בגרות בביולוגיה יב'4-יב'5-יב'6 אמסלם מזל
15/06/2021 ג' 204 מבחן בגרות בפיסיקה יב'4 פופלינגר מריאנה
15/06/2021 ג' 204 שמור לטקס מצטיינים י'-יא' תשפ"א    
16/06/2021 ד' 205 שמור למסיבת סיום יב' תשפ"א    
17/06/2021 ה' 206 מבחן בגרות במדעי המחשב תלמידי הנדסת תוכנה יא' משנה יב' ליברמן בוריס
  17/06/2021 ה' 206 שמור גם כאופציה לטיול מורים תשפ"א    
44
18/06/2021 ו' 207 שמור גם כאופציה לטיול מורים תשפ"א    
19/06/2021 ש   שבת    
20/06/2020 א'        
21/06/2021 ב'        
22/06/2021 ג'        
23/06/2021 ד'        
24/06/2021 ה'        
25/06/2021 ו'        
  26/06/2021 ש   שבת    
45
27/06/2021 א'        
28/06/2021 ב'        
29/06/2021 ג'        
30/06/2021 ד'        
01/07/2021 ה'        
02/07/2021 ו'        
  03/07/2021 ש   שבת    
46
04/07/2021 א'        
05/07/2021 ב'        
06/07/2021 ג'        
07/07/2021 ד'        
08/07/2021 ה'        
09/07/2021 ו'        
  10/07/2021 ש   שבת    
47
11/07/2021 א'        
12/07/2021 ב'        
13/07/2021 ג'        
14/07/2021 ד'        
15/07/2021 ה'        
16/07/2021 ו'        
  17/07/2021 ש   שבת    
48
18/07/2021 א'        
19/07/2021 ב'        
20/07/2021 ג'        
21/07/2021 ד'        
22/07/2021 ה'        
23/07/2021 ו'        
  24/07/2021 ש   שבת    
49
25/07/2021 א'        
26/07/2021 ב'        
27/07/2021 ג'        
28/07/2021 ד'        
29/07/2021 ה'        
30/07/2021 ו'        
  31/07/2021 ש   שבת    
50
01/08/2021 א'        
02/08/2021 ב'        
03/08/2021 ג'        
04/08/2021 ד'        
05/08/2021 ה'        
06/08/2021 ו'        
  07/08/2021 ש   שבת    
  תאריך יום בשבוע ספירת ימי לימוד אירוע כיתות אחריות
1
23/08/2020 א'        
24/08/2020 ב'        
25/08/2020 ג'        
26/08/2020 ד'        
27/08/2020 ה'   מפגש עם מורים חדשים    
28/08/2020 ו'        
  29/08/2020 ש   שבת    
2
30/08/2020 א'   יום היערכות תשפ"א    
31/08/2020 ב'        
01/09/2020 ג' 1 פתיחת שנת הלימודים תשפ"א
אסיפת הורים כללית לכל כיתה ב ZOOM
   
02/09/2020 ד' 2      
03/09/2020 ה' 3 יום צילומים פספורט ושכבתי-   פרר
04/09/2020 ו'        
  05/09/2020 ש 4      
3
06/09/2020 א' 5      
07/09/2020 ב' 6      
08/09/2020 ג' 7      
09/09/2020 ד' 8      
10/09/2020 ה' 9      
11/09/2020 ו' 10      
  12/09/2020 ש   שבת    
4
13/09/2020 א' 11      
14/09/2020 ב' 12      
15/09/2020 ג' 13      
16/09/2020 ד' 14      
17/09/2020 ה' 15      
