הכנה לצה"ל

     תכנית הכנה לצה"ל-תשע"ח

מצורפת תכנית עבודה לשנה"ל תשע"ח בתחום הכנה לצה"ל.

עד לקבלת נתונים מהרשות לא ניתן לקבוע יעדים כמותיים. הח"מ מטפל בנושא מול הרשות.

(נתוני הגיוס על פי החתכים השונים נשים/גברים, לחימה, אי גיוס ועוד)

 • בתאריך 22 ביוני התקיימה פגישת עבודה עם רכזת הכנה לצה"ל ברמלה- יודפת. חלק מת"ע מתבססת על סיכום הפגישה איתה.
 • להלן תאריכים לפעילות הקשורה בהכנה לצה"ל במהלך השנה:

 

(פעילויות משהב"ט- התאריכים תואמו מולם). ונושאים לטיפול:

מס'

פעילות

תאריך ביצוע

הערות

1

נוער בעקבות לוחמים

24.10

שכבת יב'

2.

מייצג חיילות

5.9

שכבת יב'

3

גדנ"ע

10-14.9

שכבת יא'

4

סדנת הורים יוצאי אתיופיה

במסגרת הרשותית.

5

סדנא לקראת שירות

29.10

שכבת יא'

6

ערב הורים

29.10

הורי שכבת יא'

7

סדנת רגע לפני גיוס

12.11

שכבת יב'

8

יום צה"ל בית ספרי

תכנון במהלך ינואר

טרם סוכם, נבדקת אפשרות לעשותו בבסיס חיל הים בחיפה.

 

 • צו אחוד-לשכבת יא' לא יתקיים השנה .תלמידי יא' יקיימו צו ראשון במסגרת עצמאית על פי זימון מלשכת הגיוס. צוות מחנכי יא' בשיתוף חיילי הנח"ל יקיימו פעילות על מנת לוודא שהתלמידים יגיעו מוכנים בצורה מיטבית ללשכת הגיוס.
 • ממשקים-יש להגדיר בצורה ברורה את הממשקים ותהליכי העבודה בין רכז הכנה לצה"ל רשותי לרכז הכנה בית ספרי וביצוע תיאום ציפיות.

 

 1. מערכי שיעור– באתר חברה מינהל ונוער ישנם מערכי שיעור הקשורים לכל תהליך ההכנה לצה"ל.
 2. חיילי הנח"ל של בית הספר בשיתוף עם מחנכים יעברו על מערכי שיעור ויכללו חלק מהם בשיעורי החינוך ובשיעורים המועברים על ידי החיילים. עד לתאריך 1.10 יציגו חיילי הנח"ל איזה מערכי שיעור יועברו.
 3. מחנכים– מעורבות המחנכים בכל הקשור להכנה ולגיוס לצה"ל היא תנאי להצלחת התלמידים. עד לתאריך 15.9 תיקבע פגישת עבודה לתיאום ציפיות עם מחנכי שכבת יא' ויב'.
 4. סימולציותחיילי הנח"ל יכינו עד לתאריך 20.9 בנק שאלות המדמות את השאלות בלשכת הגיוס (מבחן הדפ"ר)והעברת בנק השאלות למורים המקצועיים (לדוג' מתמטיקה) על מנת לשלב בשיעורים הנלמדים בכיתה בתחילת/סוף שיעור את השאלות במטרה להגביר את מוכנות התלמידים.
 5. ת"ש טרום גיוס- על מנת שתלמידי בית הספר יגיעו לגיוס מוכנים בהיבט הזכאויות השונות בעולם הת"ש תתקיים פעילות מול התלמידים לפני הגיוס (באחריות מד"נית וצוות החיילים בשיתוף מחנכים)להעברת כל האישורים השונים והכרה בזכאויות השונות (הת"ש, בודד, תשמ"ש ועוד) הדבר יאפשר לתלמיד השתלבות קלה בהיבט הת"ש וקבלת הזכאויות מיומו הראשון בצה"ל.- הנושא גם יוצג בערב הורים.
 6. תיק משימה– הרשות תעביר את תיק המשימה לח"מ ולחיילים על מנת להבין את המשימות ולבצע פיקוח ובקרה.
 7. ת"ע– יודפת הבטיחה כי דוגמאות של בתי ספר יועברו לח"מ על מנת לשמש בסיס לעבודה. מור אליהו מתבקשת לבחון אפשרות העברת האמור.
 8. מפגשים שוטפים– מפגשי עבודה עם חיילי הנח"ל יתקיימו באופן שוטף מדי שבוע.
 9. סודיות רפואית– בתחילת שנה"ל יוודאו חיילי הנח"ל החתמתם של תלמידי יא' ויב' על מסמך ויתור על מנת לאפשר קבלת נתונים וסטטוס עבורם.
 10. כיתת חינוך מיוחדת– יש לבחון את אופן הטיפול בכיתה יא6 לקראת גיוסם.(כל אחד בהתאם לסטטוס ).
 11. ש"ש ומכינות– חיילי הנח"ל בתיאום איתי יקבעו יום בית ספרי לעידוד ורישום לש"ש ומכינות.
 12. בנוסף לאמור ייקבעו יעדים כמותים לאחר קבלת הנתונים מהרשות על מנת להצעיד את תלמידי בית הספר ליעדים חדשים ומשמעותיים.
 • האמור מעלה מהווה בסיס ליציאה לדרך וייתכנו שינוים ועדכונים במהלך שנה"ל.

 

היעד העיקרי הוא

חיזוק נכונותם ומוכנותם של בני הנוער לשירות משמעותי

 

                                                אבי גאון-רכז הכנה הרב תחומי