לוח בחינות בגרות

      שנת תשפ"ב

נכון לעכשיו

לוח בחינות בגרות חורף תשפ"ב 2022-( מעודכן שעות)

 

יום ותאריך

 

מקצוע הבחינה

סמל שאלון

יח"ל

שעות הבחינה

כיתות נבחנות

חמישי

6.1.2022

תנ"ך

1

2

משנה

יב'2,7

1262

 

11:00-12:30

נבחנה משנה

שני

10.1.2022

אנגלית

16381 A

 

11:30-12:45

שכבת יא' פרט ליא'7

16384  B

 

09:00-10:30

נבחנה משנה

16382 C

 

15:30-17:00

שכבת יב' פרט ליב'2,7

16481 E

 

13:45-15:00

קב' יב'

16484  D

 

09:00-10:30

נבחנה משנה

16582   G

 

11:30-13:15

קב' יב'

16584 F

 

09:00-10:30

נבחנה משנה

חמישי

13.1.2022

עברית -לשון

11281

 

14:00-17:00

נבחנה משנה

11282

 

11:00-13:00

נבחנה משנה

11241 מותאם

 

14:00-17:00

משנה

 

חמישי

20.1.2022

מתמטיקה

35182

1

09:00-10:30

נבחני משנה

35381

 

14:00-15:30

יב' 4,5,6

35382

 

11:00-13:00

יא1,2,3 ,יב'7

35481

 

11:00-14:30

נבחני משנה

35482

 

15:30-17:15

נבחני משנה

35582

 

15:30-17:45

קבוצה יב'

שני 24.1.2022

ספרות

8281

 

13:30-16:00

שכבת יב' פרט ליב' 2,7

חמישי

3.2.2022

היסטוריה

22261

 

13:30-16:30

שכבת יא' פרט ליא'7

שני  7.2.2022

אזרחות

34281

 

13:30-16:00

שכבת יב' פרט ליב' 7

 

קיץ תשפ"ב

 

כל תלמיד הניגש לבחינת בגרות חובה עליו להגיע עם תעודת זהות.