18/09/2020 ו'   ערב ראש השנה תשפ"א    
  19/09/2020 ש   שבת- א' ראש השנה    
5
20/09/2020 א'   חופשת ב' ראש השנה    
21/09/2020 ב' 16      
22/09/2020 ג' 17 סטטוס בגרויות- טיוב נתונים   10:30-9:00
23/09/2020 ד' 18 מבחן 0 במתמטיקה שכבה יב'; גרוסמן שירה
24/09/2020 ה' 19      
25/09/2020 ו' 20      
  26/09/2020 ש   שבת    
6
27/09/2020 א'   חופשת ערב כיפור    
28/09/2020 ב'   חופשת יום הכיפורים    
29/09/2020 ג' 21      
30/09/2020 ד' 22      
01/10/2020 ה' 23      
02/10/2020 ו'   חופשת – ערב סוכות תשפ"א    
  03/10/2020 ש   שבת- סוכות    
7
04/10/2020 א'   חופשת סוכות    
05/10/2020 ב'   חופשת סוכות    
06/10/2020 ג'   חופשת סוכות    
07/10/2020 ד'   חופשת סוכות    
08/10/2020 ה'   חופשת סוכות    
09/10/2020 ו'   חופשת סוכות    
  10/10/2020 ש   שבת    
8
11/10/2020 א'   חופשת איסרו חג סוכות    
12/10/2020 ב' 24 מפגש הכנה לשנת שירות ומכינות צבאיות – שעות 4-5 שכבת יב חגי גפן
13/10/2020 ג' 25 מבחן 1 באנגלית שכבה י קופל גיא
14/10/2020 ד' 26      
15/10/2020 ה' 27      
16/10/2020 ו' 28      
  17/10/2020 ש   שבת    
9
18/10/2020 א' 29 מבחן 1 בתנך שכבה יב' נעימי חנה
19/10/2020 ב' 30 השתלמות מער"ים- מפגש 1   רוטשטיין דותן
20/10/2020 ג' 31      
21/10/2020 ד' 32 מבחן 1 במתמטיקה שכבה יב' גרוסמן שירה
22/10/2020 ה' 33      
23/10/2020 ו' 34      
24/10/2020 ש   שבת    
  25/10/2020 א' 35      
10
26/10/2020 ב' 36 מבחן 1 באזרחות שכבה יב' צוות אזרחות
27/10/2020 ג' 37      
28/10/2020 ד' 38 מעקב מס' 1 עב' גמר תקשוב/אדריכלות/הנדסת תוכנה/תעשיה וניהול/מערכות בריאות שכבה יב' אילה/עמליה/בוריס/רחל/אלעד
29/10/2020 ה' 39 מבחן 1 בגאוגרפיה יב3,יב2 חכמון גלית
30/10/2020 ו' 40      
31/10/2020 ש   שבת    
  01/11/2020 א' 41      
11
02/11/2020 ב' 42 השתלמות מער"ם מפגש 2   רוטשטיין דותן
03/11/2020 ג' 43 מבחן 1 ביולוגיה/פיסיקה יב4,יב5,יב6 אמסלם מזל/הרץ מתן
04/11/2020 ד' 44      
05/11/2020 ה' 45      
06/11/2020 ו' 46      
07/11/2020 ש   שבת    
  08/11/2020 א' 47      
12
09/11/2020 ב' 48      
10/11/2020 ג' 49 ועדה מלווה- שש שנתי   11:30-9:00
11/11/2020 ד' 50      
12/11/2020 ה' 51      
13/11/2020 ו' 52 סיום רבע א'    
14/11/2020 ש   שבת    
  15/11/2020 א' 53      
13
16/11/2020 ב' 54 שמור כאופציה ראשונה ליום צה"ל לשכבת יא' יב'    
16/11/2020 ב' 54 השתלמות מער"ם מפגש 3   רוטשטיין דותן
17/11/2020 ג' 55      
18/11/2020 ד' 56 חג הסיגד    
19/11/2020 ה' 57      
20/11/2020 ו' 58      
