לוח בחינות בגרות

לוח בחינות בגרות קיץ תש"ף   2020          

 

 

לוח בחינות בגרות קיץ תש"פ  מועד ב'

כל תלמיד הניגש לבחינת בגרות חובה עליו להגיע עם תעודת זהות.