לוח בחינות בגרות

      שנת תשפ"ב

נכון לעכשיו

 

לוח בחינות בגרות קיץ תשפ"ב

 

 

יום ותאריך

 

מקצוע הבחינה

סמל שאלון

יח"ל

שעות הבחינה

כיתות נבחנות

שני

9.5.2022

אנגלית

 

16381-A

 

14:15-15:45

שכבת יא',יב'

16481-E

 

12:00-13:30

 

שלישי

10.5.2022

אנגלית

16384-B

 

9:00-10:45

16382-C

 

11:30-13:15

16484-D

 

9:00-10:45

16582-G

 

14:00-16:00

16584-F

 

9:00-10:45

רביעי

11.5.22

מעבדת ביולוגיה

43386

 

10:00-13:30

קב' יב'

חמישי

12.5.22

אזרחות

34281

 

14:30-17:30

יב'2,7

34282

 

12:00-13:45

משנה

 

יום שני

 

16.5.22

 

מתמטיקה

35182

 

14:30-16:15

שכבת יא'-יב'

35381

 

12:00-13:45

35582

 

14:30-17:00

35481

 

14:30-18:30

שלישי

17.5.2022

מתימטיקה

35382

 

12:00-14:15

35482

 

15:00-17:00

35581

 

15:00-19:00

שני

23.5.22

מדעי המחשב

899381

 

13:00-16:30

קב' יא'

מדעי הבריאות

802381

 

13:00-16:30

מנהל וכלכלה

839381

 

13:00-16:30

חמישי

26.5.221

עברית ולשון

11282

 

10:00-12:15

משנה

11281

 

13:00-16:30

שכבת יא'

11241(מותאם)

 

13:00-16:30

יב'2,7

חמישי

2.6.22

תנ"ך

1261

 

12:30-15:30

שכבת יא ויב'2,7

1262

 

10:00-11:45

משנה

יום ותאריך

 

מקצוע הבחינה

סמל שאלון

יח"ל

שעות הבחינה

כיתות נבחנות

חמישי

9.6.22

היסטוריה

22261

 

14:30-18:00

קב' יב'

22262

 

12:00-13:45

משנה

שלישי

14.6.22

ביולוגיה

43381

 

13:00-16:30

קב' יב'

חמישי 16.6.22

גיאוגרפיה

57282

 

13:15-15:30

משנה

57381

 

9:00-12:30

יב'

 

57387 מתוקשב

 

9:00-12:30

מערכות תקשוב

791381

 

14:00-17:00

יא'

ניהול התפעול

803381

 

13:00-16:30

משנה

טכנולוגית הבנייה

827381

 

13:00-16:30

קב' יא'

שלישי

21.6.22

פיסיקה-חשמל

36371

 

10:00-12:15

קב' יב'

פיסיקה מכניקה

36361

 

13:00-15:15

קב' יא'

רביעי

22.6.2022

תיאוריה

 

 

 

תלמידי י'

חמישי

23.6.2022

ספרות

8281

 

11:00-14:00

 

8282

 

09:00-10:45

משנה

רביעי

29.6.22

 

אנגלית מועד ב'

 

 

 

 

שני

4.7.22

 

 

מתמטיקה מועד ב'

 

 

 

 

רביעי

6.7.22

עברית ולשון

 

 

 

 

 

כל תלמיד הניגש לבחינת בגרות חובה עליו להגיע עם תעודת זהות.