21/11/2020 ש   שבת    
  22/11/2020 א' 59 מבחן 2 בתנך שכבה יב' נעימי חנה
14
23/11/2020 ב' 60      
24/11/2020 ג' 61      
25/11/2020 ד' 62      
26/11/2020 ה' 63 מבחן 2 באזרחות שכבה יב' צוות אזרחות
27/11/2020 ו' 64      
28/11/2020 ש   שבת    
  29/11/2020 א' 65 סדנת משרד הביטחון שכבת י"ב גאון + פרר
15
30/11/2020 ב' 66 השתלמות מער"ם מפגש 4   רוטשטיין דותן
01/12/2020 ג' 67 ועדת התמדה- שש שנתי
מבחן 2 באנגלית
שכבה יב' קופל גיא
02/12/2020 ד' 68      
03/12/2020 ה' 69      
04/12/2020 ו' 70      
05/12/2020 ש   שבת    
  06/12/2020 א' 71      
16
07/12/2020 ב' 72 מבחן 2 במתמטיקה שכבה יב' גרוסמן שירה
08/12/2020 ג' 73      
9/12/2020 ד' 74      
10/12/2020 ה' 74      
11/12/2020 ו' 75 מתכונת בתנ"ך/ספרות שכבה יב' נעימי חנה
12/12/2020 ש   שבת    
  13/12/2020 א'   חופשת חנוכה    
17
14/12/2020 ב'   חופשת חנוכה    
15/12/2020 ג'   חופשת חנוכה    
16/12/2020 ד'   חופשת חנוכה    
17/12/2020 ה'   חופשת חנוכה    
18/12/2020 ו'   חופשת חנוכה    
19/12/2020 ש   שבת    
  20/12/2020 א' 76      
18
21/12/2020 ב' 77 השתלמות מער"ם מפגש 5   רוטשטיין דותן
22/12/2020 ג' 78 מבחן 3 באזרחות שכבה יב' צוות אזרחות
23/12/2020 ד' 79      
24/12/2020 ה' 80      
25/12/2020 ו' 81      
26/12/2020 ש   שבת    
  27/12/2020 א' 82 בגרות בתנ"ך/ספרות שכבה יב' נעימי חנה
19
28/12/2020 ב' 83      
29/12/2020 ג' 84      
30/12/2020 ד' 85 מעקב מס' 2 עב' גמר תקשוב/אדריכלות/הנדסת תוכנה/תעשיה וניהול/מערכות בריאות שכבה יב' אילה/עמליה/בוריס/רחל/אלעד
30/12/2020 ד' 80 מבחן 2 בגאוגרפיה יב3,יב2 חכמון גלית
31/12/2020 ה' 86      
01/01/2021 ו' 87      
02/01/2021 ש   שבת    
  03/01/2021 א' 88      
20
04/01/2021 ב' 89 השתלמות מער"ם מפגש 6   רוטשטיין דותן
04/01/2021 ב' 89 מבחן בגרות במתמטיקה שכבה יב' גרוסמן שירה
05/01/2021 ג' 90 מבחן בגרות במתמטיקה שכבה יב' גרוסמן שירה
06/01/2021 ד' 91      
07/01/2021 ה' 92      
08/01/2021 ו' 93      
09/01/2021 ש   שבת    
  10/01/2021 א' 94 מתכונת באזרחות שכבה יב' צוות אזרחות
21
11/01/2021 ב' 95 מבחן בגרות באנגלית שכבה יב' קופל גיא
12/01/2021 ג' 96 מבחן בגרות באנגלית שכבה יב' קופל גיא
13/01/2021 ד' 97      
14/01/2021 ה' 98      
15/01/2021 ו' 99      
16/01/2021 ש   שבת    
  17/01/2021 א' 100      
22
18/01/2021 ב' 101      
19/01/2021 ג' 102 מבחן בגרות בספרות שכבה יב' נעימי חנה
20/01/2021 ד' 103 מבחן בגרות בתנ"ך שכבה יב' נעימי חנה
21/01/2021   104 מבחן בגרות באזרחות שכבה יב' צוות אזרחות
