לוח בחינות בגרות

לוח בחינות בגרות חורף תש"ף   2020          

 

יום ותאריך

 

מקצוע הבחינה

סמל שאלון

יח"ל

שעות הבחינה

כיתות נבחנות

שני

6.1.2020

 

 

ספרות

8281

 

 

14:00-16:30

 

 

יא'1,3

8282

השלמה ל-2

12:00-13:30

נבחני משנה

חמישי

9.1.2020

 

 

תנ"ך

1281

 

14:00-16:30

שכבת יב'

 

נבחני משנה

1282

השלמה

ל-2

12:00-13:30

חמישי

16.1.2020

 

אנגלית

16381  A

 

12:00-13:15

 

שכבת יא' יב'

16382  C

 

14:00-15:30

16384  B

משנה

16:15-17:45

16481  E

 

12:00-13:15

16484 D

 

16:15-18:00

16582  G

 

14:00-15:45

16584   F

 

16:15-18:00

 

חמישי

23.1.2020

 

מתמטיקה

35182

1/3

16:30-18:00

 

שכבת יא' יב'

35381

2/3

14:30-16:00

35382

3/3

12:00-14:00

35481

1/4

12:00-15:30

35482

2/4

16:30-18:15

35581

1/5

12:00-15:30

35582

2/5

16:30-18:45

חמישי

30.1.2020

עברית

11281

 

14:30-17:30

קב' יב'

11282

השלמה

ל-2

12:00-14:00

נבחני משנה

שני

3.2.2020

אזרחות

34281

 

14:00-16:30

שכבת יב' (פרט ליב')2

34282

השלמה ל-2

12:00-13:30

נבחני משנה

חמישי

6.2.2020

היסטוריה

22281

 

14:00-16:30

יא'2,4,5,6

22282

השלמה ל-2

12:00-13:30

נבחני משנה

 

 

הנחיות לתלמיד לקראת בחינות הבגרות

כל תלמיד הניגש לבחינת בגרות חובה עליו להגיע עם תעודת זהות.