לוח בחינות בגרות

לוח בחינות בגרות קיץ תש"ף   2020          

 

 

לוח בחינות בגרות קיץ תש"פ  (סופי)

 

 

יום ותאריך   

מקצוע הבחינה

סמל

שאלון

יח"ל

 

שעות

הבחינה

כיתות

נבחנות

 

יום שלישי

23.6.2020

ביולוגיה

43381

 

5/

 

10:00-13:00

יא'

 

יום רביעי

24.6.2020

מדעי המחשב

899381

1

 

10:00-13:00

יא'

 

יום חמישי

25.6.2020

פיסיקה חשמל

 

36371

 

 

10:00-12:00

קב' יב'

 

פיסיקה מכניקה

 

36361

 

 

13:00-15:00

קב' יא'

 

יום שני

29.6.2020

 

 

 

 

 

מתמטיקה

 

35381

 

3

 

 

5

 

10:00-11:30

 

שכבת יא'

יב'

 

35582

 

 

12:30-14:45

 

יום שלישי

30.6.2020

35382

 

3

 

10:00-12:00

 

35482

4

 

13:00-14:45

 

 

יום רביעי

1.7.2020

35182

 

3

 

10:00-11:30

 

35581

 

5

 

10:00-13:30

 

35481

4

 

14:30-18:00

 

 

יום שני

6.7.2020

 

 

 

אנגלית

 

     

 

16382-C

3-4

 

10:00-11:30

 

 

שכבת יא'

יב'

16584-F

5

 

12:30-14:00

יום שלישי

7.7.2020

16381-A

3

 

10:00-11:15

16582-G

5

 

12:00-13:45

יום רביעי

8.7.2020

16481-E

4-5

 

10:00-11:15

יום שני

 13.7.2020

     אזרחות

34282

השלמה ל-2

 

13:30-15:00

נבחני משנה

34281

 

2/

 

10:00-12:30

קב' יב'

יום שלישי

14.7.2020

היסטוריה

 

 

22281

2/

 

10:00-12:30

יא'1,3

יום רביעי

15.7.2020

ספרות

 

 

8281

/2

 

10:00-12:30

יא'2,4,5,6

 

 

יום חמישי

16.7.2020

 

תנ"ך

1281

 

2/

 

10:00-12:30

קב' יב'

1261

2/

 

 

10:00-12:30

יא'4

1282

השלמה ל-

2

 

13:30-15:00

נבחני משנה

 

 

יום שני

 

20.7.2020

עברית ולשון

11281

 

2/

 

10:00-13:00

שכבת יא'

 

נבחני משנה

 

11282

 

השלמה ל-

2

 

10:00-13:00

 

23.7.2020

מועד ב' אנגלית

 

 

 

 

 

 

27.7.2020

מועד ב' מתמטיקה

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

כל תלמיד הניגש לבחינת בגרות חובה עליו להגיע עם תעודת זהות.