21/01/2021 ה' 104 מחצית שנת הלימודים    
22/01/2021 ו' 105      
23/01/2021 ש   שבת    
  24/01/2021 א' 106      
23
25/01/2021 ב' 107      
26/01/2021 ג' 108 מבחן 3 באנגלית שכבה יב' קופל גיא
27/01/2021 ד' 109 מבחן 2 ביולוגיה/פיסיקה יב4,יב5,יב6 אמסלם מזל/הרץ מתן
28/01/2021 ה' 110 ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות    
29/01/2021 ו' 111      
30/01/2021 ש   שבת    
  31/01/2021 א' 112      
24
01/02/2021 ב' 113 מבחן בגרות במתמטיקה (לתלמידים שהיו בבידוד) שכבה יב' גרוסמן שירה
02/02/2021 ג' 114      
03/02/2021 ד' 115 מבחן 3 במתמטיקה שכבה יב' גרוסמן שירה
04/02/2021 ה' 116 מבחן בגרות באנגלית (לתלמידים שהיו בבידוד) שכבה יב' קופל גיא
05/02/2021 ו' 117      
06/02/2021 ש   שבת    
  07/02/2021 א' 118      
25
08/02/2021 ב' 119 מבחן בגרות ברבי מלל (לתלמידים שהיו בבידוד) שכבה יב' נעימי חנה/נאמןמור
09/02/2021 ג' 120      
10/02/2021 ד' 121      
11/02/2021 ה' 122      
12/02/2021 ו' 123      
13/02/2021 ש   שבת    
  14/02/2021 א' 124      
26
15/02/2021 ב' 125      
16/02/2021 ג' 126 תרגיל התגוננות ארצי    
17/02/2021 ד' 127 שמור כאופציה לטיול מורים אמצע שנה    
18/02/2021 ה' 128      
19/02/2021 ו' 129      
20/02/2021 ש   שבת    
  21/02/2021 א' 130      
27
22/02/2021 ב' 131      
23/02/2021 ג' 132 מבחן 3 ביולוגיה/פיסיקה יב4,יב5,יב6 אמסלם מזל/הרץ מתן
24/02/2021 ד'   חופשת תענית אסתר    
25/02/2021 ה'   חופשת פורים    
26/02/2021 ו'   חופשת פורים    
27/02/2021 ש   שבת    
  28/02/2021 א' 133      
28
01/03/2021 ב' 134 מבחן 3 בגאוגרפיה יב3,יב2 חכמון גלית
02/03/2021 ג' 135      
03/03/2021 ד' 136 מעקב מס' 3 עב' גמר תקשוב/אדריכלות/הנדסת תוכנה/תעשיה וניהול/מערכות בריאות שכבה יב' אילה/עמליה/בוריס/רחל/אלעד
04/03/2021 ה' 137      
05/03/2021 ו' 138      
06/03/2021 ש   שבת    
  07/03/2021 א' 139 שמור לטיול י"ב שכבה יב מתניה + יניב דן
29
08/03/2021 ב' 140 שמור לטיול י"ב שכבה יב מתניה + יניב דן
09/03/2021 ג' 141 שמור לטיול י"ב שכבה יב מתניה + יניב דן
10/03/2021 ד' 142      
11/03/2021 ה' 143      
12/03/2021 ו' 144      
13/03/2021 ש   שבת    
  14/03/2021 א' 145      
30
15/03/2021 ב' 146      
16/03/2021 ג' 147      
17/03/2021 ד' 148      
18/03/2021 ה' 149      
19/03/2021 ו'   חופשת פסח תשפ"א    
20/03/2021 ש   שבת    
  21/03/2021 א'   חופשת פסח תשפ"א    
31
22/03/2021 ב'   חופשת פסח תשפ"א    
23/03/2021 ג'   חופשת פסח תשפ"א    
24/03/2021 ד'   חופשת פסח תשפ"א    
25/03/2021 ה'   חופשת פסח תשפ"א    
26/03/2021 ו'   חופשת פסח תשפ"א    
27/03/2021 ש   שבת    
  28/03/2021 א'   חופשת פסח תשפ"א    
32
29/03/2021 ב'   חופשת פסח תשפ"א    
30/03/2021 ג'   חופשת פסח תשפ"א    
31/03/2021 ד'   חופשת פסח תשפ"א    
01/04/2021 ה'   חופשת פסח תשפ"א    
02/04/2021 ו'   חופשת פסח תשפ"א    
03/04/2021 ש   שבת    
  04/04/2021 א'   חופשת פסח תשפ"א    
33
05/04/2021 ב'   חופשת פסח תשפ"א ?? לבדוק    
06/04/2021 ג' 150      
07/04/2021 ד' 151      
08/04/2021 ה' 152 לבדוק לגבי יום השואה- אמור להיות מחר יום שישי    
09/04/2021 ו' 153 יום השואה    
10/04/2021 ש   שבת    
  11/04/2021 א' 154 לבדוק לגבי יום השואה- אמור להיות מחר יום שישי    
34
12/04/2021 ב' 155      
13/04/2021 ג' 156      
14/04/2021 ד' 157 יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה    
15/04/2021 ה'   חופשת יום העצמאות    
16/04/2021 ו' 158 סיום רבע ג'    
17/04/2021 ש   שבת    
  18/04/2021 א' 159 ועדת התמדה- סבב 2   12:30-9:00
35
19/04/2021 ב' 160      
20/04/2021 ג' 161      
21/04/2021 ד' 162      
22/04/2021 ה' 163 מתכונת 2 במתמטיקה שכבה יב גרוסמן שירה
23/04/2021 ו' 164      
24/04/2021 ש   שבת    
  25/04/2021 א' 165      
36
26/04/2021 ב' 166      
27/04/2021 ג' 167      
28/04/2021 ד' 168 מבחן 4 ביולוגיה/פיסיקה יב4,יב5,יב6 אמסלם מזל/הרץ מתן
29/04/2021 ה' 169 מבחן 4 בגאוגרפיה יב3 חכמון גלית
30/04/2021 ו'   חופשת ל"ג בעומר    
01/05/2021 ש   שבת    
  02/05/2021 א' 170 מעקב מס' 4 עב' גמר תקשוב/אדריכלות/הנדסת תוכנה/תעשיה וניהול/מערכות בריאות שכבה יב' אילה/עמליה/בוריס/רחל/אלעד
37
03/05/2021 ב' 171      
04/05/2021 ג' 172      
05/05/2021 ד' 173 מבחן בגרות במתמטיקה שכבה יב' גרוסמן שירה
06/05/2021 ה' 174 מבחן בגרות במתמטיקה שכבה יב' גרוסמן שירה
07/05/2021 ו' 175      
08/05/2021 ש   שבת    
  09/05/2021 א' 175 מבחן מתכונת 2באנגלית שכבה יב קופל גיא
38
10/05/2021 ב' 176 כנס תוצרי עבודות גמר
יום ירושלים
שכבה יב' צוות רכזי מגמה
11/05/2021 ג' 177      
12/5/2021 ד' 178 מבחן מתכונת בלשון משנה יב' צוות לשון
13/05/2021 ה' 179      
14/05/2021 ו' 180      
15/05/2021 ש   שבת    
  16/05/2021 א'   חופשת ערב חג השבועות    
39
17/05/2021 ב'   חופשת חג השבועות    
18/05/2021 ג'   חופשת חג השבועות    
19/05/2021 ד' 181 מבחן בגרות באנגלית שכבה יב' קופל גיא
20/05/2021 ה' 182 מבחן בגרות באנגלית שכבה יב' קופל גיא
21/05/2021 ו' 183      
22/05/2021 ש   שבת    
  23/05/2021 א' 184      
40
24/05/2021 ב' 185      
25/05/2021 ג' 186 מבחן מתכונת ביולוגיה/פיסיקה יב4,יב5,יב6 אמסלם מזל/הרץ מתן
26/05/2021 ד' 187      
27/05/2021 ה' 188 מבחן בגרות בלשון מועד משנה צוות לשון
28/05/2021 ו' 189      
29/05/2021 ש   שבת    
  30/05/2021 א' 190      
41
31/05/2021 ב' 191      
01/06/2021 ג' 192 מבחן בגרות בספרות יא'2,יא'7 , משנה יב' נעימי חנה
02/06/2021 ד' 187 מבחן בגרות בתנ"ך שכבה יא' מלבד יא'2, יא'7 נעימי חנה
03/06/2021 ה' 194 מבחן בגרות בהסטוריה משנה יא' יב' נאמן מור
04/06/2021 ו' 195      
05/06/2021 ש   שבת    
  06/06/2021 א' 196      
42
07/06/2021 ב' 197 מבחן בגרות הגברה 1?    
08/06/2021 ג' 198      
09/06/2021 ד' 199 מבחן בגרות הגברה 2?    
10/06/2021 ה' 200 שמור לטיול מורים תשפ"א    
11/06/2021 ו' 201 שמור לטיול מורים תשפ"א    
12/06/2021 ש   שבת    
  13/06/2021 א' 202      
43
14/06/2021 ב' 203 מבחן בגרות בביולוגיה יב'4-יב'5-יב'6 אמסלם מזל
15/06/2021 ג' 204 מבחן בגרות בפיסיקה יב'4 פופלינגר מריאנה
15/06/2021 ג' 204 שמור לטקס מצטיינים י'-יא' תשפ"א    
16/06/2021 ד' 205 שמור למסיבת סיום יב' תשפ"א    
17/06/2021 ה' 206 מבחן בגרות במדעי המחשב תלמידי הנדסת תוכנה יא' משנה יב' ליברמן בוריס
17/06/2021 ה' 206 שמור גם כאופציה לטיול מורים תשפ"א    
18/06/2021 ו' 207 שמור גם כאופציה לטיול מורים תשפ"א    
19/06/2021 ש   שבת    
  20/06/2021 א' 208 חלוקת תעודות סיום שנה    
44
21/06/2021 ב'        
22/06/2021 ג'        
23/06/2021 ד'        
24/06/2021 ה'        
25/06/2021 ו'        
26/06/2021 ש   שבת    
  27/06/2021 א'        
45
28/06/2021 ב'        
29/06/2021 ג'        
30/06/2021 ד'        
01/07/2021 ה'        
02/07/2021 ו'        
03/07/2021 ש   שבת    
  04/07/2021 א'        
46
05/07/2021 ב'        
06/07/2021 ג'        
07/07/2021 ד'        
08/07/2021 ה'        
09/07/2021 ו'        
10/07/2021 ש   שבת    
  11/07/2021 א'        
47
12/07/2021 ב'        
13/07/2021 ג'        
14/07/2021 ד'        
15/07/2021 ה'        
16/07/2021 ו'        
17/07/2021 ש   שבת    
  18/07/2021 א'        
48
19/07/2021 ב'        
20/07/2021 ג'        
21/07/2021 ד'        
22/07/2021 ה'        
23/07/2021 ו'        
24/07/2021 ש   שבת    
  25/07/2021 א'        
49
26/07/2021 ב'        
27/07/2021 ג'        
28/07/2021 ד'        
29/07/2021 ה'        
30/07/2021 ו'        
31/07/2021 ש   שבת    
  01/08/2021 א'        
50
02/08/2021 ב'        
03/08/2021 ג'        
04/08/2021 ד'